Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2015

Pro členy ČMMJ,  z.s., organizovanými při OMS Nový Jičín  
 
Okresní myslivecká rada (OMR) Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle  §11, Stanov ČMMJ , o.s., svolává
 
OKRESNÍ SNĚM 
 DNE 18. 6. 2015 V 16.30 HODIN

v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
PROGRAM: 
1.      Zahájení.
2.      Schválení programu Okresního sněmu.
3.      Schválení jednacího a volebního řádu.
4.      Volba volební, mandátové a návrhové komise.
5.      Předání vyznamenání členům ČMMJ
6.      Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení Okresního sněmu z 12. 6. 2014.
7.      Zprávy předsedů odborných komisí
8.      Zpráva předsedy Okresní dozorčí rady.
9.      Návrh rozpočtu OMS Nový Jičín na rok 2015
10.       Volba členů OMR
11. Volba členů Okresní dozorčí rady (ODR).
12. Schválení návrhu kandidátek do myslivecké rady a dozorčí rady ČMMJ
13. Diskuze.
14.      Zpráva návrhové komise a usnesení Okresního sněmu.
15.      Závěr.
 
Sněm se řídí stanovami ČMMJ účinnými do 20. 3. 2015 (§152 odst. 3 Stanov ČMMJ).
 
V programu jsou volby členů Okresní myslivecké rady (dále jen OMR) a Okresní dozorčí rady (dále jen ODR). Proto Vás žádáme o písemné návrhy členů do OMR a ODR. Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného člena ČMMJ. Návrhy dle Stanov mohou předkládat místní organizace i jednotliví členové ČMMJ.  Termín předání návrhů je určen na den  3. 6. 2014, tak aby mohly být připraveny volební lístky a kandidátky zveřejněny.  
 
Jeden delegát zastupuje minimálně každých započatých 10 členů ČMMJ v Mysliveckém
sdružení, může však zastupovat i více členů ČMMJ z jednoho sdružení. Delegát má tolik hlasů, kolik je členů sdružení zároveň členů ČMMJ. Pokud jsou za jedno MS delegování 2 či více delegátů, celkový počet hlasů těchto delegátů nesmí překročit celkový počet členů ČMMJ ve sdružení. Delegáti se musí dohodnout, kolik hlasů každý z nich bude mít.
Členové ČMMJ, kteří nejsou v žádném sdružení, budou hlasovat osobně a mají jeden hlas, případně mohou být zastoupeni třetí osobou na základě plné moci (podpis nemusí být ověřen); v případě, že se objeví za jednoho člena více plných mocí, hlasuje ten zmocněnec, který má plnou moc s pozdějším datem.
 
                                                                                                 Ladislav Raffai
V Kuníně dne 6.5.2015                                                            předseda OMS Nový Jičín v.r.


Návrh kandidátu do Okresní myslivecké rady Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně na sněm konaný 18. 6. 2015.
 
Ladislav Raffai
Ing. Richard Marek
Miroslav Kloss
Bohuslav Furmánek
Šárka Večeřáková
MVDr. Ivo Trčka Ph.D.
Ing. Slavomír Šigut
 
Návrh kandidátu do Okresní dozorčí rady Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně na sněm konaný 18. 6. 2015.
 
Mgr. Jaromír Pšenica
Václav Vřetonka
Mgr. Lukáš Stoček
Ing. Jan Vavrečka
Pavel Matúš

Přiložené dokumenty

 Usneseni-Okresniho-snemu-2015 (pdf - 532,25 KB)
 Zapis-Okresniho-snemu-2015 (pdf - 1,87 MB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2