Českomoravská myslivecká jednota, z.s., OMS Příbram
 
Pozadi
OMS Příbram
Adresa: Žižkova 489 , Příbram , 261 01
Telefon:318 624 445
Email:myslivci@pb.cz
Web:www.myslivost.cz/omspribram
Jednatel:Ing. Barbora Dámková
Předseda:Ing. Zdeněk Dubský
  
Úřední hodiny
Po:07.30 - 15.00
Út:07.30 - 14.30
St:07.30 - 17.00
Čt:07.30 - 14.30
Pá:07.30 - 13.00
   
IČO:67777635
Účet:520440309 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Příbram
Sestavuji aktuální kalendář ...
 
Zkoušky pro myslivecké hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře 2020

Zkoušky pro myslivecké hospodáře v roce 2020 jsou naplánovány na základě Pověření MZe č. 3/2002 k organizování zkoušek na OMS ČMMJ Příbram.

Kurz bude zahájen 6. června 2020
.

Poplatek za hospodářské zkoušky je ve výši 9 000.- Kč, členové ČMMJ mají slevu ve výši 50%, tzn. hradí 4 500,- Kč.

Teoretická příprava dle vyhl. MZe č. 244/2002 Sb. k zákonu o myslivosti. ve změně vyhl. 350/2003 Sb.
I. skupina 
a/ Práva a povinnosti mysliveckéhoho hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvěře proti týrání-vše se zaměřením na práva a povinnosti MH
b/ právní předpisy EU a mezinárodní úmluvy týkající se zvěře.
II. skupina
a/ Zařazování honiteb od jakostních tříd, minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře
b/ Plány mysliveckého hospodaření, vedení myslivecké evidence, a statistiky, povolenky k lovu
c/ Myslivecká zařízení, péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové
d/ Ekologie, etologie a její využití v myslivecké praxi, pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice
III. skupina
a/ Výživa zvěře
b/ Nejdůležitější nemoci zvěře, předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření
c/ Ošetření ulovené zvěře, jejich jednotlivých částí, úprava a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek
d/ Myslivecká zoologie a kynologie
IV. skupina
a/ Myslivecké zvyky a tradice, myslivecká kultura, myslivecká mluva
b/ Lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu včetně sokolnictví
c/ Základy první pomoci při úrazech při provádění myslivosti
d/ Systém kontroly ulovené zvěře a její označování

Teoretická příprava probíhá 20 hodin na OMS ČMMJ Příbram.
Praktická příprava trvá 6 měsíců a to u uživatele honitby, který má s OMS ČMMJ Příbram uzavřenou Dohodu o zajišťování odborné praxe pro zkoušky mysliveckých hospodářů.
Obsahem odborné praxe v honitbě je :
1/ Seznámení s činnostmi, které je myslivecký hospodář oprávněn nebo povinnen vykonávat.
2/ Seznámení s vedením myslivecké evidence, plánu mysliveckého hospodaření a statistických výkazů mysliveckého hospodáře v honitbě.
3/ Provádění dohledávky a dosledu zvěře, značení a kontrola ulovené zvěře
4/ Pochůzky v honitbě, kontrola osob a dokladů.
5/ Vedení společných lovů, jak zvěře spárkaté, dovolené tímto způsobem lovit, tak druhů vyjmenovaných v § 45., odst.l, písm. v), zák. č. 449/2001 Sb. o myslivosti.

Písemná zkouška
Po absolvování teoretické přípravy a povinné 6 měsíční praxi v honitbě se píše písemná zkouška. Uchazeč je připuštěn k záverečné ústní zkoušce v případě, že prospěl jak v praktické části tak i v písemných zkouškách.

Ústní zkouška
Uchazeč u zkoušek pro myslivecké hospodáře prospěl, jestliže uspěl ve všech zkoušených předmětech. Na závěr obdrží Osvědčení o složení zkoušky pro myslivecké hospodáře. 
I. skupina:
Práva a povinnosti MH, předpisy
II. skupina:
Honitby, JK, NS, péče o zvěř, ekologie
III. skupina:
Výživa zvěře, nemoci, ošetřování a kontrola ulovené zvěře, označování ulovené zvěře
IV. skupina:
 Tradice, lovectví, zbraně, první pomoc, kynologie


 

Přiložené dokumenty

 Pozvanka-2020-cerven (doc - 321,02 KB)
 Přihláška MH (doc - 46,59 KB)

Přihláška nba zkoušky pro MH

 
Počasí radar