Aktuality

Co je nového na webu

V zájmu lesa, zvěře i návštěvníků lesa

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
V kategorii Lesní honitba roku byla za rok 2019 oceněna společnost Městské lesy Hradec Králové. Komplex lesů východně od královského města jsem navštívil několikrát, byl jsem tam fotografovat i pomník sv. Huberta a historický pomník myslivců v rámci mé databáze mysliveckých památek, ale vlastně jsem ani nevěděl, jak zde funguje myslivost. Rád jsem si tedy popovídal s panem ředitelem, nejen o ocenění, ale i o jiných činnostech mne informoval Ing. Milan Zerzán. Více >
Číst celé
V zájmu lesa, zvěře i návštěvníků lesa

Porovnání úživnosti stanovišť přírodních a kulturních porostů

 | Martin Mohelský  | Počet komentářů:0
Měl jsem možnost vidět řadu obor a aspoň zčásti nejen sám hodnotit, ale hlavně vyslechnout kvalifikované posouzení přirozených i kulturních porostů v různých nadmořských výškách i typech stanovišť. Součástí hodnocení byl téměř vždy postesk na zásahy a „metodické“ vedení orgánů AOPK. Více >
Číst celé
Porovnání úživnosti stanovišť přírodních a kulturních porostů

Hospodaření v souladu s přírodou

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Vše je o rozumné dohodě, spolupráci a pochopení Oceněnou Honitbu roku 2020 najdete na dohled od Hostýnských vrchů, ve středu pomyslného trojúhelníku Hranice – Valašské Meziříčí – Svatý Hostýn. Honitbu jako takovou byste ale hledali marně, ona vlastně neexistuje! Ocenění se totiž uděluje nejen honitbám v tradičním mysliveckém smyslu, ale také vzorově a správně fungujícím subjektům. Takže letos získala titul Honitba roku zemědělská společnost KELEČSKO, a.s., sídlící v malebném městě Kelč. Více >
Číst celé
Hospodaření v souladu s přírodou

Nové podmínky pro hospodaření v zemědělské krajině

 | Petr Marada  | Počet komentářů:0
Revize Společné zemědělské politiky Evropské unie a myslivost V průběhu října tohoto roku se na „bruselské půdě“ velmi intenzivně vyjednávalo o nové podobě Společné zemědělské politiky Evropské unie na následující období. Nejprve tzv. Rada ministrů zemědělství členských států dohadovala společnou pozici k tomuto strategickému dokumentu a následně na úrovni Evropského parlamentu proběhlo hlasování k pozměňovacím návrhům k platné Společné zemědělské politice (SZP). Více >
Číst celé
Nové podmínky pro hospodaření v zemědělské krajině

Protest proti návrhu Evropské komise

 | Počet komentářů:0
Protest proti návrhu Evropské komise na zákaz myslivosti, rybaření a lesnictví na 10 % rozlohy EU   My, hospodáři v krajině z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a školkařských provozů, jsme hluboce znepokojeni návrhem Evropské komise na zákaz lovu, rekreačního rybolovu, lesnictví aj. druhů hospodaření v krajině v tzv. přísně chráněných oblastech, které mají pokrývat nejméně 10 procent území EU.  Více >
Číst celé
Protest proti návrhu Evropské komise

Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
I v letošním, naprosto neobvyklém a společensky chaotickém roce z hlediska nákazových opatření, se vyhodnocovala soutěž Českomoravské myslivecké jednoty Honitba roku. Bohužel se ale nepodařilo uspořádat slavnostní vyhlášení oceněných honiteb nejen tradičně v červnu na Ohradě, ale následně ani na žádné další veřejné akci. Více >
Číst celé
Vše je o lidech a chuti pro krajinu něco udělat

Africký mor prasat (AMP) v Německu

 | Počet komentářů:0
V řadě zemí se opět vyskytuje AMP u divokých prasat. Pro Českou republiku hrozí nebezpečí především z Polska, Maďarska a Slovenska.Aktuálně nejnovějším rizikem je výskyt AMP v Německu. Na začátku října Německo evidovalo 53 případů AMP. Více >
Číst celé
Africký mor prasat (AMP) v Německu
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...