Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Olomouc
 
Pozadi
 
DSC_7764_scr
 
DSC_3049_scr
 
DSC_2719_vcr
 
DSC_2105m_cr
OMS Olomouc
Adresa: Wellnerova 20 , Olomouc , 779 00
Telefon:585 427 644, 731 031 818
Email:omsolomouc@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/olomouc
Informace pro MS a členy ČMMJ

Informace o zvýšení členských příspěvků 

....  info ZDEAfrický mor prasat


aktuální infromace na www.svscr.cz 

aktuální informace na www.africkymorprasat.cz březen 2017


EET a neziskové organizace  (spolky) 
 
V současné době se téměř všude kolem nás setkáváme s tzv. elektronickou evidencí tržeb (EET), která podnikatelské prostředí postihuje v několika vlnách.
Kvůli  stále častějším dotazům, zda tuto povinnost EET mají také spolky, rozhodli jsme se na toto téma zpracovat krátký materiál, který všem myslivcům poskytne jasné vysvětlení.  • Většina zapsaných spolků  (tedy i mysliveckých spolků – mysliveckých sdružení) si nemusí lámat hlavu s příjmy ze své hlavní (nepodnikatelské) činnosti s ohledem na povinnost EET.
Příjmy související s hlavní činností – tedy s činností uvedené ve stanovách spolku  (jako např. členské příspěvky, prodej zvěře či zvěřiny, prodej povolenek, prodej položek na střelnici atp.) jsou osvobozeny od EET.
 
  • Spolky mohou vykonávat také příležitostnou vedlejší výdělečnou činnost  (např. ples, pytlácká noc či jiná setkání).  Návštěvníci si koupí vstupenky, pití a třeba i chlebíček a spolek si něco málo vydělá.
Tyto tržby ovšem pod EET také nespadají, protože se jedná o výdělek příležitostný, nikoliv dlouhodobý a je také osvobozený od EET.
 
  • Pokud však spolek vykonávám dlouhodobou podnikatelskou výdělečnou činnost (pronájem nemovitosti atp.) na základě řádného živnostenského oprávnění, poté tyto tržby za určitých podmínek podléhají EET a to:
  1. pokud jsou tyto příjmy vyšší než 175 000 Kč ročně
  2. pokud tyto příjmy tvoří více jak 5 % z celkových příjmů spolku
Pokud se spolek vejde do těchto limitů  (tedy do 175 tis., resp. do 5 % obratu) se svojí podnikatelskou činností, tak nemusí evidovat tržby. Pokud tyto limity přesáhne, je povinen mít

                                                                                                                                         


prosinec 2016

Aktuální informace obdžíte v Mysliveckém zpravodaji, který před Vánocemi nalezente va Vašich poštovních schránkách !


září 2016


1)  Novela zákona o zbraních a střelivu
 
V průběhu letošního srpna doznal změn zákon o zbraních střelivu. Úvodem je třeba poznamenat, že běžných držitelů ZP se schválené změny v zásadě nedotýkají.
Přesné znění změn, včetně komentáře,  naleznete v příloze zpracované našim právníkem Dr. F.Chromcem.
 
 - novela zákona o zbraních a střelivu .. zde.

2) Odevzdání trusu spárkaté zvěře – monitoring parazitóz
 
V průběhu hlavní lovecké sezony si dovolujeme připomenout zákonnou povinnost odevzdávání trusu spárkaté zvěře za účelem monitoringu výskytu parazitů.
Jedná o vyšetření bezplatné a každý uživatel musí odevzdat jeden vzorek za každé katastrální území nacházející se v honitbě (pochopitelně jen pokud v daném katastru byla zvěř ulovena).
Elektronickou verzi žádanky zasílám v příloze. Pokud uvedete kontaktní email, bude Vám zaslán výsledek vyšetření (obdobně jako je tomu u vyšetření na trichinelozu).
 
