Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2016

Okresní sněm se uskuteční 16. 6. 2016 v 16.30 hod.

v aule VFU Školní zemědělský podnik v Kuníně.


Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §125, Stanov, svolává
 
SNĚM – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
 DNE 16. června 2016 V 16.30 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 

svolání platí pro
 
  členy Českomoravské myslivecké jednoty,  z.s., ( dále jen ČMMJ) organizovanými při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín 
 
Myslivecká rada (dále jen MR) tak rozhodla na svém zasedání dne 19. ledna 2016. Členové mohou k jednání zmocnit zmocněnce. Zmocněnec zastupuje členy Českomoravské myslivecké jednoty, z.s., organizované při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a má tolik hlasů, kolik odpovídá součtu svého hlasu a hlasů jemu udělených na základě písemného zmocnění (§121 (b) stanov).
(podpis na zmocnění nemusí být ověřen).
 

 
PROGRAM: 
1.      Zahájení.
2.      Schválení programu sněmu.
3.      Schválení jednacího řádu.
4.      Volba návrhové komise.
5.      Předání vyznamenání členům ČMMJ
6.      Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení sněmu z 18. 6. 2015.
7.      Zprávy předsedů odborných komisí
8.      Zpráva předsedy dozorčí rady.
9.      Návrh rozpočtu na rok 2016
10.     Diskuze.
11.      Zpráva návrhové komise a usnesení sněmu.
12.      Závěr.
 
 
 
 
                                                                                                 Ladislav Raffai
V Kuníně dne 16.5.2016                                                            předseda myslivecké rady v.r.

Přiložené dokumenty

 Dotazy-na-snemu-Ing-Kures (pdf - 515,97 KB)
 Jednaci-rad-snemu-cerven-2016_2-o (pdf - 466,59 KB)
 Usneseni-snemu (pdf - 457,71 KB)
 Vysvetleni-k-otazkam-Ing-Kurese (pdf - 565,53 KB)
 Zapis-ze-snemu (pdf - 1,60 MB)
 Zprava-financni-komise (pdf - 5,66 MB)
 Zpravy-komisi (pdf - 5,01 MB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2