Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Ostrava
 
Pozadi
OMS Ostrava
Adresa: Starobělská 461/103 , Ostrava - Zábřeh , 700 30
Telefon:595 781 343
Email:ostrava@oms-myslivost.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/ostrava
Beseda se studenty z Francie

Po telefonickém a e-mailovém jednání jednatelky OMS Ostrava Jany Zatloukalové a paní Katienky  Boer , přijeli studenti z francouzské zemědělské školy z Maison familiate rurala Gien dne 12.10 do Ostravy na družební besedu.
Dopoledne se stavili na sokolnické ukázky, které pořádal Ing. Bc. René Vrbický a odtud pak přijeli na sídlo OMS Ostrava, kde je již čekal publicista, spisovatel a dlouholetý myslivec Štěpán Neuwirth a Ing. Miroslav Kupča a za radu p. Břetislav Badura.
Studenty jsme přivítali znělkou Vítáme Vás, kterou zahrál a zazpíval Ján Garláthy zde
Cílem a smyslem jejich cesty byla česká myslivost, její tradice a současná pravidla výkonu práva myslivosti a stav přírody a zvěře. Besedu zahájil pan Štěpán Neuwirth. Začal je seznamovat s naší historií a vyplynulo, že zde v roce 1961 bylo na ploše 11 564 000 hektarů evidováno 55 tisíc kusů jelení zvěře, 356 tisíc kusů srnčí zvěře, 6 tisíc daňků a 9 tisíc muflonů. U drobné zvěře běhalo více než dva miliony zajíců, milion a půl bažantů a dva miliony tři sta čtyřicet tisíc koroptví. Bohužel  dnes, když převažuje řepka olejná a kukuřice, toto přivedlo témeř k zániku zejména drobnou zvěř. 
Toto vše překládala paní Petra Kubínyiová, kterou zajistila paní Katinka.
Povyprávěl studentům o nešťastném lovu na divočáky, kde divočák napadnul myslivce, poté povyprávěl o svém lovu na jelena, Honza k tomu zahrál znělku Ulovení jelena zde 
Dále povyprávěl o naší organizaci, našem časopise Myslivost, o své knižní tvorbě a začal zodpovídat velkou spoustu dotazů, které studenti měli.
V zodpovídání mu pomáhali i Ing. Miroslav Kupča a Břetislav Badura.
Na závěr se rozloučil se studenty a Ján Garláthy zahrál znělku Halali 
Ještě i po ukončení besedy chodili studenti s dotazy a tlumočnice po celou dobu překládala.
Obrovské poděkování patří sokolníku Ing. Bc. Renému Vrbickému za ukázky dravců a výkladu a další obrovské poděkování patří panu Štěpánu Neuwirthovi, který si připravil velmi poutavé vyprávění a taktéž poděkování i kolegům Ing. M. Kupčovi a  B. Badurovi za zodpovídání dotazů. Velké poděkování patří i trubači Jánu Garláthymu, který tuto úžasnou přednášku podbarvil loveckou hudbou.
Také chceme poděkovat i překladatelce paní Petře Kubinyiové ,bez níž  by se tato zahraniční spolupráce neobešla.

fotky z akce zdeTuto akci nám pomohly sponzorovat  i Lesy ČR.

Fotogalerie