Aktuality

Výherci Velké čtenářské soutěže 2019

| Diskuzní fórum
Výherci Velké čtenářské soutěže 2019
V pátek 24.5.2019 byli v rámci programu výstavy Natura Viva na výstavišti v Lysé nad Labem veřejně vylosováni výherci Velké čtenářské soutěže 2019.
 
Celkem došlo 849 platných odpovědních lístků, z toho 305 lístků ve skupině s 1 až 5 chybnými odpověďmi, 317 lístků s 6 až 10 chybnými odpověďmi a 227 lístků s 11 a více chybnými odpověďmi.
Celkem se losovalo o 80 cen, podle pravidel soutěže se losovalo postupně tak, že se nejcennějších 10 cen se losovalo z první skupiny lístků, pak se přihodily do osudí lístky dalších skupiny a losovalo se o dalších 15 cen a posledních 55 cen se losovalo ze všech došlých odpovědních lístků.
 
Ceny budou zaslány výhercům poštou, výherci hlavních cen budou pozváni na osobní převzetí cen v rámci programu Národních mysliveckých slavností v sobotu 22.6. 2019 na loveckém zámku Ohrada.
 
Seznam výherců v připojené tabulce.
 
Správné odpovědi na soutěžní otázky:
 
1. Tzv. piston bychom nalezli na:
a) Hamerlesce
b) Lankasterce
c) Perkusní brokovnici
 
2. Brokovnice, u níž byl výstřel iniciován dopadem vnějšího kohoutku na kolíček vystupující z boku dna nábojnice, byla česky označována jako:
a) Lefoška
b) Jehlovka
c) Korunovka
 
3. Při nastřelení zbraně na tzv. ONV (optimální nástřelná vzdálenost) je zaručeno, že dráha střely nebude mít během letu k záměrnému bodu převýšení větší než:
a) 2 cm
b) 3 cm
c) 4 cm
 
4. Tzv. TKO index se týká:
a) Převýšení balistické dráhy střely
b) Zastavovací schopnosti střely
c) Velikosti rozptylového obrazce
 
5. Tzv. klíp bychom nalezli na:
a) Zavíracím loveckém noži
b) Loveckém sekáči
c) Loveckém oštěpu
 
6. Zátravka je součástí:
a) Dna nábojnice
b) Vábničky na jeřábka
c) Lisu na přebíjení kulového střeliva
 
7. Zápalka typu Boxer využívá:
a) Vnější kovadlinku
b) Vnitřní kovadlinku
c) Okrajový zápal
 
8. Grafická metoda založená na dělení úseček se používá při:
a) Odhadu velikosti předsazení při střelbě na pohybující se zvěř
b) Vyhodnocení těžiště brokového shluku
c) Vyhodnocení středního zásahu kulovnice
 
9. Členy myslivecké rady ČMMJ může odvolat:
a) Předseda
b) Jednatel
c) Sbor zástupců
 
10. Jednotlivé místní myslivecké spolky:
a) Jsou součástí organizační struktury ČMMJ
b) Jsou součástí organizační struktury ČMMJ pouze v případě, že nemají pronajatou honitbu
c) Nemají s organizační strukturou ČMMJ v obecném pojetí nic společného
 
11. Role ČMMJ v legislativním procesu je následující:
a) Zástupci ČMMJ mohou být přizváni k připomínkování připravované myslivecké legislativy
b) Zástupci ČMMJ chystají návrhy zákonů, které předkládají Poslanecké sněmovně PČR
c) Zástupci ČMMJ zpracovávají návrhy prováděcích vyhlášek, které předkládají Ministerstvu zemědělství ČR
 
12. Pravidla fungování ČMMJ z.s. určuje základní dokument, kterým je (jsou):
a) Stanovy ČMMJ
b) Provozní řád ČMMJ
c) Myslivecký řád ČMMJ
 
