Českomoravská myslivecká jednota, z.s., PROSTĚJOV
 
Pozadi
PROSTĚJOV
Adresa: Pod Kosířem 16 , Prostějov , 796 01
Telefon:724 033 009
Email:vostmysli@seznam.cz
Web:www.myslivost.cz/omsprostejov
Uskutečněné akce MS a HS > Uskutečněné akce MS a HS 2015

Střelecké závody Určice

27.prosince 2015

Dne 27.12.2015 se na chatě v Určicích uskutečnil přátelský střelecký závod O cenu kamaráda. Toto již tradiční klání přivítalo rovných 30 střelců. Bohužel se nezúčastnila, jako střelec, žádná žena. Závod zahájil starosta Honebního společenstva Určice pan Josef Hýbl a Dalibor Fajt. Na programu byly dvě položky po 12ti terčích. První položka na americkém trapu, druhá na americkém trapu ( straka) v kombinaci s vrhačkou zajíce a jednoho terče z pravé strahy ( husa). V přestávce mezi položkami byl připraven oběd, vařené vepřové speciality z kotle a bílá polévka. Doplňkem byla klobása z udírny. Po odstřílení zpracovala Mgr. Eva Fajtová výsledky a proběhlo vyhlášení. Střelci se umístili v tomto pořadí: 1. místo Dalibor Fajt s konečným nástřelem 22, 2. místo Milan Tománek s nástřelem 20 terčů a 3.místo obsadil Jiří Lolek s nástřelem taktéž 20 terčů. Výsledkovou tabulku všech střelců naleznete - ZDE

 
Ing. Břetislav Doleček

Polní hon MS Nezamyslice

26.prosince 2015

Na druhý svátek vánoční, dne 26.12.2015 proběhl v Nezamyslicích tradiční štěpánovský hon. Na nástupu ve Víceměřicích u rybníku bylo připraveno 31 střelců, 8 honců a 6 lovecky upotřebitelných psů. Naplánovány byly 4 leče, ve 3 lečích se lovil i zajíc. Celý hon provázelo slunečné počasí a zaječí zvěř byla na dnešní poměry opravdu početně vidět. Na výřadu bylo 43 zajíců a 6 bažantích kohoutů. Poté se účastníci přesunuli na poslední leč do pohostinství na koupališti v Nezamyslicích. Podával se guláš a poté následovala tombola. Po celý den zde panovala dobrá nálada. Vše bylo dobře zorganizováno a vše proběhlo bez problémů. 

Ing. Břetislav Doleček

 
Polní hon MS Tištín

12.prosince 2015


Na ranní nástup se dostavilo 42 střelců, 4 honci a 13 lovecky upotřebitelných psů. Po třech lečích následovala svačina na střelnici v Tištíně. Po krátké pauze střelci absolvovali ještě čtyři leče, kde se bohužel nepodařilo vyhnat a ulovit lišku, která zde byla viděna. Na výřadu tedy bylo 14 zajíců a 15 bažantích kohoutů. Poté předseda MS Tištín Josef Polášek pozval všechny účastníky honu na poslední leč do pohostinství na koupališti v Koválovicích – Osíčanech. Po společné večeři  - pečený divočák se zelím - byl vyhlášen král honu, kterým se stal Jiří Svoboda s ulovenými 3 zajíci a 2 bažantími kohouty. Poté následoval slavnostní ceremoniál – přijetí mezi myslivce. Přijat byl po úspěšném složení zkoušek z myslivosti Miroslav Slatina. Pak již následovala volná zábava.

Ing. Břetislav Doleček
 Naháňka VLS Myslejovice

11.prosince 2015


Velkému počtu střelců (necelých 100) odpovídaly dvě velké leče. Všechny účastníky přivítal Ing. Jan Malík. Seznámil přítomné s organizací naháňky. Závodčími byli Hubert Funk a Josef Výmola. Po první leči bylo k obědu připraveno vařené vepřové  z kotle a bílá polévka. V obou lečích byla ať již spatřena nebo ulovena zvěř vysoká, tak i zvěř černá. Po druhé leči a po výborné práci honců byl již konec a na výřadu ležela ulovená zvěř v počtu 4 kusy vysoké, 21 ks černé zvěře a 1 liška. Pro účastníky byla připravena poslední leč v pohostinství u Ambrozů v Myslejovicích.

