Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Pardubice
 
Pozadi
OMS Pardubice
Adresa: střelnice Hůrka 1789 , Pardubice , 530 21
Telefon:466 263 411,603 436 820
Email:oms-pce@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omspardubice
Domů

Město Pardubice
Pardubice jsou jedním z nejkrásnějších východočeských měst. Leží na soutoku řek Labe a Chrudimky.První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295. Již s městskými právy zdědil město roku 1340 Arnošt z Pardubic, pozdější první arcibiskup pražský.V roce 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejšího Českého království.Vedle zvelebování města a panství se Vilém pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním. Pernštejnům se vděčí i za celé historické městské jádro s renesančním náměstím, malebnými uličkami a s dominantou Pardubic- Zelenou bránou.Pardubické staré město je od roku 1964 městskou památkovou rezervací.Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali roku 1560, přišel další významný okamžik pardubické historie v roce 1845, kdy Pardubicemi poprvé projel vlak na trati Praha- Olomouc. Železnice předznamenala rozvoj obchodu, průmyslu chemického, strojírenského, potravinářského a elektrotechnického, což s sebou přinášelo rozkvět společenského a kulturního života města.
K životu současných Pardubic neodmyslitelně patří kultura a sport. Má zde sídlo Univerzita Pardubice, najdete zde Východočeské muzeum, Východočeskou galerii, Komorní filharmonii a Východočeské divadlo.Vedle programů stálých kulturních institucí se ve městě každoročně koná mnoho sportovních akcí včetně akcí mezinárodních.Ve sportu jsou Pardubice spojovány s dostihy, zejména Velkou pardubickou, která se zde pravidelně běhá již od roku 1874. Dalšími tradičními sportovními událostmi jsou tenisová juniorka, plochodrážní Zlatá přilba a mezinárodní šachový turnaj Czech open.

Památník národních hrdinů z období okupace tvoří prostor bývalého popraviště, kde od 3. června do 9. července 1942 nechalo pardubické gestapo v období tzv. heydrichiády zastřelit 194 obětí, mezi nimi obyvatele obce Ležáky a členy odbojových organizací z Pardubicka, Hradecka a Kolínska.V roce 1946 byl položen základní kámen památníku s urnami prsti z Terezína , Osvětimi a popelem popravených českých vlastenců na Zámečku. Brzy nato byl památník zpřístupněn a celý dokončen v roce 1975.

Město Pardubice i jeho okolí rozhodně stojí za to si dobře prohlédnout, pokochat se výhledem ze Zelené brány, jízdou na výletní lodi, nebo se ponořit do zeleně podél řeky Labe a Chrudimky ať již pěšky, či na kole.