vychází v 5:18 a zapadá v 20:35
vychází v 5:44 a zapadá v 21:25
 
Archiv právní poradny JUDr. Čechury

střelba v blízkosti objektu

Dotaz č.: 228

Otázka:

Smějí myslivci střílet na soukromém pozemku v bezprostřední blízkosti objektu?

Tazatel:

Odpověď:

Bezpečnostní pravidla pro střelbu nejsou upravena obecně závazným právním předpisem. Pouze pro členy ČMMJ platí myslivecký řád z 21. 10. 2000, který v bodech 45 a 47 (upravujících nejblíže Vámi popsanou situaci) uvádí: " 45. Při lovu se nestřílí ani nemíří ve směru, ve kterém by může dojít k ohrožení zdraví, života nebo majetku. Nebezpečný směr střelby je takový, kde v dostřelu použité zbraně jsou nebo mohou být lidé, zvířata, budovy, dopravní prostředky apod. Je nebezpečné střílet na zvěř na horizontu a v jeho těsné blízkosti. Dostřel broků činí zpravidla tolik stovek metrů, kolik milimetrů je průměr broků. Jednotná střela z brokovnice může doletět asi 1000 metrů, střela z malorážky až 1200 metrů a z lovecké kulovnice až 4000 metrů. 47. Střelec při střelbě bere v úvahu všechny okolnosti, které mohou ovlivnit bezpečnost střelby, a které může zjistit svými smysly. Zvýšená opatrnost je nutná zejména v členitém, nepřehledném a zarostlém terénu, při snížené viditelnosti, v lesních a rekreačních oblastech, v době sběru lesních plodin a v době zemědělských prací. Je třeba brát v úvahu možnost odrazu střely od zmrzlé nebo kamenité půdy, vozovky, ledu, případně od vodní hladiny a mokré louky, od kmenů a větví stromů, zvláště zmrzlých." Členové mysliveckého sdružení (nebo členové či zaměstnanci jiného uživatele honitby), kteří nejsou členy ČMMJ, jsou povinni myslivecký řád dodržovat jen v případě, že myslivecké sdružení (jiný uživatel honitby) jej převzalo jako svůj vnitřní předpis. Okolnost, že došlo ke střelbě na zvěř v zastavěném území obce je nerozhodná, podmínkou je jen, aby střelec i zvěř byli na honebním pozemku. Pokud by šlo o nehonební pozemek, musel by odstřel být samostatně povolen orgánem státní správy myslivosti po projednání s vlastníkem pozemku.
Zpracování dat...