Aktuality

I nadále lze nastřelovat zbraně

| Diskuzní fórum
I nadále lze nastřelovat zbraně
Vzhledem k nejasnostem jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra o stanovisko k možnosti nastřelování zbraní v současné době hygienických omezení.

Dotaz: 

Byla omezena sportoviště, i venkovní, logicky tedy i střelnice a střelecké závody a akce. Jak je to ale s nastřelováním a zkoušením zbraní? Nikde jinde než na schválené střelnici myslivci nemohou zbraň nastřelit, na střelnici jsou individuálně jen za účasti správce střelnice či jiné řídicí osoby, neshlukují se tedy, a jistě musí dodržet všechny hygienická opatření. Mohou se střelnice takto použít i v současných omezeních?

Odpověď z Ministerstva vnitra, na které odkázalo Ministerstvo zdravotnictví:

Podle názoru Ministerstva vnitra lze střelbu na venkovních střelnicích i nadále provádět za dodržení ostatních obecně platných protiepidemických opatření. Provozovat však nelze vnitřní střelnice, pokud mají být používány jako sportoviště (tj. ke sportovnímu tréninku, pořádání sportovních soutěží nebo k rekreační střelbě). Využití vnitřních střelnic k technickým zkouškám nebo případně k nezbytnému nastřelení zbraně, která následně slouží k výkonu činností, které je dovoleno provádět i za vyhlášených mimořádných opatření, je ale nadále možné. Pouze upozorňujeme, že vždy je třeba vzít v potaz aktuálně platná mimořádná opatření. K problematice nakládání se zbraněmi včetně možnosti využití střelnic v současné situaci viz blíže uveřejněné stanovisko Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/soubor/provadeni-spravnich-cinnosti-na-useku-zbrani-streliva-a-munice-v-dobe-vyhlaseneho-nouzoveho-stavu-od-27-rijna-2020.aspx.

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...