Ing. Břetislav Doleček

Polní hon MS Mořice - Vrchoslavice

5.prosince 2015


V tento den se zde sešlo 62 střelců, 6 honců a 10 lovecky upotřebitelných psů. Myslivecký hospodář Milan Václavíček naplánoval na tento hon 40 zajíců a 4 bažantí kohouty. Hned po první leči, kde byl zajíc opravdu vidět, se ulovilo 30 zajíců a 4 bažantí kohouti. Po tomto kole následovaly jen dvě menší leče, kde bylo střeleno 8 zajíců. Celkový výřad tedy byl 38 zajíců, 4 bažantí kohouti a 1 bažantí slepice. Všichni se odebrali na poslední leč, kde mohli ochutnat domácí svíčkovou, kterou připravila paní Kroupová a paní Vozihnojová. Byl vyhlášen král honu Robert Valenta, nelepší honec za celou loveckou sezónu 2015 František Coufalík a také nejlepší psovod Radek Kytnar.

Ing. Břetislav Doleček
 Polní hon MS Želeč

28.listopadu 2015

Hned první leč – rybník – se velmi vydařila a 51 kachen na výřadu je toho důkazem. Po druhé leči  „ v Dořtatech“ následovala svačina. Poté se všichni přesunuli na druhý konec honitby, do bývalé pískovny, kde byla spatřena liška, ale bohužel utekla. Stavy drobné zvěře jsou nízké, a proto  na výřadu kromě 51 kachen byli ještě 2 zajíci a 4 bažantí kohouti. I když celý den byl k dispozici traktor, přesto tato vycházka byla fyzicky náročná. Odměnou za tento den byl guláš a později ještě vařené vepřové maso. Králem honu se stal „Palič“ Petr Dostál. Po tombole následovala dražba zajíce, kterého na tuto zajímavou akci věnoval právě král honu. 

Ing. Břetislav Doleček

Zimní přikrmování Želeč

24.listopadu 2015

Pod vedením mysliveckého hospodáře Martina Brunclíka bylo řádně zakrmeno. Rozvážely se kukuřičné a pšeničné plevy pro bažantí zvěř a ječmen pro kachny. Do každého z deseti zásypů byl dán jeden až dva pytle. 

Polní hon MS Mořice - Vrchoslavice

21.listopadu 2015

Druhého polního honu na drobnou zvěř v honitbě MS Mořice - Vrchoslavice se zúčastnilo 34 střelců a 6 honců. V přátelském duchu se začal celý den a dobrá nálada pokračovala až do pozdního večera. Na výřadu bylo 7 zajíců, 26 bažantích kohoutů a 1 bažantí slepice. Králem honu byl vyhlášen pan Pravomil Vincour, jakožto nejúspěšnější střelec. Po náročném dni se k večeři podával divočák se zelím a houskovým knedlíkem. Tohoto divočáka se podařilo ulovit panu Františku Koutnému v této honitbě letošní rok. Poté přišly k chuti i koláče s makovou náplní smíchanou s cukrovou řepou a  jablečný závin. Velký dík patří kuchařkám - paní Vozihnojové a paní Kroupové, které připravily pohoštění na celou tuto akci. Za krásně prožitý den upřímně děkujeme předsedovi MS Mořice - Vrchoslavice panu Františku Vozihnojovi, mysliveckému hospodáři panu Milanu Václavíčkovi a všem členům. 

Ing. Břetislav Doleček

níže jsou dvě fotogalerie:

Polní hon MS Tištín

14.listopadu 2015

Tento sobotní den se konal první hon na drobnou zvěř v honitbě MS Tištín. Ráno se na nástupu sešlo 35 střelců, 4 honci a 10 lovecky upotřebitelných psů. Celý den proběhl v dobré náladě, i když se prochodila velká část honitby. Počasí bylo také příznivé.  Byl připraven také traktor, aby se mohlo lépe přemisťovat na vzdálenější lokality. V travnatých biopásech bylo nejvíce zvěře. Zajíc se střílel pouze v některých lečích. Již v polovině druhé leče byl naplněn plán odlovu zajíce pro tento hon. V travinách se také zadařilo ulovit lišku, která vyběhla na pole. Konečný výřad tedy činil 1 liška, 11 zajíců, 18 bažantích kohoutů a 1 bažantí slepice, která se bohužel střetla s dráty vysokého napětí. Po dlouhém dni byl připraven srnčí guláš a také vdolečky. Nechyběla ani tombola a vyhlášení krále honu, jímž se stal střelec lišky Petr Zeman. Po vyhlášení tomboly byly připraveny ještě uzené klobásy. K poslechu na poslední leči hrála i harmonika.  

