Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Veterina

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ PODLE METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE V ROCE 2019

Klasický mor prasat

            Na celém území České republiky se stále sérologicky vyšetřuje 5 % ulovených divokých prasat.
K 31. 12. 2019 bylo v okrese Příbram vyšetřeno 274 vzorků (5,88 %).
            Uživatelé honiteb v celkovém měřítku plní požadované procento, ale jen díky uživatelům honiteb, kteří předkládají výrazně větší množství vzorků než je požadované.

 
Trichinelóza divokých prasat
  K 31. 12. 2019 bylo za kalendářní rok vyšetřeno na okrese Příbram 4.656 vzorků, nejvíce za posledních osm let.
                        v roce 2018 - 2.554 vzorků,
                        v roce 2017 - 4.056 vzorků,
                        v roce 2016 - 2.785 vzorků,
                        v roce 2015 - 3.777 vzorků,
                        v roce 2014 - 2.845 vzorků,
                        v roce 2013 - 2.926 vzorků,
                        v roce 2012 - 2.344 vzorků.
           

            Vyšetření na trichinelózu je povinností lovce, potažmo uživatele honitby, v případech přímého prodeje i osobní spotřeby. Nutnost vždy používat aktuální a úplně vyplněnou žádanku pro určený inspektorát.

 
         Vzorky na vyšetření je možné odevzdávat:

1. KVS SVS Inspektorát Příbram (osobně na KVS nebo do schránky dveří)
2. jatka Sedlčany (nutnost zapsat vzorek do sešitu předaných vzorků)
3. jatka Rosovice (předání vzorku veter. technikovi)

 
Připomínáme k odběru vzorků

1) Dva vzorky svaloviny o hmotnosti nejméně 10 g (cca velikost vlašského ořechu) musí být odebrány z obou bráničních pilířů nebo žeberní části bránice popř., je-li bránice znehodnocena, z přední nohy nebo jazyka.
2) do žádanky napsat celé číslo plomby, tj. osmimístné číslo
3) vyvarovat se duplicitě plomb
4) Pokud je ulovený kus prodán do schváleného a registrovaného zařízení pro nakládání se zvěřinou – zvěřinový závod, odběrné místo, pak je vyšetření na svalovce provedeno v rámci úřední veterinární prohlídky v registrovaném zařízení – uživatel honitby (lovec) neodevzdává vzorek, protože poté dochází k duplicitě odevzdaného počtu vzorků a ke zvýšení nákladů na jedno vyšetření.
5) Okamžitá kontrola výsledku vyšetření v protokolu

 
Africký mor prasat
            V roce 2019 bylo v okrese Příbram vyšetřeno 26 kusů divokých prasat uhynulých či usmrcených dopravním prostředkem.METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020
 

 1. EpI200 TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT
            Laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou na základě řádně vyplněné žádosti podané uživatelem honitby. Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.
 
 1. EpI131 KLASICKÝ MOR PRASAT
            Na celém území České republiky se sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených prasat divokých a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření, vždy za kalendářní rok. Vzorek barvy (krve) se odevzdává společně se vzorkem na trichinelózu (s pírkem), ale s vlastní žádankou (vzor č. 2, SVS).
 
 1. EpG122 VZTEKLINA
            Od 13. ledna 2020 je na KVS Inspektorát Příbram vypláceno zástřelné za dodanou lišku (psíka mývalovitého).
            Lišky musí být předány ve dvou neporušených pytlích, označených identifikačními údaji o honitbě, lovci a času ulovení. Odevzdávat lze pouze lišky ulovené loveckou zbraní. Z každého MS budou proplaceny dvě lišky (vždy z různého katastrálního území v rámci honitby) tak, aby bylo pokryto co největší území okresu Příbram.
Výkup probíhá od pondělí do středy: 7:00 – 13:00 hodin.
 
            V roce 2020 bude veškeré zástřelné a nálezné – za všechny druhy – vypláceno výhradně bezhotovostně na účet příjemce. Žádné zástřelné ani nálezné nebude proplaceno z pokladny.
 
