Aktuality

Co je nového na webu

Drobná zvěř a biodiverzita prostředí

 | Miroslav Vodňanský  | Počet komentářů:0
Situace drobné zvěře je v celé střední Evropě nejen špatná, ale přímo alarmující. Poněvadž nejsou k dispozici spolehlivé údaje o početních stavech zajíců, bažantů nebo koroptví, musíme vycházet z loveckých statistik, které udávají počty úlovků u lovených druhů v průběhu let. Více >
Číst celé
Drobná zvěř a biodiverzita prostředí

Přemnožení jeleni, daňci, mufloni, jeleni sika a ostatní zvěř jako jediné nebezpečí pro výsadbu v našich lesích?

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:1
Z hromadných sdělovacích prostředků přicházejí zprávy o přemnožené lesní zvěři jako zásadním ohrožení výsadeb ploch vytěžených po kůrovcové kalamitě. A hned se k tomu připojili hlavní představitelé našich ekoaktivistů výroky ve smyslu: „Nedojde-li urychleně k nastolení rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a stavem lesních porostů, skončí miliardy investované do obnovy lesů v žaludcích přemnožené zvěře.“ Více >
Číst celé
Přemnožení jeleni, daňci, mufloni, jeleni sika a ostatní zvěř jako jediné nebezpečí pro výsadbu v našich lesích?

SYSLÍ ŽIVOT

 | Karel Svašek  | Počet komentářů:0
V nižších polohách s rozsáhlejšími rovinami, kde roste nepříliš vysoká tráva a není ani moc hustá, bývá ten pravý syslí domov. Více >
Číst celé
SYSLÍ ŽIVOT

Obory nejen pro zvěř? II. díl

 | Lukáš ČÍŽEK, Petr ŠÍPEK, David SOMMER  | Počet komentářů:0
Hospodaření a jeho vliv V prvním díle jsme se věnovali historii obor a přírodním hodnotám, které v nich můžeme nalézt. Poukázali jsme na rozdíly mezi hospodařením v oborách a v okolní krajině a vyzdvihli význam obor pro přírodu. Uvedli jsme některá cenná, pro obory typická a mimo ně vzácná stanoviště spolu s příklady živočichů, kteří je obývají. V dnešním díle si popíšeme, jak přírodní bohatství obor ovlivňuje hospodaření v nich. Více >
Číst celé
Obory nejen pro zvěř? II. díl

Na návštěvě v honitbě roku

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Každoročně Českomoravská myslivecká jednota vyhlašuje příkladné honitby, kde myslivci realizují opatření ve prospěch zvěře a přírody, v rámci soutěže Honitba roku. Jednou z nich, na které jsem dostal tip, je MS MARŠOVEC na jihovýchodním okraji Opavy. Více >
Číst celé
Na návštěvě v honitbě roku

Vydry v Krušných horách a Mostecké pánvi

 | Kateřina Poledníková  | Počet komentářů:0
Do Krušných hor se vrátily vydry. To na první pohled není až tak zajímavá zpráva, vydry se vrací na mnoha místech, alespoň tedy u nás v České republice. Ale odkud? Přišly ze Saska? Jak to tam vypadá, kde všude jsou v Sasku vydry? Nebo přišly z jižních Čech? To by ale musely přes podkrušnohorské pánve plné hnědouhelných lomů. Více >
Číst celé
Vydry v Krušných horách a Mostecké pánvi
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...