Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Stanovy Mysliveckých spolků

            S účinností od 1.1.2014 došlo ke zrušení zákona o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy občanských sdružení do nového občanského zákoníku (89/2012 Sb.)
Ačkoliv nový občanský zákoník začal platit od 1. ledna 2014, je relativně dlouhá přechodná doba,
kdy je potřeba uvést vše potřebné do souladu s ním.
 
            Všechna občanská sdružení  jsou od 1.1.2014 považovány za spolky .  Transformace občanských sdružení na spolky probíhá z velké časti automaticky – tzn. že všechna Občanská sdružení řádně registrovaná u Ministerstva vnitra jsou od 1.1.2014 považovány za spolky, i když nebudou muset cokoli hlásit.
            Evidenci občanských sdružení již nepovede Ministerstvo vnitra, ale nově od 1.1.2014 ministerstvo spravedlnosti  -  tedy Krajské soudy příslušného kraje.
 
Co musíme:
 
  1. Do 2 let (tedy do 31.12.2015)  budou muset všechna bývalá  občanská sdružení  uvést svůj název do souladu s novým občanským  zákoníkem, podle kterého je povinností, aby název obsahoval slova:
         „ spolek“ , „zapsaný spolek“ nebo zkratku  „z.s.“. 
 
            Navíc je kladena podmínka jedinečnosti a neklamavosti názvu  - tzn.,  že žádný jiný spolek se             stejným názvem nesmí existovat.
 
            Stručně řečeno máme dvě varianty, jak název našich MS změnit a uvést do souladu s novým             občanských zákoníkem
 
  1. Do stávajícího názvu doplnit zkratku                        Myslivecké sdružení Chraštice, z.s.
  2. Nahradit sdružení spolkem                            Myslivecký spolek Chraštice
 
  1. Do  3  let (tj. do 1.1.2017)  bude třeba přizpůsobit stanovy novému občanskému  zákoníku.
 

Přiložené dokumenty

 Jiri-Vronsky-stanovy-s-komentarem (docx - 27,43 KB)
 Ing-Kamil-Jakoubek-Stanovy-Mysliveckeho-spolku-(1) (docx - 53,46 KB)
 JUDr-Milulecky-Komentar_s_ukazkou_stanov_MS_2014 (doc - 102,91 KB)
 JUDr-Plachy_Navrh-vzorovych-stanov (doc - 86,02 KB)
 Mgr-Rataj-Stanovy-MS (docx - 35,81 KB)
 Vzorove-stanovy-pro-MS-verze-1-(vybor-kontrolni-komise) (doc - 111,10 KB)
 Vzorove-stanovy-pro-MS-verze-2-(vybor) (doc - 105,47 KB)
 Vzorove-stanovy-pro-MS-verze-3-(predseda) (doc - 96,26 KB)
 Paragrafy-NOZ-Spolek (docx - 34,42 KB)
 Prohlaseni-statutarniho-zastupce (docx - 12,35 KB)
 Prohlaseni-kontrolni-komise (docx - 12,67 KB)
 VZOR_Cestne_prohlaseni_clenu_statutarniho_organu (doc - 35,33 KB)
 Vzor-souhlas-se-zapisem (doc - 43,52 KB)
 VZOR_Pruvodni_dopis (doc - 35,33 KB)
 Vzor-pruvodni-dopis (doc - 56,32 KB)
 VZOR_Seznam_clenu_Mysliveckeh_spolku (doc - 60,42 KB)
 Vzor-prezencni-listina (doc - 62,98 KB)
 Vlastnik-prohlaseni-starosty (docx - 11,13 KB)
 Vzor-souhlas-vlastnika-(fyzicka-osoba)-s-umistenim-sidla (doc - 47,62 KB)
 Vzor-souhlas-vlastnika-(obec)-s-umistenim-sidla (doc - 47,10 KB)
 Vzor-zapis-ze-zasedani-clenske-schuze (doc - 58,37 KB)
 VZOR_Zapis_ze_schvalovaci_clenske_schuze (doc - 61,44 KB)
 Zapis-clenske-schuze (docx - 15,06 KB)
 Vzor-navrh-na-zapis-zmeny-zapsanych-udaju-do-spolkoveho-rejstriku (pdf - 91,34 KB)
 
Počasí radar