ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Klub vábičů zvěře
 
IMG_2341
Klub vábičů zvěře
Adresa: U Splavu 1660/8 , Praha 10 , 106 00
Telefon: 605 261 035
Email:klubvabicu@myslivost.cz
Web:www.klubvabicu.cz
Mistrovství republiky ve vábení jelenů 2024

Mistrovství republiky ve vábení jelenů 2024

Mistrovství republiky ve vábení jelenů 2024
sobota 22.3.2024 od 15 hod
lovecký zámek Ohrada

0133-515_Robert_Hlavica.jpg


Propozice Mistrovství republiky ve vábení jelenů

Soutěž se sestává z ukázek hlasů imitujících a napodobujících hlasy jelenů v průběhu jelení říje. Soutěžní podmínky musí skýtat záruku, že uspěje soutěžící, který nejlépe zvládne celou problematiku vábení jelenů jak po stránce odborné, tak po stránce technické i umělecké.
 
Soutěžící může použít libovolný nástroj - řevnici - podle vlastního uvážení. V průběhu soutěže může soutěžící použít více druhů nástrojů. Soutěže se může zúčastnit každý bez omezení věku, který zašle přihlášku do stanoveného termínu nebo se dostaví nejméně jednu hodinu před zahájením soutěže k prezentaci u pořadatele soutěže. Soutěžící musí vystupovat v mysliveckém oděvu včetně mysliveckého klobouku, v průběhu soutěže dbá na dodržování mysliveckých zvyků a tradic.

 
Soutěžními ukázkami jsou:
1. Troubení mladého hledajícího jelena
2. Troubení středně starého hledajícího jelena
3. Troubení starého hledajícího jelena
4. Výzva mladšího jelena na staršího
5. Vytrubování jelena stojícího u laní
6. Vítězný ryk po vyhraném souboji
7. Hlas při sbíjení laní do tlupy
8. Líné troubení (mrmlání) při odpočinku

 
Porota je složena z tří až pěti členů, z nichž jednoho si porota zvolí za předsedu poroty. Vlastní hodnocení je šestistupňové: nejlepší - 6 bodů, v praxi neupotřebitelné - 1 bod.
 
Před losováním pořadových čísel soutěžících budou všichni zaregistrovaní soutěžící seznámeni s pořadím jednotlivých disciplín. Toto pořadí určí porota na základě společné porady.
 
Soutěž je anonymní, soutěžící v průběhu soutěže vystupují pod čísly, která si vylosují při nástupu k soutěži. Ukázky probíhají na mikrofon. O pořadí vystoupení soutěžících rozhoduje moderátor soutěže náhodným výběrem, čísla soutěžících se veřejně v průběhu soutěže nevyhlašují.
 
Každý člen poroty hodnotí samostatně každou ukázku. Součtem bodů u všech rozhodčích je stanoven celkový počet bodů soutěžícího. Soutěžící s největším počtem bodů získává titul Mistr České republiky ve vábení jelenů. Nižší počet bodů stanovuje druhé, třetí a další postupná místa. První tři soutěžící postupují na Mistrovství Evropy ve vábení jelenů. Při rovnosti bodů na prvních třech místech si porota vyžádá další doplňující ukázky.
 
Při počtu do 15 soutěžících probíhá soutěž jednokolově, každý ze soutěžících předvede nejméně tři ukázky podle rozhodnutí poroty, pro případ rovnosti bodů na prvních třech místech porota určí doplňkovou ukázku. kterou ještě před zahájením soutěže určí porota.
 
Při počtu 16 a více účastníků probíhá soutěž dvoukolově. V prvním kole předvedou všichni soutěžící dvě ukázky – Troubení hledajícího jelena a Vytrubování jelena stojícího u laní.  Při ukázce Troubení hledajícího jelena si soutěžící může vybrat mezi hlasem mladého, středně starého a starého jelena – svůj výběr oznámí moderátorovi soutěže bezprostředně před započetím ukázky.
Na základě součtu hodnocení obou ukázek postupuje 10 soutěžících s nejvyšším součtem bodů do druhého kola.
Ve druhém kole předvedou účastnící nejméně další dvě ukázky. O pořadí soutěžích po druhém kole rozhoduje součet bodů z obou soutěžních kol. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí na prvních třech místech doplňující ukázka, kterou ještě před zahájením soutěže určí porota.
 
Porotci rozhodují samostatně, nesmějí mít možnost vzájemného kontaktu ani mezi sebou navzájem, ani pohledu na soutěžící a do hlediště. Rozhodčí nesmí k hodnocení používat žádné technické pomůcky pro záznam zvuku, mobilní telefony nebo jiná komunikační zařízení. Své hodnocení vyjadřuje každý porotce ihned po zaznění každé soutěžní ukázky jednoznačným a pro zapisovatele viditelným ukázáním čísla. Hodnocení porotců zapisují nezávisle na sobě nejméně dva zapisovatelé. 


IMG_3353.JPG
 

Přiložené dokumenty

 PROPOZICE-SOUTEZE-VE-VABENI-JELENU-doplnene (doc - 30,21 KB)