Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Kultura

Činnost kulturně propagační komise

Kulturně propagační komise je velmi důležitou součásti OMS. Stará se zejména, jak již název napovídá, o propagaci myslivosti, zvyků, tradic a dobrého jména myslivosti na veřejnosti. Dále plní servis na akcích OMS, ať už je to okresní myslivecký ples, přehlídka trofejí a také organizuje zájezdy na myslivecké výstavy. Je třeba vyzvednout neviditelnou, ale poctivou práci všech členů komise pod vedením pana Jaroslava Mráčka. Činnost kulturně propagační komise OMS Prostějov v sobě zahrnuje taktéž velmi zajímavou práci a šíření povědomí o myslivosti a přírodě mezi mládeží a dětmi, což je v poslední době opravdu záslužná činnost, neboť mladých nadšených myslivců neustále ubývá.

Níže naleznete informace, články a fotografie z jednotlivých akcí, pořádaných ve spolupráci s kulturně propagační komisí Okresního mysliveckého spolku v Prostějově.


KLIKNUTÍM NA FOTOGRAFII VSTOUPÍTE

DO FOTOGALERIE  

STANOVISKO MZ K USTANOVENÍ VLÁDY

ZE DNE 12.10.2020


 

USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 12.10.2020

  
Dobrý den,

dovoluji si Vás tímto pozvat na Chovatelskou přehlídku trofejí okresu Vsetín, která se uskuteční tento víkend ve Kulturním domě v Kelči.

Přehlídka trofejí je součástí Valašských slavností myslivosti, které v průběhu obou víkendových dnů nabídnou pro myslivce i nemyslivce bohatý program.  V příloze kromě pozvánky a programu naleznete i malou ukázku z vystavovaných trofejí.

Těším se na setkání.

S pozdravem

Ing. Michal Zubíček
předseda Okresního mysliveckého spolku VsetínPROGRAM NA CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDCE


UKÁZKA NĚKOLIKA TROFEJÍ  

Vážení adepti mysliveckého kurzu, OMS Prostějov přesouvá původně plánované zkoušky adeptů ročníku 2019 - 2020 na nový termín. Střelby i ústní zkouška proběhne  v neděli 21. 6. 2020 na střelnici Za Hloučelí Prostějov. Začátek je stanoven na 8:00 hod.  Náhradní, popřípadě opravný termín  je stanoven na 9. 9. 2020 v budově  OMS  Prostějov. Zahájení nového kurzu 2020 - 2021 posouváme na podzim tohoto roku.  Jak bude stanoven termín ihned oznámím. 
Procházka - jednatel  OMS 

Vážení adepti, věřím, že jsme úspěšně překonali toto složité období a tak se můžeme sejít k vykonání zkoušky adeptů.  Tato je naplánovaná na neděli
21. 6. 2020 na střelnici v Prostějově.  Zbytek opakování již nebude, vzhledem k malému prostoru na OMS.  Střelby proběhnou rovněž v  neděli před zahájením teoretické zkoušky.  Proto bude nutné si přivést zbraně.  Náboje zajišťuji.  Pokud někomu uvedený termín nevyhovuje, oznamte tuto skutečnost neprodleně.  Zajistíme náhradní, případně opravný termín.  Děkuji a těším se na shledání.  Procházka 
 

Dobrý den,

Moc prosím, pošlete po „svých“ kroužcích informaci o letním kurzu pro vedoucí mysliveckých kroužků, kapacita je omezená.

Více info a přihlášku najdou zde: https://www.cmmj.cz/kurz-pro-vedouci-mysliveckych-krouzku/

Budeme se na ně těšit!

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz

 

 


  

OSTATNÍ ZASLANÉ DOKUMENTY

K OKRESNÍMU SNĚMU PLATÍ !

JE ZMĚNĚNO POUZE DATUM KONÁNÍ

OKRESNÍHO SNĚMU !
 


!!!!!

vzhledem k prodloužení karantény a jiných opatření nebudou závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu ve stanoveném termínu. Jakmile se dohodne nový termín, budeme vás ihned informovat.  
Dobrý den,

bohužel dle situace, která je nyní kolem nás a ve světě je nutno zrušit či přeložit některé další akce, které pořádá OMS Prostějov nebo s námi souvisí. 
 
