Aktuality

K návrhu nového zákona o zbraních

| Diskuzní fórum
K návrhu nového zákona o zbraních

V lednu představilo Ministerstvo vnitra návrh nového zákona o zbraních a střelivu, připravovaný déle než rok ve spolupráci se zástupci odborné veřejnost. Co návrh obsahuje a jaké změny by zákon měl přinést pro myslivce, jsme se zeptali mluvčího sdružení LEX a účastníka expertní skupiny MV ČR Davida KARÁSKA.


 
Jaké jsou největší změny, které nový zákon přináší?
 
Na úvod bych zdůraznil, že zatím se nejedná o platný zákon, ale pouze o první ucelený návrh, který ještě musí projít celým legislativním procesem včetně schválení Parlamentem. Jedná se skutečně o základní přepracování současného zákona o zbraních, které není radno uspěchat, proto se s účinností zákona předběžně počítá na rok 2022. Je ale dobře, že se bude o návrhu diskutovat a jistě je třeba, aby od prvopočátku byli informováni myslivci jakožto jedna z velkých a zásadních skupin uživatelů a držitelů zbraní.
Zřejmě největší změnou pro uživatele zbraní je zrušení zbrojních průkazů a průkazů zbraní. Se zavedením centrálního registru zbraní (CRZ) by v podstatě odpadl důvod, aby držitel zbraně musel mít nějaký doklad fyzicky u sebe. Policie by si mohla oprávnění k držení zbraně ověřit podle jakéhokoli dokladu totožnosti a podle údajů, které jsou přímo na zbrani. Stejně tak obchodník se zbraněmi a střelivem by měl mít přístup do CRZ, kde by si v případě potřeby našel, jaké máte oprávnění a co vám smí prodat.
 
To bude ale problém například pro vedoucí společných loveckých akcí, protože ti mají povinnost před zahájením společné lovecké akce kontrolovat zbrojní průkazy a průkazy zbraní účastníků. Vedoucí mít přístup do CRZ ale logicky asi mít nebudou…
 
To je pravda, proto návrh počítá, že se tato povinnost zruší. Vedoucí honu by měl vést pouze seznam účastníků, ale dohled nad dodržováním zákona o zbraních a střelivu by se měl přesunout na policejní kontroly. Mimochodem, na střelnicích to má být stejné – správce střelnice by měl mít oprávnění a povinnost zapisovat a uchovávat osobní údaje návštěvníků, ale jejich zbrojní oprávnění by měly prověřovat kontroly policie. Správce střelnice by tak byl odpovědný pouze za dodržování provozního řádu střelnice.
 
Napadá mne hned další komplikace - co když si budou chtít dvě soukromé osoby prodat zbraň mezi sebou? Jak si údaje o druhé straně ověří? To budou kvůli tomu muset jít na policii?
 
Je to jedna z navrhovaných možností, ale neměla by být jediná. Ke zjišťování oprávnění v CRZ by měl být oprávněn také každý držitel podnikatelské zbrojní licence, pokud k tomu má souhlas prověřované osoby. Další možností by měla být možnost návštěvy jakéhokoliv kontaktního místa veřejné správy (CzechPOINT) a tam si nechat vydat tzv. zbrojní list, což by byl ověřený výpis z CRZ. Podobně to už dnes funguje třeba s výpisy z katastru nemovitostí. Na výpis pak bude možno nakupovat zbraně a střelivo po dobu následujících deset pracovních dnů. Ale pro účely prokazování oprávnění držet zbraně, které již máte, by platnost výpisu měla být neomezená. A pokud by někdo chtěl skutečně trvalý fyzický doklad, obdobný současnému zbrojnímu průkazu, může si pořídit evropský zbrojní pas a zbraně do něj nechat zapsat.
 
Jak to bude s platností? Odpadá se zrušením zbrojních průkazů také jejich obnovování?
 
Částečně ano. Samotné zbrojní oprávnění by mělo být na dobu neurčitou, ale držitel bude povinen každých pět let projít kontrolou zdravotní způsobilosti u svého lékaře. Pokud na to zapomene, policie mu pozastaví platnost oprávnění a zadrží mu zbraně. Oprávnění se tím však neruší, jakmile držitel kontrolou úspěšně projde, policie mu oprávnění obnoví a zbraně vrátí.
 
Když tak poslouchám vcelku radikální změny, zcela jistě se asi čekají změny také u skupiny zbrojních oprávnění a kategorie zbraní…
 
Ano, ale tyto změny se myslivců a loveckých zbraní budou týkat jen velice málo. Kategorií zbraní je nově navrhováno šest. Čtyři z nich jsou zbraně na registraci (R1 až R4), přičemž lovecké zbraně spadají do kategorie R3 (obdoba současné kategorie B) nebo R4 (obdoba současné kategorie C). Dále je navrhována kategorie zbraně „povinně ohlašované“ (PO), kam mají patřit například expanzní zbraně a flobertky. Tyto zbraně budou muset být registrované na policii, ale k jejich nabývání a držení bude stačit věk minimálně 18 let, svéprávnost a bezúhonnost a nebude třeba kvůli jejich držení skládat zkoušku odborné způsobilosti nebo procházet zdravotním vyšetřením. Kategorie zbraní neohlašovaných (NO) je pak obdobou dnešní kategorie D, vyžadující pouze věk od 18 let a svéprávnost.
Počet skupin zbrojního oprávnění se naopak má snížit na tři – pro nakládání se zbraněmi při výrobě (A), pro zájmovou činnost (B) a pro výkon povolání a ochranu života, zdraví a majetku (C).
Výkon práva myslivosti je považován za zájmovou činnost, proto držitelé dosavadní skupiny zbrojního průkazu C dostanou automaticky zbrojní oprávnění skupiny B. A možná bude pro někoho zajímavé, že podle návrhu by mělo jako bonus přibýt oprávnění provozovat sběratelství a sportovní střelbu, protože jsou tyto činnosti také považovány za zájmovou činnost.
 
Jsou v návrhu ještě nějaké jiné zásadnější změny, které by se týkaly specifických mysliveckých zájmů? Co dalšího mohou myslivci očekávat?
 
Návrh například zcela vyřazuje noktovizory z okruhu kontrolovaných doplňků, takže lovci černé zvěře si budou moci koupit potřebný puškohled s nočním viděním bez papírování jako normální puškohled.
Tlumiče z okruhu regulovaných doplňků nevypadávají, ale jsou v kategorii R4, tedy v dnešních pojmech budou přesunuty z kategorie A do C. Jejich nošení na veřejnosti má být zakázáno, ale pro účely lovu obsahuje návrh výjimku.
Významné změny se plánují také při zřizování a provozování střelnic. Provozovatel střelnice už nebude muset mít zbrojní licenci – postačí, když správce střelnice bude držitelem zbrojního oprávnění. Návrh také počítá s vydáním konkrétních technických požadavků na provedení střelnice, což by mělo vyřešit dosavadní právní nejistotu, kdy o všem rozhoduje pouze znalec v oboru balistiky podle své úvahy.
Návrh také zavádí možnost tzv. limitované střelnice, u které by měly být technické požadavky podstatně menší než u běžné střelnice. Jedná se o střelnice pro kulové zbraně s energií do 200 J a pro brokové zbraně při používání broků do 2,5 mm. Pro myslivce to znamená, že by mělo být možné zřídit a provozovat malorážkové a brokové střelnice s relativně malými náklady a papírováním. Slibujeme si od toho znovuoživení menších „vesnických“ střelnic, což by mohlo přispět nejen k podpoře spolkového mysliveckého života, ale hlavně k pravidelnější a velice potřebné střelecké průpravě a tréninku myslivců ve střelbě.
 
S poděkováním za rozhovor
připravil Jiří KASINA

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Naháňky reálně téměř bez kontroly Vít Pátek
1 313 Vít Pátek
(23.2.2019 3:29:56 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...