3) Akce ČMMJ, z.s. OMS Olomouc
 
Dovolujeme si Vás pozvat na naše nejbližší akce, které pořádáme nebo na nich zajišťujeme myslivecké programy:
 
Podzimní zkoušky ohařů                            10.9.2016                 Slatinice
Hanácké dožínky                           17.9. – 18.9.2016                  Flora Olomouc
Všestranné zkoušky ohařů           23. – 24.9.2016                       Litovel a Křelov
Podzimní zkoušky ohařů a ost.plemen        8.10.2016                Střelice
Norování                                                  15.10.2016                   Hněvotín
Tradice myslivosti                          22.10.2016                   Dolní Náměstí Olomouc
 
 
 
březen 2016

Nová povinnost spolků zveřejnit ve Sbírce listin účetní závěrku

 
Vzhledem k častým dotazům ze strany zástupců mysliveckých spolku, si opětovně dovolujeme upozornit a přinést čtenářům informaci o nové povinnosti spolků zveřejňovat výroční zprávu a účetní závěrku ve sbírce listin.
Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela zákona o účetnictví č.221/2015 Sb.  (změna zákona č. 563/1991 Sb.), který nově ukládá povinnost pro spolky (popř. pobočné spolky) vytvářet a zveřejňovat výroční zprávu a  účetní závěrku a tyto listiny zveřejňovat ve spolkovém rejstříku.
Všechny myslivecké spolky (dřívější sdružení)  jsou účetními jednotkami a jsou zapsány ve veřejném (spolkovém) rejstříku, a proto  mají povinnost zveřejňovat účetní uzávěrku a výroční zprávu a to jejich uložením do sbírky listin.  Paragraf 21  zákona o účetnictví a jeho  přechodná ustanovení stanovila spolkům povinnost doplnit do veřejného rejstříku i účetní závěrky za účetní období, která započala v r. 2014  a to do  31. 3. 2016, za rok 2015 pak do  30. 11. 2017.
Obsah výroční zprávy i účetní závěrky stanovil zákon o účetnictví a jeho prováděcí předpisy. Je rozdíl, zda spolky vedou účetnictví tzv. podvojné nebo jen daňovou evidenci (tzv. jednoduché).
Spolky vedoucí podvojné účetnictví zveřejní:
-          výroční zprávu
-          účetní závěrku v rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce)
Spolky vedoucí jen daňovou evidenci  (tzv. jednoduché účetnictví) zveřejní:
-         výroční zprávu
-         přehled o majetku a závazcích, přehled o příjmech a výdajích
U spolků probíhá zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy jejím založením do Sbírky listin veřejného rejstříku. Nejjednodušší postup je potřebné dokumenty uložit do formátu .pdf, zkopírovat na nosič (CD, DVD, flash disk) a spolu s průvodním dopisem vlastnoručně podepsaným (nemusí být ověřený) statutárním orgánem spolku  poslat na adresu místně příslušného spolkového rejstříku.
Postup, jak listinu do sbírky listin založit, je na také na webu  https://or.justice.cz/ias/ui/specifikaceSL  

 
leden 2016

Přiložené dokumenty

 NOVELA VETERINÁRNÍHO ZÁKONA Z (doc - 78,85 KB)
 Žádanka o laboratorní vyšetření vzorků na trichinelózu (doc - 31,74 KB)
 informace uživatelům září 2011 (doc - 104,45 KB)
 informace uživatelům prosinec 2010 (doc - 1,37 MB)
 Informace_netoxicke_broky__Finale_010 (doc - 49,15 KB)
 Myslivecky_obcasnik_10_-_2010 (doc - 321,54 KB)
 Myslivecky_obcasnik_10b_-_2010 (doc - 60,42 KB)
 informace uživatelům září 2009 (doc - 91,14 KB)
 informace uzivatelum- prosinec 2009 (doc - 126,98 KB)
 pozvánky (jpg - 250,75 KB)