Střelecká soutěž - OKRESNÍ PŘEBOR OMS PROSTĚJOV - bude přesunut na jiný termín, který bude upřesněn.
 
Termín zahájení adeptského kurzu z myslivosti pro rok 2020 - 2021 bude taktéž posunut, termín bude upřesněn.
 
Závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu pro rok 2019 - 2020 prozatím zůstávají termínově stejně, tedy 18 - 19. duben 2020. Pokud by i tato akce měla být posunuta, budeme včas informovat. Opakovací kurz se bude taktéž řešit operativně, pokud by měl proběhnout. Prozatím je však odložen. 
 
Okresní sněm OMS Prostějov, který se měl konat 2.4.2020 se odkládá! Jakmile se rozhodne o novém termínu, budete včas informováni. 
 
Svod loveckých psů a Jarní zkoušky vloh by se měly prozatím konat v plánovaném termínu!  Přihlášky zasílejte jako obvykle. Pokud by měly tyto akce být přesunuty, budeme o tomto informovat. 
 
V souvislosti s nouzovým stavem v ČR padlo také rozhodnutí, že akce Natura Viva 2020 v Lysé nad Labem ve dnech 26. - 31.května se v tento termín neuskuteční. Do začátku května by se mělo rozhodnout o náhradním termínu. 
 
Akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! se uskuteční až na podzim a termíny, které byly doposud stanoveny jsou zrušeny. 
 
Hodně sil a pevné zdraví všem..
 
S pozdravem
Jitka Procházková   

Ministerstvo zdravotnictví vydalo kvůli koronaviru zákaz pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí s počtem nad 100 osob. Opatření začne platit dnes, tj. 10.3.2020 od 18 hodin.
 
Z tohoto důvodu se CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ OMS PROSTĚJOV RUŠÍ ! ! !
 
Dle situace se bude řešit, zda-li akce bude zrušena nebo přesunuta na jiný termín. 


 


  

Vážení kolegové,

před nedávnem jsme vás informovali o končící podpoře softwaru, který Myslivost využívá pro stávající provoz vašich webových stránek OMS. Nabídli jsme vám vytvoření nových stránek po vzoru webových stránek ČMMJ. (www.cmmj.cz)

Z 81 OMS máme zatím 35 vyjádření. Proto vás ostatní žádáme o reakci, zda máte či nemáte zájem o nové stránky do 14. února 2020. Registraci potom uzavřeme, abychom mohli zahájit výběrové řízení na realizaci. Po vyhodnocení nabídek začneme intenzivně pracovat na spuštění vašich nových stránek.

 

Zároveň hromadně odpovídáme na vaše dotazy:

 

Co znamená končící podpora?

Každý software, stejně jako například vybavení domácnosti či automobil, má svůj životní cyklus. Nějakou dobu je na trhu, nějakou dobu na něj lze koupit náhradní díly a výrobce poskytuje servis. A ta druhá doba u programu, na němž běží Vaše webové stránky skončila. Výrobce přestal poskytovat „náhradní díly“ (tj. opravy) i servis (tj. práci). Software, zvláště pak takový, který je vystavený v internetu, ale bez podpory výrobce provozovat nemůžeme. Bude totiž čím dál tím více náchylný na chyby a v čím dál větším riziku napadení hackerem. Museli jsme proto vybrat mezi velice nákladnou variantou zakoupení nové verze stávajícího softwaru, nebo začít úplně od nuly. Přednost jsme dali pořízení nového řešení, které bude modernější, lépe vybavené a levnější.

 

Co se stane po 31. březnu, budou stávající stránky dostupné a budeme je moci upravovat, editovat?

Zdánlivě se nestane nic. Ano, Vaše stránky budou dostupné a budete je moci editovat. Poběží však bez podpory výrobce tak, jak je výše popsáno. A čím déle tak poběží, tím větší bude riziko závady, nebo úspěšného útoku hackera. Jakmile stránky takto utrpí, nebude, kdo by je opravil.