Ing. Břetislav Doleček

Výsadba zeleně - Němčice nad Hanou

listopad 2015

Na začátku listopadu proběhla v Němčicích nad Hanou realizace projektu „Výsadba zeleně na Zlámance“. Tento projekt realizoval Myslivecký spolek Němčice za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 15.000,- Kč. Samotná příprava projektu probíhala již od května 2015, kdy spolek podal žádost o dotaci. Pro fyzickou realizaci byly vymezeny dvě plochy v remízu Zlámanka, na nichž byl dřevinný porost buď velmi poškozen, případně chyběl. Jedna z parcel dokonce sloužila uživatelům sousedních pozemků jako příjemná zkratka, čímž zcela zničili to, co jim stálo v cestě.

Samotná akce se uskutečnila za přítomnosti většiny členů MS a jejich rodinných příslušníků. Výsadbě předcházela úprava plochy křovinořezem. Následovalo oplocení pozemku a výsadba připravených stromů a keřů. Druhá plocha byla řešena individuální výsadbou, kdy byly vysazené dřeviny chráněny plastovým chráničem a ohrádkou vyrobenou z pletiva.

Vysazeny byly převážně plodonosné dřeviny, které jsou funkční nejen pro zvěř, ale pro všechny živočichy, kteří mohou tento krajinný prvek jakkoliv využívat.

Věříme, že tento počin bude inspirací pro všechny, kteří podobnou akci zvažují. Výsledek stojí za to!

Ing. Jarmila Matoušková
 

CELKOVÝ POHLED NA VÝSADBU
 

ČLEN MS NĚMČICE PŘI VÝSADBĚ
Polní hon MS Mořice - Vrchoslavice

7.listopadu 2015

Na tomto honu na drobnou zvěř se sešlo ráno 45 střelců, 6 honců a 10 lovecky upotřebitelných psů. Všechny účastníky přivítal myslivecký hospodář Milan Václavíček.
Po deštivém průběhu dne byl přesto výřad takový, že se podařilo ulovit 1 lišku, 5 zajíců, 22 bažantích kohoutů a 11 divokých kachen. Celý hon proběhl bez komplikací. Na poslední leči, která se konala v nově zrekonstruované myslivecké chatě tohoto spolku, se podávala šípková omáčka s knedlíkem. Poslední leč byla zpestřena také o vyhlášení krále honu Pavla Zemánka, který byl úspěšným střelcem lišky. Dále byl pasován i Ing. Štěpán Řezáč na lovce srnčí zvěře. Tento hon byl také významnou příležitostí přijetí mezi myslivce absolventa posledního mysliveckého kurzu na OMS Prostějov Petra Vozihnoje, který je synem předsedy MS Mořice - Vrchoslavice Františka Vozihnoje. Všech těchto slavnostních ceremoniálů se ujal s elegancí sobě vlastní pan František Flaišinger ze Srbec. Spolu s panem Šamánkem zatroubili několik signálů od profesora Ing. Antonína Dyka a Josefa Selementa, jako osvětu mezi myslivci. 

Ing. Břetislav DolečekPřijímání mezi myslivce - Dub na Moravě

24.října 2015
Myslivci přijeli na pouť (Olomoucký deník)

Dub nad Moravou
Už poosmé se muži a ženy v zelených kamizolách sešli na Evropské myslivecké pouti svatého Huberta. Konala se v sobotu v Dubu nad Moravou na Olomoucku.
Poprvé se sem vypravil Martin Ernst. "Kolegyně byla pasována na členku mysliveckého spolku, tak jsem se přijel podívat. A musím říct, že jsem rád, bylo to moc hezké," prozradil myslivec z Němčic nad Hanou na Prostějovsku. Pro jeho kolegyni Zlatu Zajícovou bylo pasování mimořádným zážitkem. "Byla to pro mě čest. Navíc jsem byla pasována v kostele," řekla mladá žena. Na jaře v Prostějově složila myslivecké zkoušky a do Dubu pak byli vybráni ti, kdo je absolvovali s vyznamenáním. Mezi nimi byla i ona. "Sešlo se tady poměrně dost lidí. Když jsem přišla na guláš, už žádný nebyl," smála se Zlata Zajícová.
Celodenní akce se konala v areálu dubské farnosti, dopoledne všem příchozím vyhrávala kapela Březovjané, nechyběl ani trubačský koncert v kostele.
Střelecký trénink - westernoví střelci Tištín

