Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2012

ČMMJ, o.s.,
 Okresní myslivecký spolek  Nový Jičín
742 53 Kunín 291
 tel.č. 731 482 607, 556 784 202
www.omsnovyjicin.cz, e-mail: oms.nj@centrum.cz
 
 
Myslivecká sdružení s členy ČMMJ,
organizovaní při OMS Nový Jičín
 
Okresní myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle § 7 odst. 10 a §11, Stanov ČMMJ , o.s., svolává
 
OKRESNÍ SNĚM
 
 DNE 20. 12. 2012 V 15.30 HODIN
v aule Městského účadu v Novém Jičíně,
Masarykovo náměstí 1 (radnice)
přízemí
 
Okresní myslivecká rada ( dále jen OMR) tak rozhodla na svém zasedání dne 13.11.2012, zejména z důvodu rezignace předsedy a tří členů OMR.    
Hlavním bodem programu budou doplňovací volby členů OMR.
Proto Vás žádáme o písemné návrhy členů do OMR. Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného člena ČMMJ. Návrhy dle Stanov mohou předkládat místní organizace i jednotliví členové ČMMJ.  
Termín předání návrhů je určen na den  10. 12. 2012, aby mohly být připraveny volební lístky a kandidátky zveřejněny.  
Klíč k zastupování členů ČMMJ na Okresním sněmu je 1 delegát na každých 20 započatých členů ČMMJ v jednotlivém sdružení.
 
PROGRAM:
 
1.      Zahájení.
2.      Schválení programu sněmu.
3.      Schválení jednacího řádu.
4.      Volba volební mandátové a návrhové komise.
5.      Zpráva o plnění usnesení Okresního sněmu z 14. 6. 2012.
6.      Zpráva dozorčí rady.
7.      Doplňovací volby členů OMR.
8.      Diskuze.
9.      Usnesení sněmu.
10. Závěr .
                                                                                                 Dana Jalůvková
V Kuníně dne 15.11.2012                                                            jednatelka v.r.
 
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2