ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Stanovisko ČMMJ k návrhu Evropské komise,

ČMMJ | Diskuzní fórum
Stanovisko ČMMJ k návrhu Evropské komise,
kterým by se mohla změnit směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
 
Českomoravská myslivecká jednota, jako jedna z největších organizací sdružujících občany v ČR, z výše uvedených důvodů zásadně nesouhlasí s návrhem směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní a navrhuje její nepřijetí.
 
S daným návrhem Evropské komise zásadně nesouhlasíme, a to zejména z důvodu jeho výrazných negativních dopadů na legální držitele zbraní – občany Evropské unie. Návrh EK nebude mít zamýšlený pozitivní efekt v rámci prevence proti terorismu, ale zásadním způsobem omezí legální držitele zbraní. Jeho platnost bude znamenat velké ekonomické náklady a jeho implementací vzniknou významné škody související s hospodářskými činnostmi a devastaci kulturního dědictví předmětů technického charakteru. V konečném důsledku zvýší počet úmrtí a zranění občanů EU při nebezpečných autonehodách se zvěří.
Na úvod bychom rádi zmínili, že ČMMJ je největší spolkovou mysliveckou organizací, která sdružuje víc jak 65 tis. občanů ČR. Vznikla již v roce 1923 a zastupuje zájmy občanů ČR, kteří mají zájem o ochranu přírody, chov a ochranu zvěře, kynologii, sokolnictví, loveckou hudbu, sportovní a lovecké střelectví, prosazují tradice a rozvoj venkovské společnosti. ČMMJ je členem mezinárodní organice FACE sdružující evropské myslivecké organizace.
Terorismus je třeba řešit, avšak návrh nové směrnice neobsahuje účinná opatření proti této celosvětové hrozbě. Místo toho nesprávně cílí na odzbrojování velké části obyvatelstva, která drží a využívá zbraně legálně a v souladu se zájmy členských států EU. Je důležité zmínit, že trestné činy způsobené palnými zbraněmi se konají většinou nelegálními zbraněmi. Množství legálně držených zbraní přímo nesouvisí s bezpečností v dané zemi. Např. Švýcarsko, které je v držení zbraní benevolentní, a kde má vojenskou pušku i střelivo doma každý muž, se těší nižší kriminalitě se zbraněmi, než přísné Německo či Velká Británie. Je totiž pravděpodobné, že počet trestných činů souvisí spíše s kvalitou psychiatrické péče v dané zemi, než s přísností držení legálních střelných zbraní. Podle návrhu směrnice Evropské komise by bylo nutné vlastnit zbrojní průkaz i pro držení hraček a maket, které mají vzhled palné zbraně. To považujeme za naprosto přehnané. Návrh EK znamená také devastaci kulturního dědictví členských států. Kulturní dědictvím nejsou jen architektonická, písemná nebo umělecká díla, ale i předměty technického charakteru. Mnoho historicky cenných zbraní by muselo být podle návrhu EK nenávratně zlikvidováno. Ani v době studené války nesáhly státní orgány k tak drastickému opatření, jaké chce nyní zavést EK. V historii autoritativní režimy zbavovaly běžné civilisty zbraní, zatímco osvícenci a moderní demokraté považovali ozbrojeného slušného občana za nejlepší ochranu před zločinci. Na příkladu Velké Británie lze vidět, že velké restrikce držení palných zbraní vedly naopak k vyšší kriminalitě související s nelegálními zbraněmi.
Samonabíjecí (poloautomatické) zbraně pro účely myslivosti nejsou v České republice žádnou novinkou, ale používají se bez problémů v české myslivosti již od r. 1946, kdy začala jejich tuzemská výroba. Zákaz samonabíjecích pušek je nežádoucí stejně jako zpřísnění legislativy související s držením zbraní. V České republice již takto klesá počet myslivců, a restriktivní opatření může v konečném důsledku znamenat snížení počtu myslivců, kteří budou v budoucnosti řádně regulovat stavy spárkaté zvěře a bránit škodám, které zvěř mnohým odvětvím působí. Už nyní roste o zhruba 13% ročně počet nehod aut se zvěří a s tím i počet těžkých či smrtelných zranění. Roční škody na zemědělských a lesních pozemcích činí v České republice cca 3,5 miliardy Kč ročně. Samonabíjecí zbraně jsou ve velké míře využívány při regulaci počtů černé zvěře, která působí největší část škod na zemědělských pozemcích. Jejich počet i za současné situace kontinuálně roste a v případě omezení nástrojů pro redukci (zákaz samonabíjecích zbraní), mohou jejich stavy výrazně narůstat. Další požadavek  EK na minimální věk vlastníka zbraně od 18 let by ohrozil přípravu mladých lesníků a myslivců, kteří mohou nyní držet zbraň od 16 let, přičemž sportovní střelci mohou mít zbraň již od 15 let.
Náklady při případném zavedení směrnice by byly jen v ČR v miliardách Kč a další škody a ztráty by vznikly následnou implementací směrnice. Zákaz výroby automatických zbraní v EU by přinesl obrovské problémy pro celé jedno hospodářské odvětví.  Ohrožen je celý civilní sektor výroby zbraní a střeliva, který v celé EU zahrnuje 1 800 výrobců, 200 velkoobchodníků, 14 000 maloobchodníků s obratem v přepočtu 500 miliard Kč. Navíc, nový návrh EK ohrožuje nejen 12 miliónů držitelů zbraní, ale také pracovní místa pro 600 000 zaměstnanců. Proto je absence seriózní studie ekonomických dopadů návrhu dalším problémem, který s návrhem směrnice souvisí a je nutné jej vypracovat.
Nicméně objektivně lze v návrhu najít několik přínosných myšlenek, ačkoliv celkově je návrh nekvalitní a neřeší příčiny a preventivní opatření k omezení terorismu. EK chce sjednotit značení palných zbraní a střeliva, což je užitečná myšlenka, která by přinesla účinný nástroj v rámci celoevropské kontroly. Za určitých podmínek, může být rozumnou myšlenkou i sjednocení metodiky pro ukládání a znehodnocování zbraní pro celou Evropu. Pokud by byla přijata metodika, kompatibilní jako máme v ČR, tak to nepoškodí sběratele a muzea, a zároveň nemůže ani dojít k nedokonalému znehodnocení zbraní, tak jak se to stalo v některých jiných zemích Evropy. Za přijatelné lze považovat také zavedení centrálního evropského registru palných zbraní. Tím může jít Česká republika příkladem, protože v současnosti jen málo zemí EU disponuje podobným registrem zbraní jako má ČR. Centrální evropský registr spolu s jednotným značením palných zbraní by podle našeho názoru byl mnohem užitečnější nástrojem, než restriktivní opatření vedoucí k omezení legálního držení zbraní občanů Evropské unie.
 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Celoevropská petice Jakub Mocker
1 669 Jakub Mocker
(4.2.2016 7:59:58 )
reakce Drahoš Hickl
1 753 Drahoš Hickl
(2.2.2016 18:48:40 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...