18.října 2015

Dne 18.10.2015 proběhl na tištínské střelnici trénink ve střelbě. Tento trénink nebyl běžný, jelikož na tento den si ji pronajal Josef Mihola a další westernoví střelci. Tito střelci jsou známí po celé České republice i v Evropě, ve westernových závodech patří mezi ty nejlepší.  Bylo nám ctí se dívat na to, jak střílí a čím střílí. Pokud někdo z vás bude mít příležitost tyto muže vidět v akci, určitě doporučuji navštívit závody a vidět jejich střelecké umění.

Děkujeme, pánové, za zpestření nedělního dopoledne a přejeme hodně úspěchů ve vaší činnosti a zálibě ve westernovém střílení.

Jitka Procházková

Hubertské slavnosti Plumlov

17.října 2015

Jako každoročně probíhaly na zámku v Plumlově Hubertské slavnosti, jejichž spoluorganizátory jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Na tuto akci je vstup volný a nabízí široké spektrum zážitků pro ty, kdo se rozhodnou v tento den plumlovský zámek navštívit. Byla zde k vidění přehlídka loveckých psů, ukázka dravců, vystoupení trubačů VLS, ukázka vábení jelenů a loveckých signálů od pana Jana Niedoby. Přehlídky psů se zúčastnila i členka kulturně propagační komise OMS Prostějov Jana Toufarová se svým čtyřnohým kamarádem. V prostorách nádvoří zámku byly stánky s loveckou tématikou a stánek VLS s výstavou o ochraně přírody a soutěžemi pro děti. Návštěvníci si mohli poslechnout přednášku o včelařství. Pro děti byl také připraven skákací hrad a jízda na koních. Po celý den k tanci a poslechu hrála skupina Hubertus Uničov, jejich hudba opravdu pohladila po duši a rozveselila nejednoho účastníka. Nechybělo ani občerstvení s mysliveckými specialitami.

Tato akce byla také vysílána v přímém přenosu od 1400 do 1500 hodin na rozhlasové stanici Český rozhlas 2. Tam jsme mohli zaslechnout také hlasy pana Václava Chytráčka, který hovořil o svatém Hubertovi a historii tohoto svátku, Jana Niedoby, který krátkým vystoupením přispěl do tohoto pořadu a Josefa Pořízky, který mluvil o kynologii a loveckých psech.

V 1800 hodin proběhla Svatohubertská mše celebrovaná páterem Zdeňkem Pospíšilíkem, s pěveckým sborem Orlice.

Připomeňme si na počest koho jsou tyto slavnosti - svatý Hubert pocházel z velmi bohaté šlechtické rodiny v Akvitánii. Měl velkou zásluhu na pokřesťanštění Arden. Před svým povoláním biskupa v Lutychu byl výborným lovcem a milovníkem hýřivých zábav, měl prý patřit k družině franckého krále Theodoricha III. Hubert byl lidumil s dobrým srdcem a byl považován za zastánce spravedlnosti. Mezi atributy sv. Huberta patří jelen, kříž, kniha, roh a šípy. Je patronem např. lovců, střelců, řezníků, soustružníků, optiků, matematiků, loveckých psů, ochráncem proti psímu kousnutí, vzteklině, hadímu uštknutí, strachu před vodou.

Na této oslavě se sešlo mnoho návštěvníků, kteří přišli jak za zábavou, tak za poznáním nových věcí a vědomostí.

Organizátoři bravurně zvládli celý tento den. Děkujeme za příležitost takto oslavit svatého Huberta a těšíme se již na příští rok.

