Českomoravská myslivecká jednota, z.s.,  Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
 
jelen%20pasouci%20se%20v%20lese
Českomoravská myslivecká jednota z.s., okresní myslivecký spolek Nový Jičín
Adresa: Kunín 291 , Kunín , 742 53
Telefon:731 482 607
Email:oms.nj@centrum.cz
Web:www.myslivost.cz/omsnovyjicin
Okresní sněm > Okresní sněm 2013

ČMMJ, o.s.,
 Okresní myslivecký spolek  Nový Jičín
742 53 Kunín 291
 tel.č. 731 482 607, 556 784 202
www.omsnovyjicin.cz, e-mail: oms.nj@centrum.cz
 
 
Myslivecká sdružení s členy ČMMJ,
organizovanými při OMS Nový Jičín
 
Okresní myslivecká rada Okresního mysliveckého spolku v Novém Jičíně, dle §11, Stanov ČMMJ , o.s., svolává
 
OKRESNÍ SNĚM
 
 DNE 14. 6. 2013 V 16.00 HODIN
v aule VFU - Školní zemědělský podnik
v Kuníně
 
Okresní myslivecká rada ( dále jen OMR) tak rozhodla na svém zasedání dne 4. 5. 2013.
V programu budou i doplňovací volby dvou členů Okresní dozorčí rady (dále jen ODR).
Proto Vás žádáme o písemné návrhy členů do ODR. Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného člena ČMMJ. Návrhy dle Stanov mohou předkládat místní organizace i jednotliví členové ČMMJ.  
Termín předání návrhů je určen na den  30. 5. 2013, tak aby mohly být připraveny volební lístky a kandidátky zveřejněny.  
Klíč k zastupování členů ČMMJ na Okresním sněmu je 1 delegát na každých 20 započatých členů ČMMJ v jednotlivém sdružení.
 
PROGRAM:
 
1.      Zahájení.
2.      Schválení programu Okresního sněmu.
3.      Schválení jednacího řádu.
4.      Volba volební, mandátové a návrhové komise.
5.      Předání vyznamenání členům ČMMJ
6.      Zpráva předsedy a zpráva o plnění usnesení Okresního sněmu z 20. 12. 2012.
7.      Zprávy předsedů odborných komisí
8.      Zpráva předsedy Okresní dozorčí rady.
9.      Návrh rozpočtu OMS Nový Jičín na rok 2013
10.      Doplňovací volby dvou členů do pětičlenné ODR.
11.      Diskuze.
12.      Zpráva návrhové komise a usnesení Okresního sněmu.
13.      Závěr.
 
 
                                                                                      Ladislav Raffai
V Kuníně dne 8.5.2013                                                předseda OMS Nový Jičín v.r.
 
 

Sekretariát našeho OMS Nový Jičín sídlí v areálu Mlékárny Kunín, hned v budově naproti vstupní brány,v 1.patře.

Provozní doba:
Pondělí: 8:00 – 13:00
             14:00 – 17:00

Středa:  9:00 – 16:00

tel. 731 482 607

 

1
2