Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Pardubice
 
Pozadi
OMS Pardubice
Adresa: střelnice Hůrka 1789 , Pardubice , 530 21
Telefon:466 263 411,603 436 820
Email:oms-pce@volny.cz
Web:www.myslivost.cz/omspardubice
Myslivecká komise

Myslivecká komiseUPOZORNĚNÍ: Povinnost registrace a evidence provozu, které zacházi s krmivy podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES)č.183/2005
Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rybářství, myslivost a včelařství k výše uvedené problematice sdělilo, že po dohodě z pohledu mysliveckého hospodaření jsou za subjekty podléhající této registrace považovány pouze obory a bažantnice.

Ve sdělovacích prostředcích bylo otištěno rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci posouzení zákona o myslivosti. Jelikož toto rozhodnutí nebylo otištěno v plném znění, v příloze toto přikládáme.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,v.v.i. - útvar myslivosti zajišťuje pro myslivecký provoz expertní a poradenskou službu- viz příloha

V příloze je brožura vydaná MŽP, týkající se dotací na šetrné obhospodařování zemědělských pozemků. Jsou zde třeba dříve neznámé tituly, například zatravňování podél vodních toků.

Díky podpůrnému programu 9.F.g Metodická činnost k podpoře zemědělského poradenského systému MZe ČR byla na MZLU v Brně vytvořena metodická pomůcka týkající se vztahu zemědělského hospodaření a myslivosti. Jedním ze základních principů tohoto dokumentu je „standardizace“ agroenvironmentálních technik a postupů příznivých pro chov zvěře a odpovídající zásadám správné zemědělské praxe, které vedou k naplnění principů trvale udržitelného rozvoje a zachovaní obnovitelného přírodní bohatství představovaného populacemi druhů volně žijících živočichů včetně zachování a rozvoje odpovídající biodiverzity. Tento dokument pro oblast agroenvironmentálního managementu zaměřeného na aspekty chovu zvěře a zemědělství by měl organizacím poskytnout prvky účinného systému managementu, které je možno integrovat s ostatními potřebami, a tak pomáhat organizacím a uživatelům honiteb dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Metodikou pomůcku si můžete prohlédnou v připojeném souboru

Přiložené dokumenty

 Přihláška ke zkoušce mysliveckých hospodářů (doc - 22,02 KB)
 Myslivecký řád (doc - 99,33 KB)
 Doby lovu zvěře (doc - 30,72 KB)
 Medailové hodnoty zvěře (xls - 17,92 KB)
 Zásady správného chovu (doc - 58,37 KB)
 Metodika chovatelských přehlídek (pdf - 137,05 KB)
 Hodnotitelská tabulka-srnec (pdf - 396,56 KB)
 Hodnotitelská tabulka-prase (pdf - 355,26 KB)
 Hodnotitelská tabulka-daněk (pdf - 577,88 KB)
 Hodnotitelská tabulka-muflon (pdf - 809,78 KB)
 Hodnotitelská tabulka-jelen (pdf - 489,21 KB)
 Hodnotitelská tabulka-šelmy (pdf - 363,86 KB)
 Evidence vydaných a vrácený plomb a lístků původu zvěře (xls - 16,38 KB)
 Evidence vydaných a vrácených povolenek (doc - 22,02 KB)
 Lístek původu zvěře (doc - 210,43 KB)
 Agroenvironmentální opatření ČR-2007-2013 (pdf - 2,55 MB)
 Metodika k agroenvironmentálním opatřením (pdf - 589,38 KB)
 Průvodní zpráva MZe (doc - 35,84 KB)
 Metodický pokyn MZe (doc - 195,58 KB)
 Dohoda o spolupráci mezi ČMMJ a hnutím DUHA (doc - 52,74 KB)
 Rozhodnutí ÚS ČR ve věci posouzení zákona o myslivosti (doc - 217,09 KB)
 Škody na lesních porostech (doc - 29,18 KB)
 Hygiena zvěřiny a veterinární předpisy-prezentace (ppt - 4,07 MB)
 Protokol o vyšetření zvěře proškolenou osobou (doc - 43,52 KB)
 VULHM-expertní a poradenská služba (doc - 35,84 KB)
 Národní lesnický program (doc - 378,88 KB)
 Inventura plomb (doc - 22,53 KB)
 Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu (doc - 47,10 KB)
 Čtvrtletní hlášení o plnění plánu lovu (xls - 55,81 KB)
 Katalog krmiv pro zvěř VVS Verměřovice (pdf - 2,52 MB)
 Ceník produktů pro spárkatou zvěř VVS Verměřovice (pdf - 674,09 KB)
 Komentář ke katalogu krmiv Premin VVS Verměřovice (doc - 207,87 KB)
 Výkupní ceny zvěřiny - Šmidrkal 2014 (pdf - 891,04 KB)
 Vyhláška č. 328/2014/Sb. (pdf - 334,87 KB)
 Změny v dobách lovu (docx - 17,63 KB)
 Objednávka laboratorního vyšetření na svalovce - vzor 7 (doc - 263,68 KB)