Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Olomouc
 
Pozadi
 
DSC_7764_scr
 
DSC_3049_scr
 
DSC_2719_vcr
 
DSC_2105m_cr
OMS Olomouc
Adresa: Wellnerova 20 , Olomouc , 779 00
Telefon:585 427 644, 731 031 818
Email:omsolomouc@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/olomouc
Práce s mládeží - Kroužky mladých myslivců > Koloušci z Obory na Vlnách

"Koloušci z obory Na Vlnách"
 
   - kroužek založili v roce 2009 manželé Jurášovi při vlastní oboře spárkaté zvěře "Na Vlnách" 

 - Kroužek má 8 členů ve věku 5 - 10 let,děti se schází zpravidla jednou týdně, kde se jednak věnují tzv. teorii - učí se biologii naší zvířeny,poznávají rostliny,stromy a keře.

  Výbornou pomůckou jsou např. materiály, které vydávají Chaloupky a Rezekvítek jak o tom informoval  ve svém článku Ing. Petr Smutný a Doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. 
 
 -  Ovšem děti se nevěnují pouze teori, i ale myslí i na praktické stránky myslivosti. V oboře pozorují zvěř, učí se poznávat stopy, jejich pobytová znamení a v době nouzemyslí  na své zvířecí kamarády, které se svýmni vedoucími pravidelně přikrmují.  

 - na podzim  vyrábějí  krmítka pro zpěvné ptactvo, kterým v zimě sypou. Rovněž si děti  zhotovily i svůj vlastní krmeleček pro spárkatou zvěř, o který se   starají. 

 - V jarním obodobí sbírají v oboře shozy nebo  staví budky pro zpěvné ptacvto.
 
V současné době se již připravují na okresní kolo souteže " O zlatou srnčí trofej".

Práce s mládeží je opravdu naší budoucností. Je velká škoda, že podobných kroužků mladých přátel přírody není více.

AKCE:

Spolupráce Koloušků z obory Na Vlnách s kroužkem ochránců přírody za Štěpánova

   Členové koužku ochranců přírody ze Štěpánova nasbírali pro oboru Na Vlnách 800 kg kaštanů, které se výborně

   uplatní jako dietetické a jadrné krmivo v přechodném krmném období. Jako projev díku, pro ně členové kroužku

   Koloušci z Vln připravili na sobotu cvičné kolo zlaté srnčí trofeje tj. 30 testových otázek a stezku se 24 stanovišti.

  Po absolvování soutěže si děti opekly špekáček a seznámily se chodem obory a jejími obyvately. Příjemně strávený

 den jim rychle utekl a věříme, že v započaté spolupráci budeme i nadále pokračovat