13. Statistický výkaz Mysl 1-01 neobsahuje údaje o:
a) Lovu kormoránů
b) Počtu osob zapojených do výkonu myslivosti v honitbě
c) Škodách zvěří v daném roce
 
14. Výkaz Mysl 002 (Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou) se nevypracovává pro:
a) Bažanta královského
b) Divokého krocana
c) Husu velkou
 
15. Pomník císaře Karla VI., na jehož vrcholu je vyobrazeno vidění sv. Huberta:
a) najdeme poblíž obce Kuks, kde ho dal zhotovit hrabě František Antonín Špork
b) najdeme poblíž obce Hlavenec, kde ho dal zhotovit hrabě František Antonín Špork
c) najdeme v Konojedech,  kde ho dal zhotovit hrabě František Antonín Špork
 
16. Zakladatel Řádu sv. Huberta - hrabě František Antonín Špork - dostal své první školní vzdělání ve:
a) Vídni
b) Kostelci nad Černými lesy
c) Heřmanově Městci
 
17. Dědicem majetku hraběte Františka Antonína Šporka:
a) se stal jeho syn
b) se stala prvorozená dcera
c) se stala druhorozená dcera
 
18. Že je sv. Eustach (Eustach Římský) spolupatronem myslivců je všeobecně známo. Víte ale, které město ho má také za svého patrona?  
a) Paříž
b) Lutych
c) Brusel
 
19. Památky na patrona myslivců sv. Huberta zanechal hrabě Špork leckde. Dodnes ale slouží v Královéhradecké diecézi kaple sv. Huberta jako filiální kostel:
a) v Nasavrkách
b) ve Starém Plese
c) v Novém Bydžově
 
20. První lesnická výzkumná organizace na území Československé republiky byla založena 31. října 1921 z důvodu:
a) přemnožení bekyně mnišky
b) větrné kalamity na Šumavě
c) kalamitního rozšíření vztekliny
 
21. Národní banku osiva a lesních dřevin ze zákona provozuje:
a) Národní zemědělské muzeum
b) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
c) Zemědělský ústav České akademie věd
 
22. Seriál dětského kanálu České televize zaměřený na zvěř a myslivost se jmenuje:
a) S Hubertem do lesa
b) S Hubertem za zvěří
c) Hubertova dobrodružství
 
23. Filmová trilogie příběhů hajného Straky a vnuka Vény se stala kultovní nejen pro milovníky myslivosti. Po úvodních dvou dílech Pod Jezevčí skálou a Na pytlácké stezce následoval poslední díl:
a) Za trnkovým keřem
b) Za šípkovým keřem
c) Pod bezovým keřem
 
24. Televizní režisér František Mudra (1933-2004) byl myslivcem a rybářem. Do jeho filmografie nepatří:
a) Lovy beze zbraní
b) Přátelé Zeleného údolí
c) Tisíc let české myslivosti
 
25. Jedním z nejvýpravnějších dokumentů poslední doby věnovaný české přírodě byl dokument režiséra Mariána Poláka, který vzbudil značnou pozornost veřejnosti. Jak zní jeho název?
a) České kouzlo
b) Krajinou Česka
c) Planeta Česko  
 
26. CWD- chronické chřadnutí jelenovitých způsobuje:
a) bakterie
b) prion
c) virus
 
27. Boubel je larvální stádium:
a) škrkavky
b) tasemnice
c) střečka
 
28. Fascioloides magna - motolice velká parazituje:
a) v mozku
b) v játrech
c) plicích
 
29. Aujezkyho choroba je díky příznakům také nazývána:
a) pseudomor
b) pseudovzteklina
c) pseudotuberkulóza
 
30. Spóry Bacillus anthracis původce sněti slezinné přežívají ve vnějším prostředí:
a) několik hodin
b) několik měsíců
c) roky
 
31. Myxomatóza je onemocnění:
a) králiků
b) zajíců
c) králiků i zajíců
 
32. Titul Diviačar může pes získat na:
a) barvářských zkouškách
b) honičských zkouškách
c) předběžných zkouškách barvářů
 
33. Chondroprotektiva chrání psovi:
a) kůži
b) chrupavky
c) zuby
 
34. Biotin je důležitý u psa pro kvalitu:
a) kůže
b) zraku
c) sluchu
 
35. Při krmení BARF stravou dostává pes:
a) granulovanou potravu
b) vařenou potravu
c) syrovou potravu
 
36. Tasemnice liščí patří mezi:
a) ploché červy
b) oblé červy
c) protozoa
 
37. Plemeno na obrázku patří do FCI sk.VIII, sekce 3 - vodní psi. Standard připouští pouze hnědé zbarvení. Jedná se o:
a) portugalského vodního psa
b) španělského vodního psa
c) irského vodního španěla
 
38. Na počest významných kynologů se u nás pořádá celá řada memoriálů. Plemeni na obrázku je určen:
a) Memoriál dr. Kuhna
b) Memoriál Mileny Štěrbové
c) Memoriál Františka Vojtěcha
 
39. Je na vůdci psa, aby rozhodl, zda chce či nechce zapsat výsledky do průkazu původu. Toto ustanovení neplatí v případě:
a) Mezinárodní výstavy
b) Zkoušek z norování
c) Zkoušek vloh
 
40. Pes je neklidný a vůdce jej před nástupem na disciplínu fyzicky trestá. Pokud to rozhodčí vidí:
a) Nereaguje, pes přece není momentálně zkoušen
b) Nereaguje, je právem vůdce psa trestat dle svých potřeb
c) Může psa ze zkoušek vyloučit
 
41. Při zahájení zkoušek se provádí kontrola identifikačního označení psů. Pokud je pes označen čipem, je povinen čtečku zajistit:
a) Pořadatel
b) Vůdce psa
c) Vrchní rozhodčí
 
42. Plemeno na obrázku se hlásí na podzimní zkoušky. Pořadatel je:
a) Nepřijme, jde o plemeno neuznané FCI
b) Přijme, je to přece pracovní teriér
c) Přijme, pokud s tím souhlasí chovatelský klub.
 
43. Některých zkoušek se nemohou zúčastňovat jedinci, jejichž kohoutková výška přesahuje 55 cm.  V takovém případě musí být kohoutková výška doložena:
a) U všech plemen
b) U plemen, u kterých standardem FCI daná horní hranice kohoutkové výšky se pohybuje nad 55 cm
c) Kohoutková výška se nedokládá, jen se odhaduje při přejímce
 
44. Požadavek na doložení kohoutkové výšky se vztahuje na účast na zkouškách:
a) LZ ostatních plemen, VZ ostatních plemen, ZVVZ, HZ
b) ZV,ZN, PZ
c) FT, BZ, ZVP
 
45. Pes si přinese z výstavy blechy. Aby se nepříjemné invaze parazitů zbavil, musí majitel psa:
a) Odblešit psa
b) Odblešit psa a provést dezinsekci boudy a kotce
c) Zdravý pes mívá blechy a není důvod se tím zabývat.
 
46. Uveďte počet párů žeber u psa:
a) 5
b) 7
c) 13
 
47. Očkování proti vzteklině je v ČR povinné. U jednotlivých psů k němu dochází:
a) záleží na typu použité vakcíny a věku psa
b) není povinné
c) každý rok
 
48. Pes se narodí 20. října 2019 a bude v návaznosti na předpisy klubu identifikačně označen tetováním. Bude mu podle platných zákonů toto označení stačit?
a) Ano
b) Ne. Povinností majitele psa je jej nechat ve věku 3-6 měsíců očkovat proti vzteklině. Podle znění Zákona o veterinární péči bude vakcinace proti vzteklině s platností od 1. 1. 2020 platná pouze v případě, že pes je identifikačně označen čipem.
c) Identifikační označení nemá a nebude mít s vakcinací proti vzteklině nic společného, pes nemusí být označen vůbec.
 
49. Uveďte písmeno, kterým se v trvalém chrupu psa označují špičáky:
a) C
b) I
c) M
 
50. Plemeno na obrázku je v současné době při výkonu práva myslivosti velmi oblíbené. Jaké jsou požadavky jeho standardu na typ skusu?
a) Skus nůžkový
b) Skus nůžkový a skus klešťový je přípustný
c) Standard požadavky na typ skusu neuvádí
 
51. Řekne-li se o psovi, že je v určitém znaku např. v barvě srsti založen jako homozygot, znamená to že:
a) Získal od rodičů rozdílné vlohy pro daný znak
b) Termín homozygot nemá s vlohami předávanými rodiči nic společného
c) Získal od obou rodičů stejnou vlohu pro daný znak
 
52. Plán lovu lišek:
a) Je předmětem plánování ve výkazu Mysl 002 (Plán chovu a lovu pro zvěř drobnou)
b) Je předmětem plánování ve výkazu Mysl 003 (Plán chovu a lovu pro ostatní druhy zvěře)
c) Se v mysliveckém plánování nezpracovává
 
53. Na zasedání okresního sněmu musí okresní myslivecký spolek v souladu se stanovami pozvat:
a) zástupce všech místních mysliveckých spolků v okrese
b) všechny myslivce všech místních mysliveckých spolků
c) všechny evidované myslivce v rámci příslušného OMS, tedy i ty, kteří jsou členy i jiných místních mysliveckých spolků v jiných okresech a i ty, kteří nejsou členy členy žádného místního mysliveckého spolku na příslušném okrese
 
54. Členský odznak ČMMJ se nosí:
a) na levé klopě občanského oděvu a nebo myslivecké uniformy
b) na pravé klopě myslivecké uniformy nebo levé straně mysliveckého klobouku
c) na pravé klopě myslivecké uniformy
 
55. Čestný myslivecký řád, nejvyšší vyznamenání ČMMJ, se nosí:
a) nosí se samostatně na pravé straně prsou, vedle může být umístěna jen Věrnostní medaile
b) nosí se samostatně na levé straně prsou,
c) nosí se společně se všemi vyznamenáními na pravé straně prsou tak, že musí být vždy nejblíže ose těla (nejblíže k srdci)
 
56. Nositel všech tří stupňů vyznamenání Za zásluhy o myslivost nosí vyznamenání tak, že si je připne:
a) na pravou stranu prsou, všechny tři stupně vedle sebe v pořadí od nejnižšího po nejvyšší směrem k ose těla (srdci), kovové stužky při pracovních příležitostech, celá vyznamenání při slavnostních příležitostech
b) na pravou stranu prsou jen stužky pod sebe tak, že je nejvyšší stupeň vyznamenání nejvýše
c) na pravou stranu prsou, jen nejvyšší udělený stupeň, kovovou stužku při pracovních příležitostech, celé vyznamenání při slavnostních příležitostech
 
57. Na snímku je:
a) ochmet evropský
b) dozrávající plody jmelí bílého
c) malvice planého kdoulovce
 
58. Na snímku je zobrazen:
a) pár husice nejmenší
b) kačer zrzohlávky rudozobé a kachna zrzohlávky hnědé
c) pár zrzohlávky rudozobé
 
