Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2017

Myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty z.s., okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §125, Stanov, svolává
 
SNĚM – SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ
 DNE 15. června 2017 V 16.30 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik v Kuníně
 
svolání platí pro
 
členy Českomoravské myslivecké jednoty,  z.s., ( dále jen ČMMJ) organizovanými při Okresním mysliveckém spolku Nový Jičín a jednotlivé členy ČMMJ
 
Myslivecká rada (dále jen MR) tak rozhodla na svém zasedání dne 17. ledna. 2017.
 
Člen ČMMJ se sněmu může zúčastnit osobně, může také zmocnit jiného člena k zatupování na základě plné moci.
Člen má jeden hlas a po jednom hlase za každého člena, kterého zastupuje na základě plné moci (podpis nemusí být ověřen). V případě, že se objeví za jednoho člena ČMMJ více plných mocí, nepřihlíží se k žádné z nich.
 
PROGRAM: 
 
1.     Zahájení. Volba zapisovatele a pracovního předsednictva
2.     Schválení programu sněmu.
3.     Schválení jednacího řádu.
4.     Volba návrhové komise.
5.     Zpráva zástupce pojišťovny Halali, všeobecná pojišťovna a.s.
6.     Předání vyznamenání členům ČMMJ
7.     Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení sněmu z 16. 6. 2016.
8.     Zprávy předsedů odborných komisí
9.     Zpráva předsedy dozorčí rady.
10.   Schválení výsledku hospodaření za rok 2016 a rozpočtu na rok 2017
11.   Diskuze.
12.   Zpráva návrhové komise a usnesení sněmu.
13.   Závěr.
 
 
 
 
                                                                                                 Ladislav Raffai
V Kuníně dne 25.4.2017                                              předseda myslivecké rady v.r.

Přiložené dokumenty

 Jednaci-rad-snemu-cerven-2017 (1) (pdf - 587,69 KB)
 Zmocneni-na-snem-2017 (1) (pdf - 215,07 KB)
 Zpravy-predsedu-2017 (pdf - 8,70 MB)
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2