Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ostrava
 
Pozadi
OMS Ostrava
Adresa: Starobělská 461/103 , Ostrava - Zábřeh , 700 30
Telefon:595 781 343
Email:ostrava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/ostrava
Naši myslivci a děti

25.11.2019

  Naše tradiční soutěžení o nejlepšího sběrače kaštanů je už tak vepsáno do povědomí našich žáků a rodičů, že jeho začátek ani nemusíme oznamovat. S prvním spadnutým kaštanem se nám ve školní družině v Krmelíně hromadí nekončící kila podzimních plodů. Máme radost, když vidíme, že se do soutěže zapojí celá rodina a máme radost, že tráví čas společně. To, že se jedná o soutěž, není až tak podstatné, i když víme, že odměna potěší každého. Přidanou hodnotu vidíme hlavně v tom, že jsou děti v přírodě a zároveň se učí vnímat to, že nabídnout pomoc a pomáhat není tak složité, jak se zdá. V letošním roce se nám podařilo nasbírat rekordních 800 kg kaštanů. Chceme moc poděkovat rodičům a dětem, kteří se o to zasloužili a také chceme poděkovat panu myslivci Vladislavu Bejochovi působícím v Mysliveckém spolku ODRA se sídlem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, který svou lásku k přírodě umí a chce předávat mladším generacím.
 
Barbora Brumovská
Vychovatelka školní družiny

11.12.2017

  Soutěž ve sběru kaštanů ŠD Krmelín 

  Stalo se už tradicí, že v naší školní družině každoročně vyhlašujeme soutěž “O nejlepšího sběrače kaštanů“, do které se většinou kromě samotných dětí zapojí i celá rodina. V této soutěži jde nejen o to, kdo přinese nejvíce kaštanů, ale také o to, zapojit co nejvěší počet dětí a ukázat jim, jak mohou samy přispět k dobré věci. Naším cílem je u dětí podporovat a rozvíjet vztah k přirodě, zvýšit o ni zájem, chránit ji, dbát pravidel a úmyslně nepoškozovat.

  Letos se do soutěže zapojilo 49 dětí a nasbíralo se 516 kg. Mezi třemi nejlepšími se umístili Zuzana Adámková (2.třída), Tomáš Rokyta (2.třída) a Petr Woznica (1.třída). Cenné dary vítězům předal pan myslivec Vladislav Bejoch, působící v Mysliveckém spolku ODRA se sídlem ve Staré Vsi nad Ondřenicí. Jako hlavní cenu předal pozvánku na “Poslední leč“, mysliveckou událost roku, kdy probíhá závěrečné hodnocení uplynulé sezóny, slaví se, hoduje a raduje. Také všichni ostatní účastníci soutěže nezůstali zkrátka a byli odměněni malou pozorností.

  Jménem celého týmu vychovatelek bych ráda poděkovala panu myslivci Vladislavu Bejochovi za vstřícný přístup, stálý úsměv na tváři a výbornou spolupráci. Budeme se těšit v přístím roce.

 

Barbora Brumovská

22.6.2017

Klub nadaných dětí a myslivost
Klub nadaných dětí ZŠ Hello v Ostravě - Dubině si do svého plánu zájmové činnosti na rok 2017 zařadil povídání o myslivosti. Navázal tak na předcházející přednášku, která proběhla v minulém roce. Lektorem byl opět Mgr. Jan Hampl. V interaktivní prezentaci se mohli žáci seznámit s historií i současnou myslivostí, zoologii, péči o zvěř, kynologii i střelectví. Přednáška měla být doplněna o ukázku práce loveckého psa. K té však z časových důvodů nedošlo. Přednáška včetně rozsáhlé diskuse trvala 2 a půl hodiny. Výukové materiály zapůjčil OMS Ostrava. Mgr. Jan Hampl
8.6.2017

Dne 8.6.2017 uspořádali myslivci MS Lubojaty-Olbramice besedu s dětmi z Mateřské školy Olbramice. Beseda spojená s opékaním párků se uskutečnila na mysliveckém zařízení MS Lubojaty-Olbramice v Olbramicích. Vyprávění myslivců bylo zpestřeno i ukázky loveckých trofejí, odlitky stop zvěře, obrazy ptactva, které se vyskytuje v naší oblasti a vycpané exponáty ptáků a zvěře, které byly zapůjčeny od OMS Ostrava. Celá akce se setkala s velkým zájmem jak dětí, tak i vedení MŠ Olbramice.
Předseda MS Lubojaty-Olbramice Jaroslav Zeman