Jitka Procházková
Hon na kachny Nezamyslice

10.října 2015

Dne 10.10.2015 proběhl hon na kachny v honitbě MS Nezamyslice na rybníku ve Víceměřicích.
Sraz byl stanoven na 1400 hodin v místním pohostinství. Na nástupu bylo přítomno 36 střelců, 6 honců a 8 lovecky upotřebitelných psů. Předseda Lubomír Crhan a myslivecký hospodář Jan Kočí zahájili hon a informovali přítomné o průběhu honu. Ke slavnostnímu zahájení přispěl i trubač Pavel Oulehla. V plánu byly dvě leče. O přestávce se střelci občerstvili kabanosem a šlo se na druhé kolo. Tento hon proběhl bez problémů, byl dobře zorganizován. Konečný výřad byl 94 kachen. Na počest této zvěře zaznělo slavnostní Halali. Po rozdělení zvěře se odebrali všichni na poslední leč, kde se podával guláš. Následovala bohatá tombola, první cena byl lovecký pasovací tesák z dílny pana Stanislava Křepelky.

Protože zde panovala dobrá nálada a bylo nám tu dobře, rozcházeli jsme se všichni až v pozdních večerních hodinách.

Ing. Břetislav Doleček
Memoriál Karla Podhajského OMS Olomouc

2. - 4. října 2015


Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel, probíhá lov spárkaté zvěře a přichází čas společných lovů, které si nedovedeme představit bez našich čtyřnohých psích kamarádů. Během celého roku probíhá spoustu kynologických akcí, ať už jsou to svody, výstavy, různé druhy zkoušek z výkonu, ale také soutěží, které jako každý rok vrcholí jednou z nejvýznamnějších akcí České republiky a zároveň světovou soutěží a tím je Memoriál Karla Podhajského. Letos se tohoto memoriálu zúčastnilo 20 psů z toho 10 z České republiky, 7 ze Slovenska, 2 z Maďarska a 1 z Německa. Psi z ČR, kteří se dostanou na tuto prestižní soutěž, to mají o to horší, že musí projít nabodováním, následně nominací a teprve poté se 10 nejlepších může účastnit tohoto memoriálu.
 
Letos proběhl již 77. ročník a tím o to významnější, že hostitelem byl hanácký kraj. Českomoravská myslivecká jednota pověřila jako organizátora této akce OMS Olomouc, který se bravurně vypořádal s organizací této vrcholné akce. Samozřejmě patří obrovský dík i místním mysliveckým spolkům, záměrně říkám spolkům, protože jednotlivé disciplíny se konaly v různých honitbách tohoto kraje a v daných lokalitách se postarali jak o perfektní zázemí, občerstvení tak přípravu terénu pro prověření psích svěřenců jednotlivých vůdců. Těmito spolky byly MS Slatinice, MS Náměšť na Hané, MS Senice na Hané a MS Unčovice. Trasy ke stanovištím byly precizně vyznačeny v obou směrech, tak že nebylo možné zabloudit.

V pátek 2. 10. 2015 se vůdci se svými svěřenci a početná korona začali sjíždět na mysliveckou chatu U Lumpíka ve Slatinicích, kde proběhlo slavnostní zahájení. Ještě před ním proběhlo ubytování vůdců a rozhodčích, taktéž ve Slatinicích. Celý ceremoniál začal slavnostní fanfárou, na kterou navázal proslov RNDr. Jiřího Zbořila, který uvítal všechny účastníky zahájení i jediného zástupce Německa, v jeho rodné řeči. Následně předal slovo vrchnímu rozhodčímu Janu Nastoupilovi, který představil sbor zkušených rozhodčích a následně řídil losování. Pak seznámil všechny přítomné s tím, jak budou probíhat tzv. kolečka při střídání na jednotlivých stanovištích.  Na závěr svého proslovu zmínil, aby všichni vůdci bojovali v duchu fair play a dokázali přijmout i horší ohodnocení svých svěřenců. Po odtroubení  fanfáry, začínáme vesele, jako dobří přátelé, začala volná zábava a zároveň diskuse korony, který, že pes tentokrát vyhraje.
 
V sobotu 3. 10. 2015 jsme se probudili do krásného rána a meteorologický radar říkal, že počasí by mělo vydržet během celého dne. Nástup vůdců se psy proběhl na nádvoří zámku v Náměšti na Hané, za doprovodu trubačů, sokolníků a velmi početné korony, opět vrchní rozhodčí Jan Nastoupil, seznámil všechny přítomné s organizací sobotního dne. Lesní práce probíhali v okolí Liščí chaty MS Náměště na Hané, velké pole v honitbě MS Senice na Hané, voda a malé pole v honitbě MS Unčovice, ještě před odjezdem na jednotlivá stanoviště se polovina psů přesunula na disciplínu přinášení lišky přes překážku. Ohrádka byla umístěna hned nad zámkem na prostorné louce, kde všichni přítomní mohli pozorovat perfektní výkony psů, hned po tom následoval klid na stanovišti. Po chvíli, kdy začali honci protláčet danou leč, vyběhla z leče kočka a proběhla před čtyřmi psy, kteří se s tím museli srovnat a vydržet nehnutě v klidu. Věřím, že to bylo něco i na nervy vůdců. Možná to byla právě kočka, která se stala osudnou i pro německého psa Oscara vom Theelshof (NKO), který během zkoušení této disciplíny vykazoval výrazný neklid a po první ráně se zvednul ze stanoviště a odběhl. I když se po chvilce vrátil, zkušební řád toto nedovoluje. Pes tak obdržel z disciplíny nulu.  Vůdce mohl i s nulou pokračovat, ale už jen mimo cenu, vůdce oznámil, že končí. Věřím, že většinu korony bylo německého vůdce líto, že tak brzo ukončil tuto soutěž. Po této disciplíně se vůdci rozjeli na ostatní disciplíny, velké pole bylo dobře zazvěřeno a někteří psi měli při hledání štěstí i na 4 kusy zvěře. Vodní práce probíhaly na pískovně Náklo, sestup do vody byl strmější, ale na akci této úrovně určitě odpovídal odzkoušení kvalit psů. Disciplíny v rákosí probíhaly o 100m dále, krásně vysečená plocha pro koronu, která měla přehled, kde se zkoušený pes nachází. Pro rozhodčí byla organizátory vybudována pozorovatelna cca 4m vysoká, pro korektní posouzení práce jednotlivých psů. Sobotní zápolení o co nejlepší známky a zároveň i body bylo ukončeno okolo čtvrté hodiny odpolední. Od sedmé hodiny večerní bylo připraveno pro účastníky přátelské posezení s hudbou a hanáckým občerstvením v kulturním domě v Senici na Hané. Kde se probíraly zážitky z celého dne s netrpělivým očekáváním na nedělní den.
 
V neděli 4. 10. 2015 jsme se probudili do polojasné oblohy, ale věřili jsme, že se brzo vyčasí a bude pěkný slunečný podzimní den. Ráno proběhl opět nástup na zámku v Náměšti na Hané, po nezbytných proslovech a pokynech se vůdci se svými čtyřnohými kamarády rozjeli opět do honiteb, aby si splnili ostatní disciplíny, této soutěže, které jim chyběly k úspěšnému dokončení celého memoriálu. Celý soutěžní den opět skončil kolem čtvrté hodiny odpolední a nastala perná sčítací práce rozhodčích. Ti museli určit vítěze a dále vyhodnotit nejlepšího psa na poli, v lese a na vodě. Vítězem 77. ročníku memoriálu Karla Podhajského se stala fena českého fouska Faty z Lovčických tarasů s vůdcem Ing. Jaroslavem Novotným, a zároveň byla vybrána jako nejlepší pes na poli, na 2. místě skončila fena německého ohaře krátkosrstého Era z Břízské cihelny s vůdcem Janem Švábkem a zároveň byla tato fena vybrána jako nejlepší pes v lese, na 3. místě se umístil pes německý ohař dlouhosrstý Jerik z Ka-Mir Bohemia s vůdcem Václavem Hejnou. Nejlepší pes na vodě byl vybrán pointer Král z Dolnic s vůdcem Pavlem Rathouským. Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších kynologických úspěchů.

Po slavnostním vyhlášení a fanfáře Halali, 77. ročník Memoriálu Karla Podhajského končí. Ještě jednou díky obětavé práci pořadatelů.

Sportovní a myslivecké kynologii ZDAR!