 1. ExJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ – PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
            Uživatelé honiteb, kteří v roce 2021 uvažují o použití léčebných přípravků s antiparazitárními účinky, musí mít v roce 2020 pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře v honitbě potvrzený:
                a) průkaz plicních a gastrointestinálních parazitů ze Státního veterinárního ústavu
                b) průkaz motolic ze vzorku trusu nebo postižených orgánů ze Státního veterinárního ústavu nebo           potvrzení soukromým veterinárním lékařem
                c) pro průkaz střečkovitosti stačí nález vývojových stádií
            Uživatel musí zajistit parazitologické vyšetření minimálně u 30 % veškeré ulovené zvěře, pokud             chce léčit (pozitivní výsledek musí být pro danou skupinu parazitóz min. u 30 % vyšetřených vzorků)
 
            Antiparazitární přípravky lze poté použít v termínu od 1. 2. 2021 do 21. 2. 2021, na základě veterinárního předpisu a předání informace na Inspektorát Příbram, okolním uživatelům honiteb a příslušnému orgánu státní správy myslivosti do 8. ledna 2021.  
 
 1. EpH 203 VYŠETŘENÍ NA TULAREMII
            V roce 2020 se nebudou vyšetřovat ulovení zajíci na tularemii. V roce 2019 nebyl odevzdán žádný uhynulý zajíc.
 
 
 
 
 
Finanční prostředky od KVS SVS Příbram pro uživatele honiteb
  Částka za kus
Zástřelné u lišek - ks 380 Kč
Nálezné u divokých prasat - ks 2000 Kč
Nálezné u zajíců - ks 150 Kč
 
VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ PODLE METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE V ROCE 2018
 
Klasický mor prasat
            Na celém území České republiky se stále sérologicky vyšetřuje 5 % ulovených divokých prasat.
K 31. 12. 2018 bylo v okrese Příbram vyšetřeno 166 vzorků (6,5 %).
            Uživatelé honiteb v celkovém měřítku plní požadované procento, ale jen díky uživatelům honiteb, kteří předkládají výrazně větší množství vzorků než je požadované.
 
 
Trichinelóza divokých prasat
            K 31. 12. 2018 bylo za kalendářní rok vyšetřeno na okrese Příbram 2.554 vzorků, nejméně za posledních šest let.
                        v roce 2017 - 4.056 vzorků,
                        v roce 2016 - 2.785 vzorků,
                        v roce 2015 - 3.777 vzorků,
                        v roce 2014 - 2.845 vzorků,
                        v roce 2013 - 2.926 vzorků,
                        v roce 2012 - 2.344 vzorků.
            Vyšetření na trichinelózu je povinností lovce, potažmo uživatele honitby, v případech přímého prodeje i osobní spotřeby. Nutnost vždy používat aktuální a úplně vyplněnou žádanku pro určený inspektorát.
 
 
         Vzorky na vyšetření je možné odevzdávat:
1. KVS SVS Inspektorát Příbram (osobně na KVS nebo do schránky u dveří)
2. jatka Sedlčany (nutnost zapsat vzorek do sešitu předaných vzorků)
3. jatka Rosovice (předání vzorku veter. technikovi)
 
 
Připomínáme k odběru vzorků
1) Dva vzorky svaloviny o hmotnosti nejméně 10 g (cca velikost vlašského ořechu) musí být odebrány z obou bráničních pilířů nebo žeberní části bránice popř., je-li bránice znehodnocena, z přední nohy nebo jazyka.
2) do žádanky napsat celé číslo plomby, tj. osmimístné číslo
3) vyvarovat se duplicitě plomb
4) Pokud je ulovený kus prodán do schváleného a registrovaného zařízení pro nakládání se zvěřinou – zvěřinový závod, odběrné místo, pak je vyšetření na svalovce provedeno v rámci úřední veterinární prohlídky v registrovaném zařízení – uživatel honitby (lovec) neodevzdává vzorek, protože poté dochází k duplicitě odevzdaného počtu vzorků a ke zvýšení nákladů na jedno vyšetření.
 
 
 
            Povinné parazitologické vyšetření na přítomnost trichinel provedené ve Státním veterinárním ústavu Praha potvrdilo 31. 12. 2018 přítomnost svalovce u lončáka o hmotnosti 37 kg uloveného v katastrálním území Bílý Potok v Libereckém kraji. Ulovený kus byl v souladu s legislativou neškodně odstraněn v asanačním podniku.
 
 
 
 
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2019
 

 1. EpI200 TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT
            Laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou na základě řádně vyplněné žádosti podané uživatelem honitby. Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.
 
