Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Střelectví

Střelectví a střelecké akce na střelnici OMSKde najdete prostějovskou střelnici? Z Prostějova směr Kostelec na Hané, za Tennis Clubem je mostek přes říčku Hloučelu a hned za tímto mostkem je odbočka doleva. Jedete stále podél říčky, až dorazíte k bráně střelnice.
Kliknutím na text - souřadnice střelnice - naleznete leteckou mapu a souřadnice střelnice.
Jsou zváni jak držitelé zbrojních průkazů, tak i zájemci o střelbu, kteří nejsou držitelé zbrojních průkazů. 


 


 

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY

JIŽ NEBUDOU AKTUALIZOVÁNY ! 

SLEDUJTE PROTO NOVÉ

INTERNETOVÉ STRÁNKY OMS PROSTĚJOVhttps://www.omsprostejov.cz/

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI 


 


 

Termíny střeleckých tréninků na prostějovské střelnici

budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách

nebo prostřednictvím SMS a e-mailových zpráv.  


 


https://www.facebook.com/brokovastrelniceprostejov/


 

 
Informace o situaci na úseku státní správy v oblasti zbraní a střeliva v době nouzového stavu
Vážený pane, vážená paní,
s ohledem na přetrvávající nouzový stav a mimořádná opatření vlády přijímaná z důvodu šíření koronavirové nákazy a skutečnost, že většina těchto omezení bude trvat ještě minimálně do 20. listopadu t.r., si Vás dovolujeme blíže informovat o situaci na úseku státní správy v oblasti zbraní a střeliva.
Ministerstvo vnitra průběžně na svých stránkách aktualizuje stanoviska k postupu v oblasti zbraní a střeliva v souvislosti s nouzovým stavem a vyhlášenými mimořádnými opatřeními. Aktuální stanoviska je možné nalézt vždy zde: https://www.mvcr.cz/clanek/zbrane-strelivo-bezpecnostni-material-84336.aspx
 V rámci aktuální situace Vás upozorňujeme zejména na následující:
a)       s výjimkou registrace zbraně můžete většinu žádostí nebo jiných podání podle  zákona o zbraních učinit buď elektronicky nebo korespondenčně; důrazně doporučujeme prioritně využívat tento způsob komunikace s příslušným útvarem policie a minimalizovat tak nutnost fyzického kontaktu se správním úřadem,
b)      pro elektronické podání můžete využít rovněž e-mail, k jehož využívání jste Policii České republiky poskytl souhlas (a na který jste tedy obdrželi tuto zprávu); po dobu nouzového stavu se nevyžaduje zaručený nebo uznávaný elektronický podpis,
c)       formuláře žádostí, které lze přímo v elektronické podobě vyplnit, si můžete  stáhnout ze stránek Ministerstva vnitra zde: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
d)      správní poplatek můžete uhradit rovněž převodem na účet (viz stanovisko Ministerstva vnitra uvedené výše).
Nejste-li si jisti konkrétními možnostmi postupu ve Vaší konkrétní záležitosti, využijte vždy nejdříve telefonického nebo e-mailového dotazu na Váš příslušný útvar policie. Veškeré potřebné kontakty na odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál lze dohledat podle Vašeho trvalého bydliště v této mapě na stránkách Policie České republiky: https://www.policie.cz/SCRIPT/imapa.aspx
V současnosti nadále běží veškeré správní lhůty a doby platnosti. Pokud není z jakéhokoli vážného důvodu možné zákonem o zbraních stanovenou lhůtu dodržet, je třeba podle § 41 správního řádu bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky požádat příslušný útvar policie o prominutí zmeškání úkonu. V žádosti je třeba uvést konkrétní důvody, které v učinění úkonu ve lhůtě bránily, a současně případně připojit zmeškané podání.
Na tento e-mail neodpovídejte!
E-mail byl rozeslán automatem na E-MAILOVÉ ADRESY VEDENÉ V informačním  SYSTÉMU CENTRÁLNÍ REGISTR ZBRANÍ.                                               


 

 

Zveme Vás na trénink v brokové střelbě

na prostějovské Střelnici na Hloučeli

 
který se koná ve ...  2020

od  15:00 HODIN 


 Otevřena budou střeliště 

automatický trap a lovecké kolo !
NUTNO DODRŽOVAT ZÁKONEM STANOVENÉ

HYGIENICKÉ PODMÍNKY !!!

