Aktuality

Africký mor prasat zjištěný u divočáka v Belgii

| Diskuzní fórum
Africký mor prasat zjištěný u divočáka v Belgii
Velmi nepříjemná zpráva přišla z Belgie, kde byl oznámen nález Afrického moru prasat. Infikovaní divočáci byli nalezeni nedaleko valonské obce Étalle v provincii Lucembursko.
Jedná se o první hlášený případ AMP v západní Evropě, který je nyní přítomen v deseti zemích Evropské unie (EU).
Není jasné, jak se choroba rozšířila do Belgie, nebo jaká bude okamžitá odpověď místních orgánů. Monitorování a zásady biologické bezpečnosti při zacházení se zvěří a ulovenými kusy  musí nyní zintenzívnit všechny zúčastněné strany, klíčovou roli při hlášení jakýchkoli abnormálních nálezů musí sehrát myslivci. Okamžitě byli proto belgičtí myslivci požádáni, aby zůstali ostražití ve svých honitbách a uplatňovali přísná opatření biologické bezpečnosti, aby se tak zabránilo dalšímu šíření nemoci. Každý, kdo cestuje v postižených oblastech, by měl také přijmout opatření k zastavení šíření nákazy, například při dopravě, manipulaci s potravinami, ale třeba i při cestování sezónních dělníků, kteří by mohli virus přenést v souvislosti s převážením potravin.
Evropská federace myslivců FACE a Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře (CIC), jakož i lovecké organizace v Belgii a v sousedních zemích spolupracují s řadou partnerů a orgánů, aby se společnými silami pokusily zabránit dalšímu šíření AMP.  Zdůrazňují, že myslivci hrají klíčovou roli v boji proti šíření této nemoci.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...