MS Volavec Louka
 
Louka_header
MS Volavec Louka
Adresa: 69676 Louka
Email:msvolaveclouka@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/ms-louka

Hořák Jiří

Myslivecký hospodářKučera Pavel

Předseda spolku

IMG_2875.JPG


 


Medard
Počasí v Evropě

Od založení stránek
     11.2.2007 jste
 


návštěvník.
Děkujeme


Webmaster
a foto
Fr.GajovskýIMG_2147.JPG

OMS H
Hodonín
Jednatel:
Ing.Věra Dufková
omshodonin@seznam.cz
602603696

Myslivost.jpg

Myslivost

Lovectví-myslivost 
Louka-qr.jpg

 
 
Činnost MS > VI. Svatohubertská mše

VI. Svatohubertská mše

Myslivci na Horňácku vzdali hold sv. Hubertu.
 
Sluncem prozářená neděle zvala na Horňácku věřící, myslivce a jejich příznivce na již VI.Svatohubertskou mši do Louky aby vzdali hold svému patronu sv. Hubertu. Průvodu ke kostelu Panny Marie Růžencové byl nesen jelen dvanácterák za doprovodu  Moravských rytířů a rytířů svatého Huberta, mezi kterýma byl i nový člen z našeho sdružení Jan Škopík. Myslivci MS Volavec Louka a hosté z horňáckého regionu nesli oběti, které položili k oltáři. Tuto nevšední slavnostní atmosféru umocňovalo troubení trubačů ,,Markazini´´. Mši svatou celebroval P.Petr Wnuk a do ní zaznívaly zpěvy  v úpravě Vacek, Selement místního chrámového sboru v Louce.
 Po mši svaté následoval doprovodný program. Před kostelem k podávanému občerstvení vyhrávala dechovka ze sousedního Lipova, a malý koncert trubačů lovecké hudby. Jelikož letošní mše připadla na 11. Listopad, otevírala se k ochutnání mladá svatomartinská vína. Návštěvníci si mohli poslechnout ukázky vábení zvěře s doprovodným popisem způsobu tohoto lovu. V kulturním domě byla prodejní výstava kreseb Hany Křenkové, odborná literatura, dřevořezby s mysliveckou tematikou, také myslivecké oblečení a výstroj. Na ukončení se sešli myslivci a jejich hosté v sále KD k nedělnímu obědu a následné besedě, kde si předávali zkušenosti, lovecké zážitky a vzpomněli na své zemřelé členy
Jistě to byl pro každého návštěvníka vrcholným zážitkem s tohoto dne.
 
Tak dopřejme myslivcům úspěšné podzimní lovy, především je může hřát dobrý pocit za vše, co dělají pro přírodu, že zvelebují prostředí, v němž žijeme.
Za celou pro myslivost, tuto prospěšnou akci stoji hlavně firma Expal, která tyto mše nejen organizuje, ale i finančně zaštiťuje. Na spolupráci se podílí s MS Volavec Louka, obci Louka a Římskokatolickou farnosti Lipov a místními sponzory.
 
Gajovský František 11.11.2012


 


Více fotografii   ZDE

Jan Škopík, člen našeho sdružení se stál členem Řádu svatého Huberta.Posláním Řádu svatého Huberta je skrze horlivé provozování myslivosti a ušlechtilé honby, při respektování mysliveckých tradic, myslivecké etiky a zvyklostí, při ctění přikázání a zákonů Božích, velebit Boha, Pána našeho a Svatého Huberta, patrona myslivosti, a na jejich přímluvu se státi šlechtici ducha, nositeli přátelství, svornosti a lásky k bližnímu.

Blahopřejeme.


Video si můžete zakoupit na OÚ. 

 
Volavec Louka


Naše trofeje
 

 


IMG_8781.JPG

                       Fr.Gajovský
 
             

 


Video

 
                 

 
reklama

reklama

reklama
 

reklama


Myslivost a lovectví

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama