ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Diskuze k základní zásadám Stanov ČMMJ

| Diskuzní fórum
Diskuze k základní zásadám Stanov ČMMJ
Na základě žádosti jednatele ČMMJ jsou takto poskytnuty k veřejné diskuzi základní zásady pro přípravu Stanov ČMMJ.

Základní zásady pro přípravu stanov

 
1.      statutární orgán ČMMJ - kolektivní orgán – myslivecká rada
o   počet členů, způsob navrhování a volení členů a předsedy,
o   alternativy - územní zastoupení, např. podle krajů, zemí, což by předpokládalo vytvořit zcela nový a procesně náročný způsob volby vzhledem k nestejné velikosti krajů (od 2 tis. do 7 tis. členů),
o   profesní (odborné) zastoupení – dosavadní způsob
 
2.      jednání jménem statutárního orgánu a tedy jménem spolku  – fyzické osoby na základě stanov,  např. předseda, místopředseda, samostatně, společně apod.
 
3.      nejvyšším orgánem sbor zástupců pobočných spolků ČMMJ a rozhodování vahou hlasu nebo paušálně jeden pobočný spolek jeden hlas, a nebo kombinace předchozích.
 
4.      revizní orgán  ČMMJ (ve smyslu nynějších stanov dozorčí rada)
o   počet členů, způsob navrhování a volení členů a předsedy a pod.,
 
5.      možnost zřízení rozhodčí komise – samostatný nepovinný orgán spolku alternativně zřizovaný ad  hoc, řešící spolkové spory náležející do samosprávy spolku. Jednalo by se o vykonatelná rozhodnutí.
 
6.      kluby ČMMJ bez právní subjektivity bez hlasu rozhodujícího, pouze hlas poradní
o   je třeba jednoznačně oddělit od členství v ČMMJ, protože v klubu nerealizují členská práva člena ČMMJ. Pokud ano, pak to musí být pobočný spolek se všemi právy a povinnostmi a odpovědností, včetně orgánů pobočného spolku,
o   je-li nezbytné, aby člen klubu vykonával v klubu členská práva člena ČMMJ, pak by musel být i členem ČMMJ
o   orgány klubu, pokud klub bude organizační složkou (bez právní subjektivity) – upravit libovolně, ale stejně pro všechny takto organizované kluby
o   jednání klubu  jménem ČMMJ – ten kdo stojí v čele, může jednat jménem ČMMJ, a tedy i ČMMJ zavazovat, na základě zmocnění daného formou usnesení MR, v kterém by byl stanoven rozsah. Takto by byla stanovena odpovědnost jednajícího.
  
7.      pobočné spolky - myslivecká rada jako statutární orgán respektive sněm jako nejvyšší orgán, libovolné (pře)pojmenování (např. oblastní pro více okresů apod.)
 
8.      právní a hospodářská samostatnost okresních mysliveckých spolků v rámci právní osobnosti pobočných spolků – nastavit kritéria pro samostatnost v mezích pobočného spolku a přitom zachovat řízení pobočného spolku hlavním spolkem (pozn.: nyní téměř nereálné)

9.      upravit svolání a účast na okresních sněmech, aby tento orgán byl usnášeníschopný
o   svolávání okresního sněmu vhodným způsobem (§ 249) např. inzercí v médiích, oznámením – pozvánkou na webových stránkách apod.
o   nebude možné zapsat žádný statutární orgán okresu do rejstříku, aniž se soudu prokáže usnášeníschopnost. Za současného stavu nelze prokázat usnášeníschopnost.
 
10.  krajské organizace (orgány) – v současnosti máme podle stanov Krajský koordinační a poradní orgán, který je na bázi dobrovolnosti, je bez právní subjektivity, nemá žádná oprávnění zavazovat ČMMJ a ve smyslu jeho názvu je to formální interní složka ČMMJ pro činnost okresních spolků za účelem jejich vzájemného souladu.
o   požadavek právní subjektivity krajského orgánu na bázi pobočného spolku vedle současných OMS jako pobočných spolků nelze naplnit
o   je přípustné konstituovat víceokresní právní subjekty (pobočné spolky) i na podkladě dobrovolnosti, kdy na základě nejpravděpodobněji splynutím všechny nebo jen některé OMS určitého kraje (i přes hranice kraje) zaniknou a vznikne zcela nový spolek.
 
11.  alternativní formy členství (řádné, mimořádné, čestné, přidružené apod.)
 
12.  vedle členství fyzických osob i členství právnické osoby (členství k ČMMJ fyzických osob a právnických osob)
o   vyvážená práva a povinnosti mezi těmito druhy členství, musí být rozlišováno mezi těmito členstvími a jim odpovídajícím právům a povinnostem,
o   členský příspěvek musí být upraven ve stanovách (výše a splatnost)
 
13.  nejdříve musí být nové stanovy, potom volby, jinak nebude možné zapsat OMS a jejich orgány do veřejného rejstříku.
 
zapsal: jiří kšica, 9.září 2014.
 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Základní zásady pro přípravu stanov Jaroslav Tatalák
1239 21262 47676346358
(22.3.2016 9:05:42 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...