 

Zůstane stejná adresa webu a promítne se změna do e-mailových adres?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Adresa webu pravděpodobně stejná nezůstane. Současná podoba adres je poněkud kostrbatá, proto se pokusíme najít méně kostrbaté řešení. Zároveň ale takové, které bude technicky slučitelné s novým softwarem a zároveň zásadně nezvýší náklady.

Na e-mailové schránky by změna webových stránek neměla mít vliv. Zvažujeme však, že všem OMS nabídneme zdarma jednotné schránky ve tvaru místo@cmmj.cz (například ustinl@cmmj.cz).

 

Nový web zůstane prázdný nebo se budou data kopírovat z původních webů?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

V první fázi přípravy se předpokládá vytvoření univerzální šablony webu se strukturou záložek, které jsou obdobné nebo stejné u většiny OMS.

 

Druhý krok bude probíhat v součinnosti s Vámi. Vámi navržená kontaktní osoba (ideálně člověk, který bude v budoucnu Vaše webové stránky editovat) nám připraví do každé požadované záložky obsah.  Návod, v jaké podobě a formě nám data budete předávat, vám sdělíme. Najdeme pro obě strany co nejjednodušší technické řešení. Rádi bychom, aby v rámci této akce z vaší strany proběhla revize stávajících obsahů a na nové weby se dávala pouze data, které jsou aktuální a bez grafických i obsahových chyb.

 

Dalším krokem bude školení a předání manuálu pro práci s novým webem.

 

Budete do nového webu vkládat stávající Archív z původních webových stránek?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Do nových stránek se Archiv přenášet nebude, ale dokud poběží, budete mít možnost dostat se na staré stránky. Pokud o to bude zájem, můžeme zvážit možnost trvalého zarchivování statické kopie Vašeho webu. Zde však budou samozřejmě hrát roli náklady.

 

Kdo bude správcem webu a kdo bude stránky editovat a aktualizovat?

Správcem softwaru z technického hlediska bude sekretariát ČMMJ. Nahradí stávající Myslivost. Editovat a aktualizovat stránky si bude každý OMS sám.

 

Bude součástí přechodu školení? Vytvoříte manuál, jak s webem pracovat?

Ano, počítáme se školeními i s přípravou manuálu.

 

Jaké náklady vzniknou pro OMS s vytvořením nových webů? Jak to bude s doménou?

Tvorbu webových stránek včetně jejich správy i v budoucnu bude hradit ČMMJ.

 

O webové stránky mají zájem i myslivecké spolky, také je zahrnete do realizace?

Vítáme, že se i myslivecké spolku chtějí zapojit do obnovy a sladění webových prezentací.

Finanční prostředky můžeme použít pouze pro účely OMS, které jsou součástí ČMMJ.

Proto s dodavatelem dohodneme vytvoření stránek pro MS za stejných podmínek, avšak s přímou platbou mysliveckými spolky.

 

Jaký bude postup a kdy máte v plátu projekt nových webových stránek dokončit?

** Tato odpověď vychází z předpokladu. Skutečnost se může změnit na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele a vlastností skutečně vybraného technického řešení. **

Předpokládáme přibližně následující harmonogram:

02/2020                                                               do 14. 2. uzavření registrace zájemců pro rok 2020

                                                                               výběrové řízení a výběr dodavatele

04 - 05/2020                                                     vytvoření univerzální šablony

                                                                               zahájení přípravy obsahů a dat – každý OMS

od dubna 2020 postupně                           příprava obsahu – každý OMS

                                                                               postupná finalizace webů

                                                                               školení

                                                                               předání manuálu

 

 

 

Bude možné se k projektu připojit později?

Ano. Než se do něj ale pustíme, potřebujeme mít potvrzený nějaký zájem. Pokud tedy máte zájem, napište nám prosím na: pr@cmmj.cz. do 14. 2. 2020. (poslední výzva)

               

 

Doufáme, že jsme vám průběh po technické a organizační stránce více objasnili. V případě dalších dotazů, nám napište na adresu pr@cmmj.cz.

Samozřejmě vás budeme o dalším postupu informovat.

Prosíme o trpělivost, jedná se o sbírání podnětů a připomínek všech OMS, které vyžaduje delší časový úsek a následnou hromadnou reakci.

