Aktuality

Kandidáti voleb do vedení ČMMJ

| Diskuzní fórum
Kandidáti voleb do vedení ČMMJ

Volební komise ČMMJ, z.s. zveřejňuje v přiložených souborech kandidatury do vrcholných orgánů Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. pro volební období 18.11.2020 – 18.11.2025.

Volební sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. se koná 28.10.2020 v Kongresovém sále II. v TOP HOTELU PRAHA.


ZÁPIS
z jednání volební komise
 
dne 17. 9. 2020, Praha 
od 13.00 hod. v zasedací místnosti ČMMJ č. 214, 1. patro,
Praha 4, Lešanská 1176/2a.
 
Přítomni: JUDr. Petr Vacek, JUDr. Jan Fišer, Ing. Iva Dvořáková 
 
Dne 4. 9. 2020 byl na sekretariát ČMMJ doručen rezignační dopis JUDr. Petra Valenty, rezignace na členství ve volební komisi z důvodu kandidatury do předsednictva ČMMJ. Přítomní se shodli, že volební komise bude pracovat dále jen ve tříčlenném složení.
Předsedou komise byl zvolen JUDr. Petr Vacek, tajemnicí Ing. Iva Dvořáková. Oba svou funkci přijali.
Volební komise provedla kontrolu všech došlých kandidátek do předsednictva a dozorčí rady ČMMJ. Všechny kandidátky došly do termínu uzávěrky kandidátek, tj. do 15.9.2020.
 
Volby do vrcholných orgánů ČMMJ se budou řídit Stanovami ČMMJ v platném znění.
 
Volební komise schválila návrh volebních lístků. První proběhne volba předsedy, následovat bude druhá volba - volba obou místopředsedů (místopředsedy pro ekonomiku a legislativu, místopředsedy pro spolkovou činnost). Pro volbu místopředsedů bude vyhotoven jeden volební lístek. Třetí volbou bude volba členů dozorčí rady ČMMJ.
 
Zapsala  Ing. Iva Dvořáková, 
tajemnice volební komise


kandidati-vedeni.jpg

kandidati-DR.jpg

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...