Dalibor Fajt

Fotografie z pátku a soboty 2. - 3. 10. 2015 -  Eva Fajtová
Fotografie z neděle 4. 10. 2015 - Kateřina MaňhalováFotografie pátek + sobota 2. - 3. 10. 2015 

Fotografie neděle 4. 10. 2015


Posezení u kotle na střelnici Bedihošť

27. září 2015

V neděli dne 27.9.2015 se na chatě MS Bedihošť – Václavovice konalo přátelské setkání členů tohoto sdružení a pozvaných hostů. Zájemce o střelbu čekalo střelecké klání ve střech položkách – automatický trap, bažant v háječku a zajíc. Této soutěže se zúčastnilo 20 střelců. V přestávkách mezi položkami bylo možno se občerstvit vařenými pochoutkami z kotle. Nejúspěšnější střelci byli ohodnoceni věcnými cenami. Hlavním cílem této střelby bylo ověřit si bezpečnou manipulaci se zbraní před začínající loveckou sezónou na drobnou zvěř.

Děkujeme pořadatelům za možnost účastnit se tohoto přátelského posezení.

V příloze naleznete výsledkovou listinu.

Jitka ProcházkováStřelecké závody ve Vřesovicích

26. září 2015

Střeleckého závodu, který pořádalo MS Diana Výšovice dne 26.9.2015 na automatickém trapu, se zúčastnilo 48 střelců. Mezi nimi bylo pět žen. Během dopoledne bohužel závod znepříjemnil déšť, ale vše probíhalo plynule a bez závad. Zajímavostí bylo, že do šestičlenného finále se probojovali přímo tři střelci a o další tři místa proběhl rozstřel mezi deseti střelci. Rozstřel probíhal na jednu ránu. Finálová položka se také střílela na jednu ránu na kouřové terče flesh, které po zásahu zanechávaly oranžový obláček. Jde o lepší přehled zásahu terčů a samozřejmě také větší zážitek pro diváky.  

Vítězem tohoto závodu se stal Ladislav Dufek, druhé místo obsadil Jan Vrbovský, na třetím místě skončil Oldřich Vaňhara, na čtvrtém místě byl Josef Rak, na pátém Tomáš Halouzka, na šestém Jaromír Ondrušek. Celkové pořadí střelců naleznete ve fotogalerii. Pro střelce byly připraveny hodnotné ceny. Po celý den nechybělo ani občerstvení, vůně udírny přímo lákala k návštěvě.

Děkujeme organizátorům za příjemně strávený den.

Jitka Procházková


Sraz sokolníků a lov s dravci v Pivíně

26. září 2015


Jako již tradičně uspořádal myslivecký spolek Pivín setkání sokolníků a lov s dravci. Ačkoli počasí nepřálo a již od samotného rána doprovázel účastníky nepříjemný déšť, i tak se do Pivína sjeli nadšenci z nedalekého i vzdálenějšího okolí. Příjemné posezení  na pivínské střelnici bylo ještě umocněno vynikajícím občerstvením v podobě srnčího guláše a dobrot z udírny. Návštěvníci měli možnost posedět na střelnici, nebo se vydat do pole na lov se sokolníky. Stačila jen pohodlná nepromokavá obuv a bylo možné zažít něco opravdu výjimečného. Celkově se dravcům podařilo ulovit 8 ks zajíce polního. Mezi nejúspěšnější dravce patřil jestřáb lesní a orel skalní. Na několik momentek z tohoto bezesporu výjimečného dne se můžete podívat ve fotogalerii, kliknutím na fotografii pod textem. 


Podzimní zkoušky Grygov

19. září 2015

Zvěřinové hody ve Vrchoslavicích

19. září 2015


Sobotní dopoledne zpříjemnilo nejen sluníčko, ale především kuchyně a občerstvení, které si připravila Myslivecká společnost Mořice – Vrchoslavice. Její členové uspořádali na zrekonstruované myslivecké chatě ve Vrchoslavicích, jako již tradičně, zvěřinové hody, aby dali možnost lidem, kterým jsou tyto jídla vzácná, ochutnat speciality ze zvěřiny. Podávalo se dančí na smetaně, dančí guláš a pro ty, kteří by se chtěli hádat, na co mají chuť, jako ve slavném filmu Slavnosti sněženek, byl pro jistotu připraven jak divočák se zelím, tak i divočák se šípkovou omáčkou. Tato akce se opravdu vydařila. Byla vidět sehranost lidí v kuchyni a všech, kteří tyto zvěřinové hody organizovali. Všichni věděli, co mají dělat, všichni měli nějakou funkci. Žádné komplikace nenastaly, vše proběhlo v pořádku a nejkrásnější je to, že zde byla pohodová a domácká nálada a všichni se usmívali. Návštěvníci si pochvalovali jídlo, organizátoři měli radost z velké návštěvnosti. Já sama jsem se seznámila s velice příjemnou paní Lenkou, která sem přijela až z Prostějova. Jsme vděčni za to, že si i lidé bydlící ve městě udělají výlet a navštíví nás při pořádání takových akcí.
 