 

Sekretariát ČMMJ

 

Bc. Andrea Güttlerová

PR specialista

+420 727 828 739

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.
Lešanská 1176/2a
141 00 Praha 4
www.cmmj.cz 
 

Vážení přátelé,

Českomoravská myslivecká jednota se stala partnerem projektu Ukliďme Česko. Dovolte mi Vás požádat o pomoc s rozšířením povědomí o tomto projektu mezi Vašimi členy, mysliveckými spolky ve Vašem okolí, a mezi mysliveckými kroužky. Ti všichni se můžou registrovat jako organizátoři úklidů na webu projektu (https://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/organizator/).

Jako organizátora v případě zapojení do akce prosím uvádějte Českomoravskou mysliveckou jednotu.

Proč? Protože pak budeme vidět. Momentálně jsme v očích veřejnosti a často i médií těmi, kdo jen střílí, aby si naplnili mrazák. Pojďme tedy společně ukázat to, co opravdu děláme – my myslivci jsme hospodáři v krajině. Trávíme desítky hodin brigádami, úklid lesa je náš denní chléb. Stejně jako další činnosti spjaté s ochranou přírody a krajiny je pro nás vlastně takovou samozřejmostí, že už se jím ani nechlubíme. Je třeba začít!

 

Uložte si prosím do diářů, naplánujte si úklidové brigády na dvě konkrétní data. Tím, že 4. dubna a 19. září vyrazíme spolu s ostatními dobrovolníky uklízet černé skládky a další nepořádek jako zástupci naší organizace a české myslivosti, ukážeme jen zlomek toho, co běžně děláme pro krajinu. Rádi bychom, aby mapa Ukliďme Česko svítila zeleně – symboly dobrovolníků, organizovanými přes ČMMJ. Třeba tak pomůžeme změnit názor na myslivost a myslivce alespoň u části naší veřejnosti.

 

Prosím Vás proto o součinnost. Rozešlete leták na své kontakty z řad mysliveckých spolků, členů Vašich OMS a mysliveckých kroužků, které u Vás působí. 

Podrobnosti a další postup naleznete na www.cmmj.cz/uklid anebo v přiloženém letáku, případně na mailu naší koordinátorky Lucie Kolouchové(lucie.kolouchova@cmmj.cz.)

 

Upoutávku k projektu najdete zde: https://www.youtube.com/watch?v=bjYvlampPI0

 

Děkuji,

 

 

S pozdravem „Myslivosti zdar!“

 

Lucie Kolouchová

tajemník kulturně – propagační komise

 

+420 221 592 965

+420 723 910 671

 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s.

Lešanská 1176/2a

141 00 Praha 4

www.cmmjcz


 


 
Myslivecký ples OMS Prostějov

31.ledna 2020

 

PLAKÁT 

RULIČKOVÁ TOMBOLA 1-100

RULIČKOVÁ TOMBOLA 101-200

HLAVNÍ TOMBOLA NA VSTUPENKY

SEZNAM SPONZORŮ


CENÍK BAR

CENÍK BAR 2

CENÍK VÝČEP

JÍDELNÍ LÍSTEK

Příprava plesu OMS Prostějov

31.ledna 2020


Příprava plesu OMS Prostějov

30.ledna 2020


 

 


  

POŘAD DRACI V HRNCI 
 

 

https://decko.ceskatelevize.cz/draci-v-hrnci

19.1.2020

Zvěřina - maso, které si musíte ulovit.


Oskar se svými dračími kamarády upeče zaječí stehna na zelenině. Žánr: pořad pro Děti / mládež; HDTV|V dnešním díle Draci v hrnci společně s Oskarem navaří, nebo spíš upečou zaječí stehýnko na zelenině. Mimo receptu na tuto laskominu vám i prozradí, kdo to byl například svatý Hubert, která zvěř je pernatá a která srstnatá, proč by mohl zajíc dostat pokutu a proč myslivci dávají koroptvím do zrní písek.
Více o pořadu na Kritiky.cz
   

TYTO FOTKY SE POVEDOU ČLOVĚKU

JEDNOU ZA ŽIVOT - NĚKOMU NIKDY ...
 


  
 
 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY