Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Žďár nad Sázavou
 
Pozadi
Žďár nad Sázavou
Adresa: Komenského 1190 , 591 01
Telefon:566 625 575, 732 185 199, 777 648 373
Email:omszr@unet.cz
Web:www.myslivost.cz/omszdar
Jednatel:Bc. Stanislav Císař
Předseda:Jan Velík
  
Úřední hodiny
Po:7.30 - 16.00
Út:-
St:7.30 - 16.00
Čt:-
Pá:-
   
IČO:67777945
Účet:1622147319 / 0800
Banka:Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
Blok informací levého panelu
Pojištění - Halali


V kanceláři OMS lze uzavřít pojištění, které nabízí pojišťovna Halali a.s., všeobecná pojišťovna.


Halali a.s., všeobecná pojišťovna od 1.7.2010 rozšířila pojištění odpovědnosti pro členy ČMMJ do zahraniční států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.
Pro prokazování se člena ČMMJ na území EU a EHP Halali a.s., vytvořila potvrzení o pojištění do zahraničí. Je vytištěna v sedmi nejpoužívanějších cizích jazycích. Každý člen ČMMJ, který pojede do zahraničí za myslivostí si musí nechat vystavit v kanceláři OMS toto potvrzení.Smlouva SPSO 2010 se vztahuje na povinné pojištění členů ČMMJ o.s. při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2010 Sb. o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP, v platném znění, proti následkům odpovědnosti při této činnosti.Tato smlouva se vztahuje i na škody způsobené loveckým psem a loveckým dravcem pojštěného.Pojištění kryje škodní události vzniklé na území států EU: Česká republika, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,Irsko,Itálie,Kypr,Litva Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko,Švédsko, a států EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko.
K 27.9.2010 se toto týká i států Francie, Rakouska a Velké Británie ( Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko).

Halali a.s. všeobecná pojišťovna, upravila limity pojistné plnění u odpovědnostního pojištění pro myslivost s ohledem na výši limitů pojistného plnění v EU a EHP a přizpůsobila k tomu Skupinovou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti SPSO 2010.
Článek III VPPO 2010, pojistné částky zní nově takto:
1. Plnění pojišťovny za škody způsobené ublížením na zdraví nebo usmrcením je omezeno limitem pojistného plnění podle zákona o myslivosti v ejdnotlivých státech, článek I., odst. 2 této SPSO 2010. PPokud výše limitu pojistného plnění v některém státě není stanovena, nebo omezena platí pro území tohoto sátu limit pojistného plnění ve výši Kč 75 000 000,- na jednu pojistnou událost.
2. Plnění pojišťovny za škody na věcech, věcnou škodu a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy je omezeno limitem pojistného plnění ve výši podle zákona o myslivosti v jednotlivých státech, článek I, ost.2 této SPSO 2010. POkud výše limitu pojistného plnění v některých státech není stanovena, nebo omezena platí limit pojistného plnění jako v ČR za škody ve věcech a věcnou škodu ve výši 500 000,- Kč a finanční škodu zahrnující léčebné výlohy ve výši Kč 1 000 000,-.

Pojistné podmínky SPSM 2010- lovečtí psi
Pojištěni jsou psi na společných lovech na černou zvěř a při norování za podmínky, že v MS nebo HS je 800 členů ČMMJ, viz SPSM 2010, čl. 1, odst. 5. Pes je pojištěni na maximální pojistnou částku Kč 15 000,- na jednu pojistnou událost.


Úrazové připojištění při výkonu práva myslivosti

Pro členy ČMMJ jako členskou výhodu připravila pojišťovna Halali a.s. možnost připojištění úrazového pojištění při výkonu práva myslivosti až na pětinásobek.
Základní pojištění v členském příspěvku činí Kč 50,- a výše pojistné částky je:
za nezbytné léčení.................. 30 000,- Kč
trvalé následky....................... 70 000,- Kč
smrt úrazem............................ 50 000,- Kč
K tomuto základnímu pojištění se může člen připojistit na:
dvojnásobek          za 200,- Kč za rok
trojnásobek            za 400,- Kč za rok
čtyřnásobek           za 600,- Kč na rok
pětinásobek            za 800,- Kč na rok
Za každý násobek připojištění je násobeno i plnění pojišťovny.
Např. při připojištění na pětinásobek zaplatí člen ČMMJ částku Kč 800,- a výše krytí je (navíc mimo krytí základní)
Za nezbytné léčení .......120 000,- Kč
trvalé následky............. 280 000,- Kč
smrt úrazem..................200 000,- Kč

Pojištění zahraničních lovců

Cizí státní příslušník, který chce na území ČR provozovat myslivost musí být povinně pojištěn proti škodám způsobenými při provozu myslivosti.Pojištění lze získat podepsáním smlouvy, ke které jsou potřeba tyto údaje:příjmení a jméno lovce,datum narození,číslo pasu a státní příslušnost.Na základě vystaveného dokladu o pojištění zákonné odpovědnosti bude vydán lovecký lístek pro zahraniční lovce.
Pojistná sazba
1 den............ 300,- Kč
5 dní............. 450,- Kč
30 dnů.......... 600,- Kč
6 měsíců....... 900,- Kč


Celkovou nabídku všech druhů pojištění, poskytujících pojišťovnou Halali a.s. naleznete na web stránkách pojišťovny- www.halali.cz