MS Volavec Louka
 
Louka_header
MS Volavec Louka
Adresa: 69676 Louka
Email:msvolaveclouka@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/ms-louka

Hořák Jiří

Myslivecký hospodářKučera Pavel

Předseda spolku

IMG_2875.JPG


 


Medard
Počasí v Evropě

Od založení stránek
     11.2.2007 jste
 


návštěvník.
Děkujeme


Webmaster
a foto
Fr.GajovskýIMG_2147.JPG

OMS H
Hodonín
Jednatel:
Ing.Věra Dufková
omshodonin@seznam.cz
602603696

Myslivost.jpg

Myslivost

Lovectví-myslivost 
Louka-qr.jpg

 
 
Činnost MS > V. Svatohubertská mše

V. Svatohubertská horňácká mše v Louce


Svatohubertský kult je spjat s jelenem, symbolem lovné zvěře. Legenda vypráví o vidění svatého Huberta, kterému se zjevil jelen s křížem mezi parohy a vyzval ho, aby začal hledat Boha. Prosluněná neděle zvala myslivce z mikroregionu Horňácko a nejen je do Louky, na již pátou Svatohubertskou mši, kde vzdali hold svému patronu  sv. Hubertovi.
Jako čestní hosté se slavnosti zúčastnili zástupci řádu svatého Huberta a Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana.
 Letošní mši svatou v kostele Panny Marie Růžencové,  který se zaplnil zelenými uniformami celebroval a duchovním slovem provázel P. Petr Wnuk. Mše byla zahájená zahájena fanfárami trubačů a celou mší provázel zpěvem skladeb známých autorů lovecké hudby  chrámový sbor z Louky, který řídila Barbora Hrbáčková za doprovodu trubačů na lesní rohy ze Zábřehu.K oltáři byl položen jelen,  symbol lovné zvěře spolu se zvěří drobnou. Samotné mše se zúčastnili i se svými opeřenci sokolníci z plzeňské ZOO, kteří po mši předvedli před kostelem ukázku výcviku svých dravců. Na prostranství před kulturním domem za doprovodu lipovské dechové pětky, čí tonů loveckých rohů zábřežských trubačů našli návštěvnici jak občerstvení tak si mohli zakoupit myslivecké doplňky. V již zmíněném přisáli kulturního domu aranžovaného trofeji zvěře,  mohli zhlédnout prodejní výstavu již tradičně zde vystavujícího malíře Václava Nasvětila, nebo si něco vybrat z mysliveckých šperků.
Poté návštěvnici kterými se naplnil celý sál byli zvání k obědu jak jinak než se zvěřinovým menu.
Tím ale program hlavního organizátora této bohumilé akce Ing.Jana Škopíka neskončil, právě teď došlo na utajované pokračování. Jeho dědeček jedenadevadesáti léty Jaroslav Sečkař se až letos dočkal ulovení svého prvního kusu divočáka. Přestože za svůj dlouhý lovecký život zlovil nespočet zvěře všeho druhů ale, prasata se mu nějak vyhýbala. Proto až dnes se dočkal rukou svého vnuka pasování na lovce černé zvěře, gratulujeme. Tak začala v kruhu lovce beseda, místy prokládaná mysliveckými historkami i skutečnými zážitky,  kterých měl tento úspěšný lovec stále dost v zásobě.
Dnešního dne tím myslivci poděkovali svému patronu za přízeň při lovu v nastávající lovecké sezoně. Poděkování všem kdo přispěli nebo přiložili ruku k zdaru této pěkné věci.

V Louce 13.11.2011

Text a foto František Gajovský

Foto ZDE

Video yoTU

Svatý Hubert - (patron myslivců)
narozen okolo roku 655 ve Francii. Původem šlechtic, brzy se oženil a při narození prvního dítěte ovdověl. Stále častěji se uchyloval do lesů, aby našel zapomnění.  Jednou na lovu se hnal za jelenem, který měl mezi parohy kříž, který zářil tak, až zatemňoval slunce. Tento zážitek posílil Hubert v úmyslu zasvětit svůj život Bohu. Dal se na pokání, stal se řeholníkem a později biskupem v Lutichu. Je pochován v benediktinském klášteře Andage – Andain v centru Ardenn. Městečko Andagia se od té doby jmenuje St. Hubert. Od 15. století jsou zakládány Hubertovy rytířské řády a bratrstva. Sv. Hubert je zobrazován jako biskup nebo jako lovec vždy v blízkosti s jelenem  s křížem mezi parohy. Svátek má 3. 11. a v tento den se světí chléb, sůl a voda.

Pasování na lovce černé zvěře.


 
Volavec Louka


Naše trofeje
 

 


IMG_8781.JPG

                       Fr.Gajovský
 
             

 


Video

 
                 

 
reklama

reklama

reklama
 

reklama


Myslivost a lovectví

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama