Aktuality

Myslivost si zaslouží otevřenou a férovou diskusi

| Diskuzní fórum
Myslivost si zaslouží otevřenou a férovou diskusi
reakce poslankyně Dany Balcarové na články v Myslivosti 4/2021
 
V dubnovém čísle Myslivosti v článku “Za pár piv” pronajme 5 hektarů a lovcem může být každý… bylo uvedeno několik nepravd o mých pozměňovacích návrzích k zákonu o myslivosti. Dovolte mi proto, abych v následujícím textu opravila omyly, které v článku zazněly.
 
Jak jsem již při 1. čtení vládního návrhu novely zákona o myslivosti uvedla u řečnického pultu ve Sněmovně, myslivost považuji za nenahraditelnou činnost. Je důležitá pro zdraví přírody, pro zdraví naší krajiny, pro zdraví a odolnost lesů. Jsem si vědoma dlouhodobé tradice myslivosti v českých zemích a vnímám také její význam pro vesnické komunity, kde společně s hasiči zajišťují právě myslivci společenský život.
 

Norování lišek ano, jen s pauzou během vyvádění mláďat

 
Předně děkuji autorům článku za pozitivní reakci na můj pozměňovací návrh navrhující zákaz norování čerstvě narozených lišek a jezevců, k němuž se připojili i kolegyně a kolegové z KDU-ČSL, KSČM, STAN a TOP 09. Jsem ráda, že už i myslivci vnímají tento způsob lovu jako problematický. V zájmu základní etiky i dodržování § 9 odst. 1 zákona o myslivosti považuji za nutné norování lišek a jezevců zakázat v období kladení mláďat a péče o ně. Norování mláďat lze totiž považovat i za zakázaný způsob lovu dle § 45, odst. 1, písm. b.
 

Držení lišek v zajetí ano, ale s jasnými podmínkami

 
V dalším pozměňovacím návrhu, k němuž se kromě výše uvedených připojili i zástupci SPD, navrhuji úpravu podmínek pro držení lišek v zajetí za účelem výcviku.
 
Současná legislativa pro toto držení v zajetí nepožaduje splnění žádných minimálních parametrů. V praxi se sporadické kontroly veterinární správy omezují na ověření očkování proti vzteklině. Lišky jsou mnohdy drženy v naprosto nevyhovujících podmínkách. Je proto nutné vyhláškou nastavit podmínky pro toto držení lišek v zajetí. Zejména také proto, že takto držené lišky se mnohdy narodily ve volné přírodě a násilně byly přemístěny do zajetí. Zpřesňující podmínky pro každý konkrétní případ jsou pak i nadále stanoveny ve stanovisku státní správy myslivosti a orgánu ochrany zvířat proti týrání.
 
Jak je patrné z výše uvedeného odstavce, který je přesnou kopií z odůvodnění mého návrhu, nepřipravuji zákaz chovu lišek v zajetí a už vůbec nemám připravený (cituji pány Zahradníka, Straku a Hajného) “kompletní promyšlený krok vedoucí ke konečnému zákazu norování”.
 

Zvíře škodlivé myslivosti = živočich vyžadující regulaci

 
Nepřesnosti byly v článku uvedeny také u popisu návrhu k lovu živočichů vyžadujících regulaci. Slovní spojení “živočich vyžadující regulaci” plánuje prostřednictvím svého pozměňovacího návrhu k tzv. invazní novele zavést poslanec Staněk. Nahrazuje jím doposud běžně používané spojení “zvíře škodlivé myslivosti”. Jedná se tedy o stále ty samé druhy, jež je třeba z přírody odstraňovat, jelikož způsobují výrazné hospodářské škody, škodlivě zasahují do  současných ekosystémů,  ohrožují  a vytlačují  původní  druhy  živočichů.  Potřebu  jejich

usmrcování je nutné zakomponovat i do legislativy. Uživatel honitby bude mít přijetím mého návrhu povinnost živočichy vyžadující regulaci lovit. Původně navržená formulace obsahující namísto mnou navrhované povinnosti pouze možnost lovu je vágní a nezajišťuje účinná řešení při snaze o omezení negativních vlivů, které přítomnost invazních druhů živočichů jako je mýval severní, psík mývalovitý, nutrie říční či norek americký způsobuje. Není pravda, že svým návrhem zavádím pro myslivce sankce při nesplnění povinnosti tato zvířata lovit.
 

Zabránění utrpení poraněné zvěře

 
Velmi mě mrzí, že ve výčtu komentářů k mým pozměňovacím návrhům chybí zmínka o návrhu, jehož přijetí by znamenalo umožnění lovu poraněné či nemocné zvěře i mimo doby lovu, aby se zabránilo jejímu utrpení.
 

Prosím, diskutujme spolu férově

 
Jako předsedkyně poslaneckého Výboru pro životní prostředí jsem připravena o potřebných změnách debatovat s řadovými myslivci i volenými zástupci členských organizací. Mezi ně určitě patří i Ing. Bohumil Straka, který na nedávném webináři Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu k novele zákona o myslivosti tvrdil, že se se mnou nedá jednat. Takovýto přístup mě mrzí, o mé snaze otevřeně diskutovat témata české myslivosti svědčí například uspořádání kulatého stolu, který jsem pod svou záštitou zorganizovala na poslaneckém Výboru pro životní prostředí, a na který jsem pozvala zástupce z odborné veřejnosti a dotčených organizací. Zvukový záznam je veřejně přístupný.

 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...