13.12.2016

S prvním upadnutým lístečkem začíná u nás ve školní družině tzv. kaštanová mánie, což je soutěž “O nejlepšího sběrače kaštanů“. Rok od roku nás naše děti se svými rodiči překvapí, jelikož vždy nasbíráme o trochu více než v roce předchozím. Radost z narůstajícího počtu kil má hlavně náš pan myslivec Vladislav Bejoch, který působí v Mysliveckém spolku ODRA se sídlem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Jen díky němu se kaštany dostanou tam, kde je jich nejvíc potřeba, a to ke zvířátkům.
  Cílem této akce je rozvíjet vztah dětí k přírodě, cítit k ní zodpovědnost, dbát pravidel a úmyslně ji nepoškozovat. To vše dětem uvízne v paměti také po besedě, kdy nám pan myslivec vypráví různé dobrodružné, ale i napínavé příběhy z mysliveckého života. Děti velmi zajímá dění v lese z pohledu někoho, kdo má k němu a ke všemu živému v něm nejblíže. Jakmile naše soutěž dospěje ke svému konci a jsou nám známi tři vítězové, přijede pan Bejoch s krabicí plnou dobrot a ocenění nejen pro výherce, ale také pro všechny děti, které se soutěže zúčastnily. Ale pouze ten, kdo se umístil na prvním místě dostává jedinečnou příležitost a je zván na “Poslední leč“ - mysliveckou událost roku, kdy je sezóna zdárně ukončena.
Školní družina Krmelín na podzim 2016 nasbírala 705 kg!
  Ráda bych za celý tým vychovatelek školní družiny v Krmelíně poděkovala panu myslivci Vladislavu Bejochovi, který jako jeden z mála dokáže dětem předávat své zkušenosti, rady, poznatky a vědomosti. Doufáme, že mu zdraví bude sloužit ještě po dlouhá léta.
 
Barbora Brumovská
 

říjen 2016

MS Poodří Polanka nad Odrou pořádalo besedu s dětmi
V říjnu  2016 pořádal besedu s dětmi spisovatel, publicista, novinář a dlouholetý myslivec pan Štěpán Neuwirth. Setkal se s malou skupinou dětí a rodičů, kteří projevili zájem o vše, co se týká přírody a zejména CHKO Poodří. Jelikož umí velmi dobře vyprávět o přírodě, děti celou dobu vyprávění bedlivě sledovaly. Taktéž je vzal i do přírody a ukázal jim krásu v Polanecké nivě.

fotky z akce zde


rok 2016 a další

Již dlouhodobě spoluprace MS Vřesina s dětmi jak z mateřských, tak i základních škol. Každý rok je zvou k sobě na chatu, kde oslaví konec roku a udělají besedu o přírodě a zvěři v okolí. Sejdou se zde všichni myslivci. Děti mají poznávací kvízi, ukázku s práce se psy a mnoho dalšího a tím rozvíjí v dětech lásku k přírodě a zvěři. V zimě je zase berou ke krmelcům, kde společně přinesou dobroty pro zvěř a děti se učí starat se v zimě o zvířata.


fotky z akcí zde 

19.11.2015

 Nejlepší sběrači kaštanů jsou v Krmelíně

Již třetím rokem vyhlašuje školní družina při ZŠ T. G. Masaryka v Krmelíně soutěž “O nejlepšího sběrače kaštanů“. Nápad se zrodil v hlavě jedné paní vychovatelky, která má ráda přírodu a chtěla dětem ukázat, jak lehce může obyčejný člověk udělat dobrý skutek a pomoci tam, kde je to potřeba. Ve spolupráci s panem myslivcem Vladislavem Bejochem, který působí v Mysliveckém spolku ODRA se sídlem ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, jsme uskutečnili slavnostní předání nasbíraných kaštanů a vyhlášení vítězů celé soutěže. Pan myslivec přivezl výhercům krásné ceny v podobě sladkostí a pro vítěze a jeho rodiče pozvání na “Poslední leč“. Ostatní děti, které nevyhrály, ale také velkou měrou přispěly několika kily kaštanů, nezůstaly bez povšimnutí, dostaly myslivecký kalendář a něco dobrého na zub.

  Na samotný závěr si pro nás pan myslivec připravil besedu, kde se děti dozvěděly různé historky z mysliveckého života, zmínil pravidla, kterými by se měl řídit každý, kdo vstoupí do lesa.  Nabádal děti, aby samy v zimě navštívily krmelec s nějakou dobrotou pro zvěř.

  Náš dík patří panu myslivci Vladislavu Bejochovi za spolupráci a dětem za to, že měly chuť sbírat a přispět k dobré věci.

Školní družina Krmelín nasbírala 684 kg kaštanů!

Brumovská Barbora11.11.2015
 
Úspěšná spolupráce svinovských myslivců s kolektivem mládeže místního sboru dobrovolných hasičů
V minulých dnech se děti z kolektivu mládeže SDH Svinov zapojily aktivně do sběru plodů pro zimní příkrm lesní zvěře. V okolí hasičské zbrojnice sbíraly děti z kroužku, spolu s kamarádkami z místní ZŠ Svinov žaludy a kaštany, které předaly zástupci mysliveckého sdružení MVDr.Romanu Zedkovi. Za svou činnost dostaly děti jako poděkování drobné propagační předměty a sladkosti. 
O tom, že spolupráce dobrovolníků funguje, vypovídají také další letošní akce, na kterých tyto 2 spolky letos spolupracovaly. V jarních měsících přizvali myslivci hasiče k projektu "Ukliďme Svět" při němž proběhlo čištění lesa. V červnu pak pomohli myslivci hasičům zajistit atraktivní program pro děti na akci při oslavách mezinárodního dne dětí. 
Tyto akce využívají myslivci k propagaci a předávání informací o přínosech mysliveckého sdružení , k ekologické výchově a také k rozvoji mezilidských vztahů a vztahu k přírodě.

 
Další fotky: zde


22.7.2015

Beseda s dětmi Letního příměstského tábora Poruba Skalka.
Dne 22.7.2015 navštívila areál MS Vřesina více jak padesátka účastníků letního dětského příměstského tábora v Porubě " Na Skalce ". Členové MS děti seznámili s činnosti mysl. sdružení a práci myslivců.

Dole fotky z pěkné akce.