Aktuality

Ze života myslivců

Zásady preparace srnčí trofeje

 | Karel Horký  | Počet komentářů:0
Srnčí zvěř je naší nejběžnější spárkatou trofejovou zvěří a je součástí téměř každé honitby. Srnčí parůžky mají také nejvíce anomálií a lze se u nich setkat s velmi rozmanitými tvary. Proto si myslím, že by se mělo těchto zajímavých trofejí zachovat co nejvíce, což ale nejde bez pečlivé preparace. Více >
Číst celé
Zásady preparace srnčí trofeje

Vliv způsobu lovu a umístění zásahu na kvalitu zvěřiny

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
Vzhledem k velmi obtížné situaci na trhu zvěřiny a potřebě zvýšit její odbyt je nutné této problematice věnovat maximální pozornost. Pro zajištění dostatečného odbytu zvěřiny nestačí jen vytvořit lepší legislativní podmínky pro její uvádění na trh a usnadnit přímý prodej, ale především je nutné, aby potenciální spotřebitelé měli dostatečnou důvěru, že se jedná o kvalitní, hodnotnou potravinu. Zvěřina má všechny předpoklady pro to, aby byla vysoce hodnotnou potravinou. Navíc se jedná o přírodní a regionální produkt. Je však nutné, aby se ke spotřebitelům dostávala jen v dobré kvalitě. To však záleží v prvé řadě na samotných myslivcích, neboť ti mohou kvalitu zvěřiny nejvíce ovlivnit. Více >
Číst celé
Vliv způsobu lovu a umístění zásahu na kvalitu zvěřiny

Zamyšlení nejen koronavirové…

 | Josef Drmota  | Počet komentářů:0
Příchod letošního jara roku nevyzněl nijak optimisticky vzhledem k tomu, že celá naše společnost byla naplno ochromena útokem rozměrově malého, nicméně o to nebezpečnějšího nepřítele. Situace se nyní naštěstí pozvolna uklidňuje a my máme tuto (téměř se bojím nenapsat slovo první) etapu boje snad za sebou. Více >
Číst celé
Zamyšlení nejen koronavirové…

Karbofuran opět na scéně!

 | Počet komentářů:0
Prosíme všechny myslivce, aby se nejen distancovali od takového jednání, ale aby byli nápomocni při odhalení pachatelů. Ukažme, že jsme zodpovědní a slušní hospodáři v přírodě! Více >
Číst celé
Karbofuran opět na scéně!

Neberte mláďata rodičům

 | Počet komentářů:0
V Myslivosti 5/2020 byl vložen plakát Neberte mláďata rodičům.  pro velký zájem si můžete stáhnout a vytisknout Stáhnout a vytisknout si můžete i druhý informační plakát pro turisty Více >
Číst celé
Neberte mláďata rodičům

Jak dále se zvěřinou?

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Momentální nouzová nákazová situace zasáhla celé hospodářství, ovlivnila životy doslova všech, myslivce nevyjímaje. A byť se nacházíme v jarním období, kdy se tradičně nejméně loví, situace je letos výjimečná. Mnoho myslivců využívá doby karantény k tomu, aby trávili mnohem více času v honitbách, než je v tuto dobu obvyklé, a loví na nočních lovech černou zvěř. Možná je až překvapivé, kolik myslivců hrdě líčilo, kolik kusů stihli v karanténě ulovit. Více >
Číst celé
Jak dále se zvěřinou?
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...