ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality

Aktuality

Pomozte s průzkumem

 | Počet komentářů:0
Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) žádá o vyplnění dotazníku v souvislosti s výskytem afrického moru prasat. Více >
Číst celé
Pomozte s průzkumem

Motolice u lovné zvěře

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Motolice jsou mezi cizopasníky silně specifické. Je nutno s nimi počítat hlavně v okolí vodního prostředí, na které je vázána většina mezihostitelů. Mezi hospodářskými zvířaty i zvěří jsou u nás dosud považovány za obvyklé tři níže popsané druhy, resp. choroby způsobené cizopasníky. Více >
Číst celé
Motolice u lovné zvěře

Jak dlouho jsou kolouši závislí na vodících laních

 | Petr Ziegrosser  | Počet komentářů:0
Debata o povolení lovu laní na naháňkách je žhavým tématem již delší dobu a v současnosti je opět vysoce aktuální. Olaf Simon a Johannes Lang zabývající se tímto problémem, poskytují přehled o současném stavu znalostí a diskutují o výsledcích ulovených dospělých kusů na společných lovech. Více >
Číst celé
Jak dlouho jsou kolouši závislí na vodících laních

Vývoj ochrany zvěře před zemědělskou technikou, aneb jak šel čas…

 | Počet komentářů:0
Ochrana zvěře byla vždy jedním z hlavních poslání myslivosti, a nejinak je tomu i v jejím moderním pojetí. S nárůstem intenzity zemědělského hospodaření se stále častěji řeší škody na zvěři, do popředí se postupně dostala ochrana mláďat srnčí zvěře a tato aktivita se zároveň v posledních letech těší značnému zájmu široké veřejnosti. Tomu pomohla kromě jiného i značná medializace tématu včetně rozvoje sociálních sítí. Více >
Číst celé
Vývoj ochrany zvěře před zemědělskou technikou, aneb jak šel čas…

Paraziti srstnaté zvěře IV.

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Hlístice trávicího traktu Na obecný popis z I. části navazuje výčet cizopasníků. Je třeba připomenout, že část cizopasníků je společných pro skot, malé přežvýkavce a zvěř. Literatura se z pochopitelných důvodů podstatně více věnuje problematice cizopasníků hospodářských zvířat, pro zvěř tyto poznatky ale také plně platí. Více >
Číst celé
Paraziti srstnaté zvěře IV.

Využití minerálních krmiv ve slaniscích

 | Ondřej Faltus  | Počet komentářů:0
– praktické ověření ve volných honitbách Slaniska mají nenahraditelný význam pro volný celoroční příjem minerálních látek pro zvěř. Základní minerální živinou, která bývá v deficitu v přirozené potravě, je sodík. Více >
Číst celé
Využití minerálních krmiv ve slaniscích

Mapování druhů

 | Karel CHOBOT, Tomáš GÖRNER, Ivan MIKULÁŠ, Vladimír HANZAL, Jindřiška JELÍNKOVÁ  | Počet komentářů:0
– doplňování znalostí o rozšíření druhů živočichů a rostlin Více >
Číst celé
Mapování druhů

Vojenské lesy a statky ČR a management jelení zvěře

 | Jaroslav Růžička  | Počet komentářů:0
Pod organizační záštitou České lesnické společnosti, z. s., se při příležitosti 100. výročí založení jednotné myslivecké organizace, dnešní Českomoravské myslivecké jednoty, konala ve dnech 15. a 16. června 2023 v Ústí nad Labem konference s tématikou managementu jelení zvěře. Více >
Číst celé
Vojenské lesy a statky ČR a management jelení zvěře
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...