 
 1. EpI131 KLASICKÝ MOR PRASAT
            Na celém území České republiky se sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených prasat divokých a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření, vždy za kalendářní rok. Vzorek barvy (krve) se odevzdává společně se vzorkem na trichinelózu (s pírkem), ale s vlastní žádankou (vzor č. 2, SVS).
 
 
 1. EpG122 VZTEKLINA
            Od 14. ledna 2019 je na KVS Inspektorát Příbram vypláceno zástřelné za dodanou lišku (psíka mývalovitého).
            Lišky musí být předány ve dvou neporušených pytlích, označených identifikačními údaji o honitbě, lovci a času ulovení. Odevzdávat lze pouze lišky ulovené loveckou zbraní. Z každého MS budou proplaceny dvě lišky (vždy z různého katastrálního území v rámci honitby) tak, aby bylo pokryto co největší území okresu Příbram.
Výkup probíhá od pondělí do středy: 7:00 – 13:00 hodin.
 
 
 1. ExJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ – PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
            Uživatelé honiteb, kteří v roce 2020 uvažují o použití léčebných přípravků s antiparazitárními účinky, musí mít v roce 2019 pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře v honitbě potvrzený:
            a) soukromým veterinárním lékařem
            b) proškolenou osobou – prohlížitelem
            c) pozitivními nálezy u dobrovolného monitoringu parazitóz
            Antiparazitární přípravky lze použít v termínu od 4. 2. 2019 do 24. 2. 2019, na základě veterinárního předpisu a předání informace na Inspektorát Příbram a okolní uživatele honiteb do 13. ledna 2019.         
 
 
 1. EpH 203 VYŠETŘENÍ NA TULAREMII
            V roce 2019 se nebudou vyšetřovat ulovení zajíci na tularemii. V roce 2018 bylo vyšetřeno 55 vzorků s negativním výsledkem.
 
Finanční prostředky od KVS SVS Příbram pro uživatele honiteb
  Částka za kus
Zástřelné u lišek - ks 380 Kč
Nálezné u divokých prasat - ks 2000 Kč
Nálezné u zajíců - ks 150 Kč
 
Kompletní metodika je ke stažení na: http://eagri.cz/public/web/file/608554/_67435_2018_MZE_17212.pdf
ZÁSTŘELNÉ ZA ČERNOU ZVĚŘ – AUJEZKYHO CHOROBA

            Aktuální změna Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2017 (dále jen MKZ) platná od 10. 10. 2017 (do 31. 12. 2017).
            Do této změny je nově zařazeno vyšetření krve divokých prasat na Aujeszkyho chorobu u odlovených divokých prasat na celém území České republiky, mimo území zamořené zóny a mimo území s intenzivním odlovem na Zlínsku.
 
Níže je citace ze změny MKZ
EpI300 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – VyLa – sérologické vyšetření (ELISA)
Sérologicky se vyšetřují všechna odlovená prasata divoká na celém území České republiky vyjma ulovených divokých prasat, která jsou vyšetřována na africký mor prasat v souladu s kódy EpI500 a EpI501.
 
EpI180 AUJESZKYHO CHOROBA PRASAT – prasata divoká – zástřelné
U všech odlovených divokých prasat, ze kterých byl odeslán vzorek na vyšetření pod kódem EpI300. Nárok na zástřelné se nevztahuje na odlovená divoká prasata, za které již bylo vyplaceno zástřelné pod kódy EpI170, EpI171 a EpI172.
 
            Důvodem návrhu na uvedené změny výše zástřelného je podpora redukce populace divokých prasat a doplnění monitoringu Aujeszkyho choroby prasat v populaci divokých prasat provedeného v letech 2011 až 2013.
         S ohledem na toto vyšetření bylo stanoveno proplácení tzv. zástřelného v hodnotě 1000 Kč za každé ulovené divoké prase, viz výše uvedený kód EpI180
 
            Podmínkou pro získání zástřelného je odevzdání vzorku krve zastřeleného divokého prasete o objemu nejméně 5 ml v nepropustně uzavřené zkumavce (nejlépe Hemos) a řádně vyplněná objednávka laboratorního vyšetření a žádost o proplacení ulovených divokých prasat. Tyto formuláře naleznete v příloze oběžníku a jsou též k dispozici na našich pracovištích a na webových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz
 
https://www.svscr.cz/formulare-ke-stazeni/objednavky-laboratornich-vysetreni-metodika-kontroly-zdravi-zvirat-a-vakcinace/.
 
