Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Uherské Hradiště
 
Pozadi
Uherské Hradiště
Adresa: Palackého náměstí 293 , Uherské Hradiště , 686 11
Telefon:572 552 676
Email:cmmj.uh@mbox.telest.cz
Web:www.myslivost.cz/oms/uherskehradiste
Jednatel:Ing. Marie Gejdošová
Předseda:Karel Blahušek
  
Úřední hodiny
Po:8.00 - 16.00
Út:-
St:8.00 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777872
Účet:1543448359 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Uherské Hradiště

Archiv > Kynologie_2011

Kynologie_2011

 


 KYNOLOGICKÉ   AKCE  V  ROCE   2011  NA  OKRESE   UHERSKÉ   HRADIŠTĚ

 

     Tak jako v minulých letech, připravila kynologická komise na letošní rok několik zajímavých akcí (zkoušky, oblastní výstava). Začínáme jarním svodem, který se uskuteční dne 17. 4. 2011 (neděle), při příležitosti konání okresní přehlídky trofejí v Popovicích.

     Přihlášky jsou již na OMS ČMMJ připraveny a od 20. 1. 2011 budou k sehnání zde. Největší naší akcí letos určitě bude Oblastní výstava psů, která je plánována na den 3. 9. 2011. Zatím ještě není známo místo konání a proto se hledají nové výstavní prostory. Určitě se výstava neuskuteční na tradičním místě v zámecké zahradě v Buchlovicích.  


Kynologické akce v roce 2011 : 
 

 

17.   4.   -    jarní svod  - Popovice

 7.   5.   -    zkoušky vloh  - Hluk

21.   5.   -   zkoušky vloh  - Nivnice

12.   6.  -    norování  - Hluk

 9.  7.   -    lesní zkoušky ohařů - Horní Němčí

30.   7.  -   speciální vodní práce  - Popovice

13.  8.  -   barvářské zkoušky jezevčíků a teriérů  ve Slavkově

3.  9.  -    výstava psů   Uh. Hradiště

4.  9.   -    klubové zkoušky slovenských kopovů  Bystřice p. Lop.

1.10.  -    podzimní zkoušky ohařů a malých   plemen - Dolní Němčí

8. 10.  -   podzimní zkoušky ohařů a malých plemen - Nivnice

12. 11.   -    barvářské zkoušky honičů - Bystřice pod Lopeníkem

12. - 13. 11.   -    Moravský pohár barvářů - Stupava     

 

   

Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, tak akcí je připraveno dostatek. Pro organizování některých z těchto akcí, jsme zatím ještě nezískali vhodné prostory. Proto žádám uživatele honiteb, v jejichž honitbách jsou dobré podmínky k zajištění těchto zkoušek, aby nám pomohli a v případě zájmu o spoluorganizování určité akce, se obrátili na OMS ČMMJ v Uherském Hradišti.

     Měl bych ještě jednu připomínku a to k podávání přihlášek na některé z těchto zkoušek. Stalo se pomalu tradicí, že se přihlášky podávají týden nebo i méně dnů  před zkouškami, což značně komplikovalo situaci při zpracovávání podkladových materiálů, zajišťování rozhodčích i samotné organizaci. Z tohoto důvodu bude nutné předložit řádně vyplněnou přihlášku nejpozději 30 dnů před konáním zkoušek a v tomto termínu rovněž uhradit stanovený poplatek. V případě nedodržení uvedeného termínu nebude žadatel ke zkoušce připuštěn i za cenu doplnění o zájemce z jiných okresů.

     Předpokládám, že toto opatření pochopíte a podle toho se zařídíte, za což vám srdečně děkuji.

 

 

                    S pozdravem „Lovecké kynologii zdar“

 

     

                                             Josef   T i n k a

                                                                  předseda KK OMS ČMMJ  


Ilustrační foto:

    


           

 

 
Blok informací pravého panelu