ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Pomůžete zabránit střetům se zvěří?

| Diskuzní fórum
Pomůžete zabránit střetům se zvěří?
Evidence zvěře uhynulé v důsledku srážky s dopravním prostředkem.
V letošním třetím čísle Myslivosti byl uveřejněn článek a informace, že Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) provádí systematický výzkum druhového složení zvěře uhynulé v důsledku kolize s motorovými vozidly. V tomto článku bylo zároveň ukázáno, že současná policejní statistika není, z pohledu evidence srážek se zvěří, dostatečná, neboť neeviduje všechny srážky a nezaznamenává druhové složení sražených živočichů. Ostatní zdroje dat, především údaje pojišťoven, se liší kvalitou i strukturou záznamů a navíc nemají rovnoměrné celostátní pokrytí. Vzniká tu tedy prostor pro činnost, která by pomohla zaplnit toto prázdné místo, zlepšit kvalitu dat, přispět k identifikaci nebezpečných míst na komunikacích a k následnému snížení obrovského počtu zbytečně zabitých živočichů.
Protože jsme si vědomi toho, že jedním z velmi důležitých zdrojů údajů o sražené zvěři jsou myslivci, uživatelé honiteb, po konzultaci a ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost chceme oslovit právě hospodáře a další zástupce honiteb a nabídnout jim možnost vkládání dat přímo do nové webové aplikace.
Myslivci jsou totiž ti, kteří asi nejlépe znají místní podmínky, znají rizikové úseky, kde často dochází ke kolizím se zvěří, myslivci také nacházejí zhaslou sraženou zvěř v místech více vzdálených od komunikace, což často bývá zvěř, která se v policejních statistikách neobjeví. A stejně tak myslivci by při nahlašování údajů měli poskytnout co nejrelevantnější údaje o druhu, pohlaví a věku zvěře.
Dále se budeme snažit oslovit i příslušné organizace správy a údržby silnic, které evidují a měly by také hlásit nálezy sražených živočichů na komunikaci samotné a nebo na tělese komunikace (příkopy, náspy, okraje silnic).
 
Webová mapová aplikace
Od počátku letošního roku pracovalo CDV na systému evidence srážek se zvěří, který by pomohl zmíněnou situaci řešit. Výsledkem této činnosti je webová mapová aplikace, která je taktéž upravena pro mobilní zařízení pro vkládání nových dat v reálném čase přímo z místa srážky nebo nálezu (www.srazenazver.cz).
Aplikace bude do konce roku v testovacím provozu, ale již nyní lze do ní vkládat data. Testovací fáze slouží zejména k získání zpětné vazby od jednotlivých hospodářů honiteb, pro něž je především určena.
Hlavním přínosem aplikace je možnost vkládání dat, což může provádět každý, kdo se registruje. Tento proces nevyžaduje nic víc, než ověření e-mailové adresy. Neregistrovaný uživatel si může prohlížet rozmístění záznamů v mapě, ale s omezeným množstvím popisných informací.
Pro vložení platného záznamu je třeba vyplnit druh sražené zvěře, polohu nálezu a čas. Ostatní položky (specifikace zvěře: samec, samice, mládě, následky a další detaily pozice nálezu) jsou dobrovolné, stejně jako poznámka, kde lze uvést další údaje. Rovněž můžete nahrát fotografie dokumentující vlastní nález a okolí komunikace. Samotné zadání záznamu je velmi snadné, stačí opravdu jen ty nejzákladnější znalosti práce s počítačem, pro co nejsnadnější určení místa nálezu stačí kliknout myší na příslušné místo v mapě, není třeba nijak složitě určovat souřadnice, katastry obcí či čísla komunikací, to vše aplikace vygeneruje na základě jediného klinutí myší do mapy.
Registrovaní uživatelé se dělí do několika úrovní. Pro hospodáře honiteb je připravena navíc možnost hodnocení záznamů a správy dat jiných uživatelů, která spadají do jejich příslušné honitby. Hospodář se k nim může vyjádřit a takový záznam přijmout nebo označit jako nevěrohodný. Tím si zajistí hodnověrnost údajů, které jsou v katastru honitby vedeny. Rovněž může hodnotit důvěryhodnost jednotlivých uživatelů, kteří do jeho honitby zadávají data. Takto se minimalizuje možnost zneužívání aplikace. Na pozadí aplikace běží další kontrolní procesy, které pomáhají odhalovat podezřelé údaje, např. sledováním zadávání nepravděpodobných druhů zvěře, aplikace též eliminuje vícenásobné záznamy o sražení jednoho a toho samého kusu zvěře.
Každý registrovaný uživatel si může z aplikace vyexportovat svá data do formátu MS Excel. Osoby s vyšším oprávněním, což mohou být třeba právě hospodáři a nebo zástupci uživatelů honiteb, mohou exportovat nejenom své záznamy, ale též všechny záznamy ze svých honiteb. 
Aplikace dále umožňuje generovat výkazy za dané období, což ulehčí práci při evidenci druhového složení úhynů.  
 
Jak se bude aplikace dále rozvíjet?
Cílem této snahy je vyplnit mezeru, která dnes existuje v současném stavu poznání, bylo zatím provedeno více výzkumů, anket, dotazníků a statistických šetření, ale zatím ani jedna z metod neposkytovala možnost celostátní, celoroční či celodenní on-line evidence a sumarizace střetů se živočichy na silnicích.
Vzhledem k tomu, jak velké množství lidí se denně pohybuje po silnicích, je pravděpodobné, že záznamy mohou přibývat značným tempem a že se tak podaří získat ucelenější přehled nejenom o tom, které druhy zvěře jsou sráženy, ale také na kterých místech a úsecích komunikací. Protože vcelku velké procento ztrát tvoří střety na železnici, budou moci uživatelé, nejspíše opět hospodáři honiteb, vkládat údaje o ztrátách v okolí hlavních železničních tahů i regionálních železnic.
 Autoři aplikace věří, že se v důsledku aktivity uživatelů podaří přispět ke snížení počtu nebezpečných situací na komunikacích a následně také ke snížení množství zbytečných úmrtí zvířat v důsledku interakce s vozidly. Všechny informace mají neocenitelnou hodnotu též pro správce komunikací.
Jedním z důležitých výstupů by měla být i jakási zpětná vazba, která by měla poskytnout údaje o efektivnosti opatření proti srážkám se zvěří, zejména o efektivnosti aplikace pachových ohradníků, které se v poslední době velmi rozšiřují. Vyhodnocením získaných dat lze totiž zjistit, která místa jsou více riziková a která méně a kam je tedy třeba efektivně a přednostně vynaložit náklady na ochranu silnic.
Úspěch aplikace záleží především na aktivitě uživatelů a jejich zpětné vazbě. Na stránkách aplikace www.srazenazver.cz jsou uvedeny kontaktní údaje na tým vývojářů CDV, kde rádi zodpovíme všechny dotazy. Rovněž budeme rádi za zpětnou vazbu a podněty ze stran uživatelů.
Na stránkách časopisu Myslivost budeme informovat o dalším postupu prací a dalších postupných úpravách aplikace, do aplikace můžete vstoupit přímo ZDE
RNDr. Michal Bíl, Ph.D.
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
EIjzUcBjFtPBy uutfkswqhuv
1 2058 uutfkswqhuv
(16.3.2015 4:39:25 )
Srážky se zvěří Pavel Štěpán
11 3616 Ellhenicky Ellhenicky
(22.12.2014 18:59:24 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...