Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Olomouc
 
Pozadi
 
DSC_7764_scr
 
DSC_3049_scr
 
DSC_2719_vcr
 
DSC_2105m_cr
OMS Olomouc
Adresa: Wellnerova 20 , Olomouc , 779 00
Telefon:585 427 644, 731 031 818
Email:omsolomouc@email.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/olomouc
Práce s mládeží - Kroužky mladých myslivců > Liščata z Medlova

 Kroužek MS Medlov

V dubnu to byl právě rok od doby, kdy se na popud tří kamarádů (2 z Mysliveckého sdružení Medlov a 1 ze sdružení sousedního) sešla skupinka dětí ze ZŠ Medlov, zajímající se o dění v přírodě a myslivost. Trio budoucích vedoucích (Radek Bittner, Pavel Šišma a Marek Škráček) představilo nejdříve sebe, seznámilo děti s pestrou činností myslivců a poté přišli s nabídkou účasti v kroužku „mladých přátel myslivosti a ochrany přírody“.

Zájem dětí byl veliký, a proto jsme se ihned následující pátek sešli u naší myslivecké chaty. Tam jsme si ukázali základní druhy našich ptáků, probrali jejich význam v krajině a zdůraznili, jak jim lze v dnešní době pomoci. Hlavně kluky zaujalo sestavení a následné roznesení budek pro opeřené obyvatele. Jak jsme se později několikrát přesvědčili, tato práce měla smysl a členy kroužku potěšilo, že budky posloužily svému účelu.

Mile rádi jsme přijali pozvání do záchranné stanice pro handicapované živočichy v Uničově. Děti byly překvapeny, jaké pasti mohou na zvěř v přírodě číhat a co jim mohou způsobit. Rozhodli se také pro ně něco udělat. Na další schůzce bylo zhotoveno několik plašičů a infocedulí. Plašiče následně členové MS rozvezli po honitbě na místa, kde následující den probíhala sklizeň zemědělských plodin. Toto opatření, včetně  procházení se psy danou lokalitou, ochránila alespoň část mláďat před zraněním či usmrcením. Na cedulích jsme zase prosili návštěvníky (pejskaře) o ohleduplnost vůči  mláďatům, která se mohou v danou dobu na konkrétním místě vyskytovat, a pes by pro ně mohl být eventuelní hrozbou.

Velice se líbilo i představení lovecké kynologie, kdy vybraní členové sdružení seznámili děti se svými čtyřnohými pomocníky, kteří prošli náročným výcvikem a absolvovali řadu zkoušek. Sešla se početná a velice různorodá skladba psů všech plemen (labrador, jagteriér, bavorský barvář, borderteriér apod.). Práce ohařů zaujala děti stejně, jako výkon malých plemen v umělé noře.

Navštívili jsme brokovou střelnici. Pan správce nám řekl, jaké druhy zbraní a střeliva se k čemu používají. Poučil nás o bezpečné manipulaci se zbraní, po které následovala praktická ukázkou střelby v disciplíně zvané „skeet“. Díky „nízké efektivitě přesné mušky vedoucích“ zbylo dost asfaltových holubů jako památka na tento den.  Mezi pouhým pozorováním a získáním vlastní zkušenosti je ale obrovský rozdíl. Proto jsme jednu schůzku věnovali menšímu závodu ve střelbě ze vzduchovky.

Začátkem podzimu jsme dostali na výběr od hospodáře MS několik lokalit, vhodných pro vybudování vlastního přikrmovacího zařízení. Rozhodli jsme se pro zásyp. Po několika vycházkách jsme zhruba měli představu o tom, kam námi zhotovený zásyp umístíme. Všichni se do stavbičky aktivně zapojili a donesli i dost velké zásoby krmiva, které drobné zvěři postupně vystačily na celou zimu. Mnohokrát jsme si byli podle stop ověřit, kdo všechno nám sem za potravou zavítá. Zjara jsme vše, jako správní myslivci, řádně vyhrabali a vyvápnili.

Co se týče organizační stránky kroužku, tak se scházíme pravidelně jednou za 14 dní v pátek. Snažíme se co nejvíce chodit do terénu, ale počasí není vždy na naší straně, a z toho důvodu využíváme školní třídu nebo nedalekou mysliveckou chatu. Počet členů se nám ustálil na čísle 15. Podařilo se nám zaujmout i děti, které za námi neváhají dojíždět z okolních vesnic. Máme členy, kteří ještě chodí do školky, ale i velké „deváťáky“. Program si proto vždy musíme poupravit tak, aby vyhovoval a zaujal všechny. Našim úkolem je děti nejen zabavit, ale také je něčemu naučit. Myslím, že se nám to daří. Důkazem může být i loňský úspěch našich zástupců v okresním kole Zlaté srnčí trofeje. Některým se podařilo obsadit přední příčky (3. Místo Leoš Kopp), ba dokonce i 1. Místo (Pavla Šišmová) v kategorii B, které znamenalo postup do národního kola. Naše práce tím ale nekončí a rádi Vás opět seznámíme s naší činností a úspěchy.

Marek ŠKRÁČEK