Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Pardubice
 
Pozadi
OMS Pardubice
Adresa: střelnice Hůrka 1789 , Pardubice , 530 21
Telefon:466 263 411,603 436 820
Email:oms-pce@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omspardubice
Ekonomická komise

Ekonomická komiseNovela zákona o účetnictví platná od 1.1.2016 přináší novinky, viz. níže přiložený dokument.

Myslivecká sdružení a honební společenstva, která dosud účtovala v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou v této soustavě účtovat i v příštích létech, a to bez časového omezení za předpokladu, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč.

Účetní uzávěrky OMS Pardubice jsou uloženy ve Sbírce listin, vedené Krajským soudem v Hradci králové, pobočka Pardubice, IČ 67777520.