Aktuality

Vážení kolegové myslivci,

Jiří Janota | Diskuzní fórum
Vážení kolegové myslivci,
co jsme donedávna považovali za zcela nereálné a nemyslitelné, je dnes u nás a ovlivňuje veškeré dění. 
Virus COVID-19 zásadně změnil a značně omezil fungování celé společnosti.  Vláda se svými nařízeními snaží zabránit většímu rozšíření viru mezi občany naší vlasti, zda se to povede, posoudíme za několik měsíců.
Přijatá opatření budou mít zásadní dopad také na dě v myslivosti a v naší organizaci během celého letošního roku. Prozatím posledním usnesením Vlády, které má dopad na myslivost a naši organizaci, je zákaz pořádání akcí s počtem účastníků nad 30 osob a omezení pohybu obyvatel mimo území ČR. Myslivecké výstavy, přehlídky trofejí, výstavy a zkoušky loveckých psů, střelecké soutěže, myslivecká školení, konference a mnoho dalších akcí, které každoročně pořádáme, budou zrušeny, popřípadě odsunuty na pozdější termín.
Na rok 2021 byla přesunuta výstava Silva Regina v Brně, výstava Natura Viva v Lysé nad Labem ve stanoveném termínu také neproběhne a uvažuje se o podzimním termínu, zda proběhnou Národní myslivecké slavnosti na Ohradě uvidíme podle vývoje nákazy v následujících měsících.
Dá se očekávat také výrazné omezení lovecké turistiky v letošním roce. Ti, kteří počítali s lovem v zahraničí v jarním období letošního roku, budou muset své plány přehodnotit.
Během letošního jara je ale také naplánováno zasedání většiny volebních sněmů jednotlivých okresních mysliveckých spolků. Některé okresní myslivecké organizace měly to štěstí, že stačily sněm uspořádat před přijetím mimořádných opatření, nicméně většinu OMS zasedání teprve čeká. Na všechny pobočné spolky byla zaslána informace, jak v tomto případě postupovat, abychom zajistili fungování jednotlivých spolků i v případě ukončení mandátů současných členů okresní myslivecké rady. Informace jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách ČMMJ, z.s. a budou rozeslány formou zpravodaje našim členům.
Přijatá opatření budou mít dopad nejenom na státní rozpočet, ale také na hospodaření našich pobočných spolků. Nesnažme se je proto obcházet, jak máme  my Češi občas ve zvyku. Nemuselo by se nám to vyplatit a mohli bychom za to rovněž draze zaplatit.
Přeji nám všem, ať se bez větších následků s nastalou situací vypořádáme a brzy se opět sejdeme na některých mysliveckých akcích.
Ing. Jiří JANOTA, předseda ČMMJ, z.s.
 

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

vychází v 6:43 a zapadá v 19:28 vychází v 9:05 a zapadá v **:** Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...