 

 


 PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT WORD

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT PDF

PLÁN STŘELECKÝCH AKCÍ FORMÁT PNG


 

 

  

Dobrý den,

 

dovoluji si Vás požádat o pomoc a spolupráci při distribuci „Souhlasu se zpracováním kontaktních údajů“ ve vztahu k údajům o držitelích zbrojního průkazu vedených v Centrálním registru zbraní s odkazem na GDPR. Tento souhlas umožní Policii ČR, Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál mít u jednotlivých držitelů zbrojního průkazu uvedeny kontaktní údaje a to tel. číslo a emailovou adresu (email je důležitější). Tyto kontaktní údaje slouží k upozornění jednotlivých držitelů o blížící se době skončení platnosti zbrojního průkazu nebo lékařské prohlídky u držitelů zbrojního průkazu skupiny D.

 

Z uvedeného důvodu Vás tímto žádám o předání formuláře členům Vašeho sdružení. Vyplněný a podepsaný formulář lze doručit osobně nebo poštovní přepravou na Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Prostějov, Aloise Krále 2655/3, popř. oskenovaný na E-mail: krpm.oszbm.pv.podatelna@pcr.cz.

 

Děkuji za předání této zprávy co možná největšímu počtu Vašich kolegů, držitelů zbrojních průkazů. V případě dotazů je možné mě kontaktoval na níže uvedeném emailu a tel. čísle.

 

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

por. Bc. Pavel Spurný
komisař

+420 974 781 300

pavel.spurny@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezp. materiál
oddělení správního řízení Prostějov


Třída Kosmonautů 189/10
771 36 Olomouc

FORMÁT WORD

FORMÁT PDF

FORMÁT PNG


 


 

STŘELECKÉ ZÁVODY OMS PROSTĚJOV


 

OKRESNÍ PŘEBOR 28.3. 8:00 hodin AT, LK STŘELNICE NA HLOUČELI
POHÁR MĚSTA PROSTĚJOVA 24.5. 8:00 hodin AT, LS STŘELNICE NA HLOUČELI
PODZIMNÍ POHÁR OMS PROSTĚJOV 4.10. 8:00 hodin AT, LK STŘELNICE NA HLOUČELI


 

 
Dobrý den,

bohužel dle situace, která je nyní kolem nás a ve světě je nutno zrušit či přeložit některé další akce, které pořádá OMS Prostějov nebo s námi souvisí. 
 
Střelecká soutěž - OKRESNÍ PŘEBOR OMS PROSTĚJOV - bude přesunut na jiný termín, který bude upřesněn.
 
Termín zahájení adeptského kurzu z myslivosti pro rok 2020 - 2021 bude taktéž posunut, termín bude upřesněn.
 
Závěrečné zkoušky adeptů mysliveckého kurzu pro rok 2019 - 2020 prozatím zůstávají termínově stejně, tedy 18 - 19. duben 2020. Pokud by i tato akce měla být posunuta, budeme včas informovat. Opakovací kurz se bude taktéž řešit operativně, pokud by měl proběhnout. Prozatím je však odložen. 
 
Okresní sněm OMS Prostějov, který se měl konat 2.4.2020 se odkládá! Jakmile se rozhodne o novém termínu, budete včas informováni. 
 
Svod loveckých psů a Jarní zkoušky vloh by se měly prozatím konat v plánovaném termínu!  Přihlášky zasílejte jako obvykle. Pokud by měly tyto akce být přesunuty, budeme o tomto informovat. 
 
V souvislosti s nouzovým stavem v ČR padlo také rozhodnutí, že akce Natura Viva 2020 v Lysé nad Labem ve dnech 26. - 31.května se v tento termín neuskuteční. Do začátku května by se mělo rozhodnout o náhradním termínu. 
 
Akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO! se uskuteční až na podzim a termíny, které byly doposud stanoveny jsou zrušeny. 
 
Hodně sil a pevné zdraví všem..
 
S pozdravem
Jitka Procházková

 


Silvestrovský trénink na prostějovské

střelnici Na Hloučeli

31. prosince 2019
 

 


 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY