ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Aktuality

Už se to blíží...

| Diskuzní fórum
Už se to blíží...
… zakážou se nakonec olověné střely úplně?

 
Zdá se, že je to za dveřmi. Co? To, před čím Liga Libe mnoho let zpět už tolik varovala, proti čemuž tolik burcovala jak střelce, rybáře a myslivce, tak ale i četné klíčové politiky - jak ty působící v ČR, tak i v Europarlamentu. Přichází prostě to, kvůli čemuž jsme byli kdysi dokonce iniciátory těchto bez přehánění zničujících restrikcí prohlášeni za lháře, dezinformátory a zlomyslné šiřitele hoaxů, neboť než byly tyto zákazy v Bruselu nevratně nachystány, nebylo třeba evropské občany, na které a jejich koníčky toto dopadne, nějak "zbytečně vyplašit".
Pro ty méně znalé - zanedlouho už by měla nastat první, dávno již odklepnutá fáze, tedy začít platit zákazy olova tzv. "na mokřadech". Což je bohužel podle (asi úmyslně) vágní definice Bruselu, doslova každá louže. Takže se to týká nejen třeba myslivců v lese, ale podle unijního výkladu i těch, kteří mají u své venkovní střelnice nějakou mokrou louku či stružku. Zde a v mnohasetmetrovém pásmu kolem, podle požadavku EU, nesmí člověk nejen olověné střely užívat, ale dokonce sem takové střelivo byť jen "vnášet", čili u sebe vůbec mít. Jak a kdo to už zakrátko bude kontrolovat a vymáhat, bůh ví...
Protože kolem tohoto se točily hlavní výtky ohledně těchto nových omezení EU, tedy především jejich nepřehlednost a obtížná vysvětlitelnost i praktická aplikovatelnost tohoto zákazu, tak z EU následně zaznělo: bude lépe to tedy zakázat všude, nejen na mokřadech. A vzápětí se tenhle geniální cíl z chytrých hlav bruselských úředníků začal pomalu, ale jistě uskutečňovat, vznikly tedy zákazy kompletní a plošné - které jsou už nyní bohužel naplno rozjeté.

zakazy-olova-za-dvermi.jpg
 
Jaké jsou čerstvé oficiální zprávy?
 
Za prvé, o zákazech (míněno už těch finálních, plošných, všeobecných) je, jak se zdá, rozhodnuto.
Za druhé, zákazy by pak měly přijít dokonce mnohem rychleji (zkrácením tzv. přechodného období, tedy nástupu platnosti).
Za třetí, budou prý vyjmuty armádní a bezpečnostní složky (což umlčí spoustu politiků, kterým by snad toto, zvláště v souvislosti s válkou na Ukrajině, třeba vadilo).
A za čtvrté, budou o tomto ještě hlasovat členské státy ve výboru REACH Committee a následně vše ještě posoudí Evropský parlament a Rada.
Změní se snad ještě něco? Bylo by úžasné věřit, že ještě šance na změnu je...
Místo odpovědi citujme přímo z jejich čerstvého materiálu: Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) přijal konečné stanovisko k navrhovanému omezení používání olověných střel pro lov a venkovní sportovní střelbu, ale také k používání olova v rybářském závaží a návnadách. Výbor pro posuzování rizik (RAC) přijal stanovisko k tomuto návrhu v červnu 2022. Podle výboru RAC používání olova při těchto činnostech představuje pro lidi, volně žijící živočichy (zejména ptáky) a životní prostředí riziko, které není dostatečně kontrolováno. Oba výbory se shodly na tom, že nejvhodnějším celoevropským opatřením ke snížení tohoto rizika je omezení podle nařízení REACH.
Výbor SEAC dospěl k závěru, že navrhované omezení lze po vyhodnocení nákladů a přínosů pro společnost považovat za přiměřené. Zdůraznil rovněž, že některé přínosy nebyly vyčísleny, ale pravděpodobně budou významné – např. zamezí se otravám dravých ptáků.
RAC přijal také doplňující stanovisko, které se týká rizik pro lidské zdraví z olova v mase zvěře. Oba výbory doporučují upravit podmínky navrhovaného omezení a konstatují, že přechodné období pro zákaz olova ve střelách při lovu by mohlo být kratší než původně navrhovaných pět let. O návrhu budou hlasovat členské státy ve výboru REACH Committee a před přijetím jej posoudí Evropský parlament a Rada.
Do působnosti návrhu na omezení nespadá vojenské a další necivilní použití olověného střeliva, např. policejními, bezpečnostními a celními složkami a rovněž použití olověných střel ve vnitřních prostorách.
 
Co se proti tomu dá dělat?
 
No, bude to obtížné, mnohem obtížnější, než to bylo u zákazové zbraňové směrnice EU, protože u olova se po vyhlášení už nic v členských zemích ještě neschvaluje v rámci jejich parlamentů - a tak už moc není prostor, jako to bylo u zbraní, nějak nařízení „změkčit“ či přizpůsobit.  
Ale není důvod, nedělat nic, coby Liga Libe jsme proti restrikcím ze strany EU v minulosti dělali vskutku nemálo. Nejen, že jsme prozřetelně zařadili otázku olova do naší petice, která získala více než 100 tisíc podpisů, ale také jsme odevzdali dvě zásadní protestní nóty - nejprve za Ligu Libe a její petenty, ČMMJ, Střelecký svaz a oba rybářské svazy, český i moravský - tedy asi za milion našich občanů. A pak nótu obdobnou, mezinárodní, asi za 1,5 milionu občanů obou zemí, sdružených v zájmových svazech. Tím vším jsme tenkrát vyvíjeli nemalý tlak na Parlament.
Sněmovna poté prostřednictvím (tehdy předsedkyně bezpečnostního výboru) Jany Černochové přijala unesení o "nepodloženosti a nesmyslnosti navrhovaných zákazů olova ze strany EU". Byla námi oslovována i příslušná ministerstva, tehdejší premiér Babiš (který tehdy slíbil, že zákazy nedopustí). Též bylo Vládou přijato ohledně olova obdobné stanovisko, jako to předtím Sněmovny. Toto vše ale úmysly a konání bruselských úředníků nezastavilo, jen přibrzdilo...
Nyní je v plánu, až bude ten pravý čas a zákazy dorazí do republiky, znovupředání naší více než statisícové petice a tlak na Vládu a Ministerstvo životního prostředí, kde ale není stále ještě nový ministr jmenován.  
Prostě bojujme dále, jedná se o hodně, zákazy by byly likvidační nejen pro ty, kteří provozují střelecké sporty, ale bez olova by už myslivost nebyla nikdy taková, jaká je nyní. Zkusme to zastavit... Nedejme se! Podpořte nás na našich webových stránkách
Pavel ČERNÝ,
prezident Liga Libe
Více na webu ligalibe.cz
a FCB stránkách Liga Libe
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...