            Zástřelné bude lovci vyplaceno po obdržení výsledku laboratorního vyšetření na číslo bankovního účtu uvedené v žádosti o proplacení ulovených divokých prasat nebo v hotovosti po dohodě s příslušným pracovníkem. Žádost lovec vyplní a odevzdá spolu se vzorkem a objednávkou laboratorního vyšetření na místně příslušné pracoviště Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.
Laboratorní vyšetření na Aujeszkyho chorobu je hrazeno za státního rozpočtu. Výsledky vyšetření budou k dispozici pouze na pracovištích krajské veterinární správy a budou zveřejněny hromadně Ústřední veterinární správou Státní veterinární správy v roce 2018. Nebudou zasílány jednotlivým lovcům.
 
Podmínky vyplacení zástřelného:
1. Odevzdání vzorků pouze na KVS Inspektorát Příbram
2. Objednávka laboratorního vyšetření uloveného prasete divokého (Elp300) – Aujezkyho choroba
3. Žádost o proplacení ulovených divokých prasat
4. Vzorkovnice pro odběr krve hradí lovec
5. Do objednávky laboratorního vyšetření není nutné uvádět souřadnice GPS ulovení.
 
KLASICKÝ MOR PRASAT
            I nadále platí povinnost odevzdat vzorek krve + žádanku (vzor. č. 2).
            Na celém území České republiky se stále sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených divokých prasat.
 
TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT
            Laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou na základě řádně vyplněné žádosti podané uživatelem honitby ke každému ulovenému kusu. Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.
 
VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ PODLE METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE V ROCE 2016
 
 
Monitoring parazitóz u spárkaté zvěře
            V roce 2016 byl monitoring parazitóz v okrese Příbram povinný v těch katastrech, kde byl uloven nebo nalezen uhynulý kus. Děkujeme všem uživatelům honiteb, že splnily včas zákonnou povinnost. Celkem bylo odevzdáno a vyšetřeno 246 vzorků.
 
 
Klasický mor prasat
            Na celém území České republiky se stále sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených divokých prasat. K 31. 12. 2016 bylo vyšetřeno 189 vzorků (6,8 %).
            Uživatelé honiteb v celkovém měřítku plní požadované procento, ale jen díky uživatelům honiteb, kteří předkládají výrazně větší množství vzorků než je požadované.
 
 
Trichinelóza divokých prasat
            K 31. 12. 2016 bylo vyšetřeno na okrese Příbram 2.785 vzorků
                        v roce 2015 - 3.777 vzorků,
                        v roce 2014 - 2.845 vzorků,
                        v roce 2013 - 2.926 vzorků,
                        v roce 2012 - 2.344 vzorků.
            Vyšetření na trichinelózu je povinností lovce potažmo uživatele honitby v případech přímého prodeje nebo osobní spotřeby. Nutnost vždy používat aktuální a úplně vyplněnou žádanku pro určený inspektorát.
 
 
            Vzorky na vyšetření je možné odevzdávat:
1. KVS SVS Inspektorát Příbram (osobně nebo do schránky u dveří)
2. jatka Sedlčany (nutnost zapsat vzorek do sešitu předaných vzorků)
3. jatka Rosovice (předání vzorku veter. technikovi)
 
 
 
 
 
 
 
 
METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT a NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2017
 

 1. EpI131 KLASICKÝ MOR PRASAT
            Na celém území České republiky se sérologicky vyšetřuje 5 % odlovených prasat divokých a to do doby prvního pozitivního sérologického vyšetření, vždy za kalendářní rok. Vzorek barvy (krve) se odevzdává společně se vzorkem na trichinelózu (s pírkem), ale s vlastní žádankou (vzor č. 2, SVS).
 
 
 1. EpI200 TRICHINELÓZA DIVOKÝCH PRASAT
            Laboratorní vyšetření provedené ve státním veterinárním ústavu trávicí metodou na základě řádně vyplněné žádosti podané uživatelem honitby. Současně s každým odebraným vzorkem se odevzdává markant (pírko), což se zaznamenává v objednávce laboratorního vyšetření.
 