Poděkování patří všem, kteří se na této přípravě sobotních zvěřinových hodů podíleli a také lidem, kteří přijeli podpořit tuto mysliveckou událost. Největší díky patří kuchařům, kteří se zasloužili o to, že lidé se mohli dobře najíst a s přáteli u stolu alespoň na chvíli zapomenout na trápení, která je v běžném životě potkávají.

Jitka Procházková 20.9.2015

FotogalerieStřelecké závody

Memoriál Ing. Oldřicha Dostála Tištín


13. září 2015Střelecký závod O pohár starosty HS Ondratice

29.srpna 2015


Střelecký trénink Ondratice

28.srpna 2015
Trénink norování -  Otaslavice

16.srpna 2015
Moravskoslezský pohár v okrese Nový Jičín

15. - 16. srpna 2015


V honitbách Nového Jičína, a to konkrétně v obcích Bartošovice, Pustějov a Ženklava, se o víkendu 15.- 16. srpna 2015 uskutečnil již 21. ročník Moravskoslezského poháru, všestranných zkoušek se zadáním titulu CACT, res. CACT.

Zahájení i ukončení zkoušek proběhlo v malebném prostředí zámeckého parku v Bartošovicích. Soutěže se zúčastnilo 24 psů ze všech koutů České republiky. Průběhu zkoušek nepřálo počasí, dlouhodobá sucha a horka si vybrala svou daň a téměř celou první polovinu zkoušek se účastníci museli potýkat s nepříjemným deštěm, zejména při práci v lese. Z celkového počtu psů se ukončení dočkalo pouhých 14 psů. Největším kamenem úrazu se pro účastníky staly disciplíny jako vystavování, šoulačka s odložením, klid před zvěří pernatou a vlečka s liškou. V první ceně se nakonec umístilo osm psů, druhou cenu získalo 5 psů a ve třetí ceně se umístil jeden pes. První tři pozice obsadil německý ohař krátkosrstý. Na prvním místě se umístila Era z Břízské cihelny pod vedením Jana Švábka s celkovým počtem 489 b. Druhé místo obsadila fena Cora zo Šurianského kopca s vůdcem Radkem Dufkem a třetí místo získal pes Nik od Borovanské tůně pod vedením Jiřího Kotlíka. Ocenění za nejlepší pole získala Era z Břízské cihelny, nejlepší vodu Nik od Borovanské tůně a ocenění za nejlepší les získal rovněž německý krátkosrstý ohař Ares od Tekly pod vedením Petra Ryšavého. Všem vůdcům a hlavně jejich svěřencům blahopřejeme za vynikající výkony a přejeme mnoho dalších sil a úspěchů na kynologickém poli.

Zpracovala: Eva FajtováFotografie z druhého dne 16. 8. 2015 k nahlédnutí ZDE.
Autorkou fotografií je Kateřina Maňhalová

Výsledky 21. ročníku Moravskoslezského poháru ke stažení ZDE.

 Líhnutí křepelek Želeč

12.srpna 2015Trénink norování Hněvotín

2.srpna 2015Norování nováčků Křenovice OMS Vyškov

20.června 2015

Střelecké závody O pohár starosty HS Tištín

7.června 2015

Dětský den Mořice

6.června 2015

Sběr asfaltových holubů Tištín

25.května 2015

NATURA VIVA

19.-24.května 2015
Čištění zásypů Želeč

8.května 2015

Brigáda před svodem psů Tištín

17.dubna 2015

Oprava posedu Určice

6.dubna 2015

Vypouštění dospělých bažantů Tištín

3.března 2015

Střelecký trénink Tištín

1.března 2015

 PLÁN


AKCÍ

OMS

PROSTĚJOV

 


 

ODCHOVNA

BAŽANTŮ

DOLOPLAZY