Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ostrava
 
Pozadi
OMS Ostrava
Adresa: Starobělská 461/103 , Ostrava - Zábřeh , 700 30
Telefon:595 781 343
Email:ostrava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/ostrava
Práce s dětmi a mládeží

Práce s mládeží


za výukový materiál pro děti a adepty děkujeme   Ing. Miloslavu Sochorovi 11.11.2019

Dne 25. 10. 2019 jsme měli možnost zúčastnit se projektového dne na téma „Myslivci – Volání lesa“, a to na ZŠ Šalounova a ZŠ Halasova. Setkali jsme se s žáky prvních a druhých ročníků, a protože je těžké upoutat pozornost tak malých dětí, pečlivě jsme se na ně připravili. Na úvod jsme s nimi probrali otázku: kdo je myslivec a co je jeho úkolem. Popovídali jsme si s dětmi o ochraně lesa. Ukázali konkrétní zvířata, které mohou potkat v lese. Popsali jsme jejich život a jak pomoct jim a jejich mláďatům. Dětem byly předvedeny vábničky, brokovnice, dalekohled a práce loveckého psa. Akce se zúčastnil MgA Ján Garláthy. Ten uplatnil své zkušenosti s výukou a hrou na lesnici a tím pomohl udržet pozornost dětí. Zahrál vybrané úlovky ke zvířatům, o kterých jsme mluvili. Společně s ním jsme děti naučili zazpívat skladbu „Velká přestávka“ od Antonína Dyka. Děti byly velmi aktivní a spolupracovaly, všichni jsme si celé dopoledne moc užili a odnesli spoustu hezkých zážitků.

Mgr. Ladislava Zedková11.11.2019

Myslivci mezi předškoláky.
Jako již mnoho předešlých let, tak i letos navštívili myslivci mysliveckého spolku Vřesina z.s. u Ostravy, předškoláky z MŠ ve Vřesině. V herně nás přivítalo několik desítek žáčku MŠ, pro které myslivci připravili povídání o přírodě a myslivcích zábavnou formou. Pro názorné ukázky a zpestření besedy myslivci sebou přinesli vycpaniny zpěvných ptáků, kachen a dravců, nechyběly vycpaniny zvířat,  která běžně mohou potkat na vycházkách přírodou. Na obrazech jim myslivci názorně ukázali i stromy a keře běžně rostoucí v našem okolí. Děti dychtivě naslouchaly příhodě o doma odchované srnečce, kterou dětem formou pohádky vylíčil pan Restel. Odměnou mu byl radostný potlesk dětí. Velkým zpestřením celé besedy byla i ukázka loveckých psů, které myslivci používají ke své práci, ukázku připravil pan Vytisk. Myslivci byli až překvapeni zvídavými dotazy dětí, nad kterými se i zapotili. Musíme přiznat a byli jsme mile překvapeni, jak vděčnými posluchači přednášky, byli ti nejmenší. Po více jak hodinovém setkání dětí s myslivci, jsme poděkovali za pozvání, na oplátku zase myslivci pozvali děti na návštěvu mysliveckého areálu ve Vřesině v letních měsících. Vycpaniny a nástěnné obrazy byly zapůjčeny z OMS Ostrava.

fotka z akce zde

 
Text a foto:
Badura BřetislavV současnosti je vyhlášená opět soutěž v malování Myslivost očima dětí 2017.
Propozice jsou v sekci Myslivost očima dětí 2017.


 Dne 19.10. 2015 ve 12 hodin byla vernisáž výstavy Myslivost očima děti

Výstavu slavnostně  zahájili naši trubači Ján Garláty a MVDr. Roman Zedek, kteří zároveň troubení doprovodili zpěvem.

zahájení zde

Poté se ujal slova pan Jaroslav Herman, učitel výtvarné výchovy, který tuto výstavu uvedl a představil akademickou malířku paní Marcelu Václavíkovou, která výstavu obrázků z  našeho minulého kola Myslivosti očima dětí připravila. Pozvala všechny děti a mládež k účasti v dalším kole, které bude příští rok a výstava všech prací bude v Domě zahrádkářů ve Vřesině.

Výstavu obrázků ukončili opět slavnostně naši trubači zde

fotky z akce zde Dole v příloze pozvánka

 


25.4.2014

dne 11.4.2014 proběhlo na OMS Ostrava hodnocení obrázků v naší soutěži Myslivost očima dětí.

Následně 25.4.2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže, která byla součástí naší Výstavy trofejí za rok 2013.

foto:

http://omsostrava.rajce.idnes.cz/deti_ve_Vratimove/13. 12. 2013

Adventní krmení zvěře, které pro děti připravil Oms Ostrava a MS Krásné Pole o.s., v příměstské honitbě lesoparku v Ostravě Porubě se povedlo. U krmelce se setkaly děti a rodiče ze ZŠ Porubská 832 i z Krásného Pole nejen s myslivci, ale i se psy. Každý svým dílem přispěl k plnému krmelci i sváteční atmosféře blížících se Vánoc. Jablka, mrkve a suchý chléb budou vítaným zpestřením zvěři a všem zúčastněným zůstane příjemná vzpomínka na vzájemné setkání s myslivostí a přírodou.

18.11.2013
Odměna pro úspěšnou malířku Emu Recovou, byla předána 7.11. na ZŠ Porubská 832. Cenu předali a oceněné žákyni gratulovali za Oms Ostrava paní Ak. mal. Marcela Václavíková a pan Ing. Arch. Igor Krčmář rovněž za Řád sv. Huberta. Předání ceny uvedla ředitelka školy Mgr. Hana Petrová. Společně všichni zúčastnění děti povzbudili a motivovali k účasti na novém ročníku výtvarné soutěže Myslivost očima dětí 2014.


 
24.10. 2013  se myslivci sešli opět s dětmi, tentokrát při předání ceny za výtvarnou soutěž ve které byly ohodnoceny až v Chlumci nad Cidlinou. Za Řád Svatého Huberta předával pan Igor Krčmář.6. a 7.3.2013

Děti na ZŠ Porubská se 6.a 7.3 2013 při kreativních workshopech  pod vedením ak.mal. Marcely Václavíkové nejen učily malovat zajíce a koroptev, ale také se dozvěděly o jejich životě v naší krajině a myslivosti. Se zaujetím se učily mysliveckou mluvou popsat drobnou zvěř a naučily se před blížícími se Velikonocemi rozpoznávat rozdíly mezi zajíci a králíky, mizejícími koroptvemi a slepicemi bažantů. Půvabné výsledky jejich snažení ukázaly krajinu plnou zvěře, ale také stafáže posedů a myslivců, kteří se věnují péči o zvěř.

Dětsky upřímný zájem o tématiku a myslivost svědčí o nutnosti dalšího pokračování vzdělávacích akcí.

Dále paní Václavíková spolu se sokolníky - pan Vrbický a jeho parta byly na ZŠ v Ostravě - Porubě, kde poutavým výkladem i ukázkami nadchly  v roce 2012 spoustu děti.

 březen 2012


Spolu s Ing.arch. Krčmářem, Ing. Hochem a p.Budinským se podíleli na Výstavce obrázků a taktéž i hodnocení obrázků od dětí.
Vítězné kresby i další byly vystaveny na myslivecké chatě MS Václavovice, kde se zároveň konala i výstava trofejí za rok 2011.


 

Přiložené dokumenty

 myslivost-ocima-deti22 (jpg - 206,56 KB)

Vernisáž výstavy Myslivost očima dětí

 krmeni1 (pdf - 913,77 KB)

krmení s dětmi