59. Z vodní plochy vzlétlo hejno:
a) husice nilské
b) husice liščí
c) husice indické
 
60. Před fotografem se schovala:
a) slepička chřástala polního
b) slípka zelenonohá
c) orebice šedá
 
61. Nástroj na snímku slouží k:
a) odlévání kulí
b) zakružování nábojnic
c) přebíjení střeliva
 
62. Pero na snímku patří:
a) dudkovi
b) potápce roháč
c) poštolce
 
63. Je to portrét:
a) divočáka
b) ježka
c) psíka
 
64. V rámci momentálně evidovaných členů ČMMJ je žen asi kolem:
a) 6 %
b) 11 %
c) 15 %
 
65. Příloha Malá Myslivost začala vycházet v roce:
a) 2013
b) 2014
c) 2015
 
66. Projekt malý Adept myslivosti je určen:
a) jen pro děti evidované v kroužcích malých myslivců v rámci jednotlivých OMS
b) pro všechny děti kromě těch, které jsou účastníky okresního a nebo národního kola Zlaté srnčí trofeje v příslušném roce
c) pro všechny děti bez výjimky
 
67. Knihkupectví Myslivost najdete:
a) v Praze Záběhlicích na stejné adrese jako redakce časopisu Myslivost
b) v Praze na Spořilově na stejné adrese jako sekretariát ČMMJ
c) v Praze na Žižkově
 
68. Mezi typické znaky zajícovitých (Leporidae) patří:
a) jeden pár řezáků v horní čelisti
b) absence slepého střeva
c) u samců šourek před penisem
 
69. Barokní kamennou sochu bohyně Diany z dílny Matyáše Bernarda Brauna bychom v Praze našli:
a) ve Vrtbovské zahradě
b) na pražské Kampě
c) ve dvoře Arcibiskupství pražského
 
70. Klub lovecké lukostřelby v Česku:
a) prozatím ze zákonných důvodů nemohl vzniknout
b) je otevřen pouze pro výkonnostní lukostřelce s platnou licencí a zaštiťuje jej Ministerstvo vnitra ČR
c) je součástí ČMMJ od roku 2017
 
71. Kolik druhů včel přibližně žije v ČR?
a) 600
b) 28
c) 280
 
72. Jakou nejvyšší rychlostí se může pohybovat vrabec polní?
a) až 25 km/h
b) až 45 km/h
c) až 55 km/h
 
73. Kolika let se může maximálně dožít jelen evropský?
a) 25
b) 35
c) 45
 
74. Jaký je objem bachoru jelena
a) 30 litrů
b) 40 litrů
c) 50 litrů
 
75. Kolikrát delší je celková délka střev v porovnání s délkou těla u dospělého srnce? Střeva jsou:
a) 20x delší
b) 30x delší
c) 40x delší
 
76. Žlučovod u přežvýkavé zvěře ústí do:
a) dvanácterníku
b) tenkého střeva
c) tlustého střeva
 
77. Evidenci srážek se zvěří se věnuje aplikace vyvinutá Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. nazývá se
a) srazkysezveri
b) srazenazver
c) stretysezveri
 
78. Zemědělské porosty jsou u nás pravidelně stříkány chemickými látkami samojízdnými a nebo závěsnými postřikovači. Největší v ČR momentálně prodávaný postřikovač váží až 24 tun, nádrž na chemikálie má objem 12 000 litrů, pojezdová rychlost je až 40 km/h. Jaká je šíře záběru roztažených ramen u nás v ČR největšího prodávaného postřikovače při práci na poli?
a) 28 metrů
b) 32 metrů
c) 36 metrů
 
79. Mocnost 2 až 3 cm úrodné půdy se vytvoří přirozenými procesy v přírodě:
a) za asi 50 až 80 roků
b) za asi 100 až 1000 roků
c) za více než 2000 roků
 
80. Jaké množství zeminy dokáže za jeden rok z 1 ha pole zmizet v důsledku eroze?
a) až 3 tuny
b) až 5 tun
c) až 10 tun
 
 

Diskuzní fórum

nové vlákno | přihlásit se do fóra
Vlákno Vytvořil Příspěvky Zobrazení Poslední příspěvek
Více možností odpovědí David Kubíček
1 454 David Kubíček
(30.5.2019 8:31:50 )

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...