 
 1. EpG122 VZTEKLINA
            Od 16. ledna 2017 je na KVS Inspektorát Příbram vypláceno zástřelné za dodanou lišku.
            Lišky musí být předány ve dvou neporušených pytlích, označených identifikačními údaji o honitbě, lovci a času ulovení. Odevzdávat lze pouze ulovené lišky loveckou zbraní. Z každého MS budou proplaceny dvě lišky (vždy z různého katastrálního území v rámci honitby) tak, aby bylo pokryto co největší území okresu Příbram.
Výkup probíhá od pondělí do středy: 7:00 – 13:00 hodin.
 
 
 1. ExJ200 LOVNÁ ZVĚŘ SPÁRKATÁ – PARAZITOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
            Uživatelé honiteb, kteří v roce 2018 uvažují o použití léčebných přípravků s antiparazitárními účinky, musí mít v roce 2017 pozitivní parazitologický nález motolic nebo střečků u ulovené zvěře v honitbě potvrzený:
            a) soukromým veterinárním lékařem
            b) proškolenou osobou – prohlížitelem
            c) pozitivními nálezy u dobrovolného monitoringu parazitóz
           
            V letošním roce dochází k zásadní změně u parazitologického vyšetření – odevzdávání vzorků trusu dle katastrálních území. Z povinné akce se stává akce dobrovolná (1 vyšetření cca 180 Kč – hradí uživatel honitby).

V návaznosti na informace z Oběžníku 9/2015 níže naleznete Objednávku laboratorního vyšetření na svalovce platnou od 1.1.2016.
§ 27b odst. 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
Poučení k odběru vzorků:

 1. Velikost svaloviny min. 10 g z obou bráničních  pilířů (je-li znehodnocena – vzorek z přední nohy nebo jazyka)
 2. Chlazený, ne mražený
 3. V nepropustném, neporušeném obalu
 4. Pírko zabaleno v samostatném, neporušeném obalu, ale ve společném balení se vzorkem svaloviny, včetně objednávky, aby nemohlo dojít možnému rozdělení objednávky.
 
Upozorňujeme,
pokud nebude se vzorkem svaloviny odevzdáno pírko černé zvěře,  nelze proplatit povinný úkon hrazený ze státního rozpočtu dle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2016, ale náklady na vyšetření budou fakturovány na jednotlivé uživatele honiteb.
 

 

 

Finanční prostředky od KVS SVS Příbram pro uživatele honiteb

 

 

Částka za kus

Zástřelné, nálezné u lišek - ks

380 Kč

Nálezné u divokých prasat - ks

1000 Kč

Nálezné u zajíců - ks

150 Kč

Zajíci – monitoring tularemie (SVL) – ks

35 Kč

Přiložené dokumenty

 07-Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-2019-10-01 (doc - 264,19 KB)
 Objednavka-laboratorniho-vysetreni-divokych-prasat-na-Aujeszkyho-chorobu (docx - 41,59 KB)
 Vysetreni_prasat-2016 (pdf - 215,23 KB)
 1-_Africky_mor_prasat_-_aktualni_stav_AMP (pdf - 2,63 MB)
 AMP_04_pln_znn_MVO_AMP_CR (pdf - 70,52 KB)
 METODIKA-KONTROLY-ZDRAVI-ZVIRAT-A-NARIZENE-VAKCINACE-2017 (pdf - 1,73 MB)
 sdeleni-MZe-k-problematice-AMP (pdf - 207,35 KB)
 Stanovisko-CMMJ-k-soucasne-situaci-AMP-v-CR (pdf - 593,01 KB)
 Zpusob-nakupu-a-vydeje-VLP-pro-volne-zijici-sparkatou-zver (pdf - 40,64 KB)
 METODIKA-KONTROLY-ZDRAVI-ZVIRAT-A-NARIZENE-VAKCINACE-2016-doc (pdf - 1,42 MB)
 Podminky-uvolnovani-zvere (docx - 52,05 KB)
 Monitoring-parazitoz-u-sparkate-zvere-2015-doc (docx - 16,12 KB)
 Objednavka_laboratorniho_vysetreni_2014_01_09 (doc - 430,08 KB)
 Objednavka_laboratorniho_vysetreni_trusu_sparkate_zvere_2014_02_21 (doc - 68,10 KB)
 Africky_mor_prasat_info o nákaze (doc - 489,98 KB)
 
Počasí radar