Aktuality

Myslivci mi pomohli se rozhodnout

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Ing. Jiří Carbol je starosta obce Dobrá nedaleko Frýdku-Místku a od roku 2014 také senátor za volební obvod 69 - Frýdek-Místek. V době schvalování zbraňových reforem byl jedním z těch, kteří se, i díky informacím od myslivců, rozhodli návrhy změn podpořit a posílit tak práva vlastníků legálně držených zbraní. Více >
Číst celé
Myslivci mi pomohli se rozhodnout

Cesta za heřmánkem

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Jsou lidé, kteří se vám v životě objeví na chvíli, za nějaký čas je zavede cesta jinam a jejich tváře se vám z paměti vypaří. Jsou lidé, se kterými trávíte dlouhá léta, pravidelně se setkáváte a samozřejmě se vám do života zapíšou navždy. Jsou ale lidé, se kterými se nesetkáváte a nevidíte pravidelně, vidíte se třeba párkrát za život, ale jejich tvář a zážitky jsou nezapomenutelné, zapíšou se vám do paměti a vy je vnímáte skoro jako své nejbližší. A pak když se po čase vidíte… Více >
Číst celé
Cesta za heřmánkem

HUNTERRA

 | Vlastimil Hart  | Počet komentářů:0
česká lovecká aplikace pro myslivce, kynology a lovce Když jsem v roce 2018 zadal do univerzitního informačního systému téma nové bakalářské práce, ani jsem netušil, že vznikne unikátní nástroj pro nás myslivce a kynology, který ve světě nemá obdoby. Tehdy mě oslovil student našeho studijního oboru Provoz a řízení myslivosti Mgr. David C. Hájíček, LL.M., který si vybral vlastní téma „Využití mobilních aplikací pro organizaci společného lovu“. Po dvou letech usilovné práce je na čase představit, co se povedlo a co je v plánu. Požádal jsem tedy Davida, aby nám o aplikaci pověděl on sám. Více >
Číst celé
HUNTERRA

Na návštěvě u předsedy polských mysliveckých trubačů

 | Petr ŠEPLAVÝ  | Počet komentářů:0
Klub mysliveckých trubačů Polska oslavil v letošním roce 25 let od svého založení. V červenci jsem byl pozván na jednání rady Klubu polských trubačů. Při této několikadenní návštěvě jsme mnoho hodin společně hovořili o lese, myslivosti, lesnických školách a mysliveckých trubačích s předsedou klubu trubačů Polska, členem Kulturní komise Polského mysliveckého svazu, předsedou okresní myslivecké kulturní komise a ředitelem lesní správy státních lesů Sarbia Dr. Ing. Maciejem Strawou. Rád se se čtenáři Myslivosti o některé zajímavé myšlenky a nevšední prožitky z této cesty podělím. Více >
Číst celé
Na návštěvě u předsedy polských mysliveckých trubačů

Touha objevovat, zkoušet, poznat, znát a pak vyrobit…

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Mnoho let se známe, mnohokrát jsme na podiu výstavy v Lysé vystupovali a debatovali o nožích, mnohokrát jsme se viděli na nožířských výstavách. Známe se, ale vlastně jsme si nikdy o minulosti a soukromí nestihli moc popovídat a jelikož se v červnu dožívá kulatých šedesátin nožíř Josef Pajl ze Sedlčan, požádal jsem ho o krátké ohlédnutí do minulosti. Více >
Číst celé
Touha objevovat, zkoušet, poznat, znát a pak vyrobit…

Karbofuran stále hrozí!

 | Jiří kasina  | Počet komentářů:1
Bohužel se opět stránky médií v letošním roce zaplnily informacemi o otravách Karbiofuranem, před očima veřejnosti opět prolétly záběry otrávených orlů a dalších dravců. A bohužel zase v komentářích zazněly ihned naznačované souvislosti s muži v zeleném. A tak jsem požádal o rozhovor člověka asi nejvíce povolaného, který má v této republice na starost právě trestnou činnost související s travičstvím. Pplk. Ing. Bc. Michal Herma pracuje na Policejním prezidiu na odboru hospodářské kriminality úřadu služby kriminální policie a vyšetřování specializujícím se mimo jiné právě na kriminalitu v přírodě. Rozhovoru ale byla přítomna i Klára Hlubocká, psovod a specialistka ochrany dravců z České společnosti ornitologické. Více >
Číst celé
Karbofuran stále hrozí!

V problematice vlka musíme všichni spolupracovat

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Královéhradecký kraj vyplatil za rok 2019 na náhradách škod po vlčích útocích více než 2,2 milionu korun. V porovnání s předchozími roky je to rekordní částka. Kraj vyplácí odškodné chovatelům vybraných hospodářských zvířat od roku 2016. Jak celou situaci okolo výskytu vlka hodnotí hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, jsem se ptal v březnu letošního roku. Více >
Číst celé
V problematice vlka musíme všichni spolupracovat

Odborní hospodáři v krajině musí spojit své síly proti pseudoochraně přírody

 | Lubomír Hajný  | Počet komentářů:0
Na statku ve Větřkovicích u Vítkova žije Zdeněk Glauder, dlouholetý předseda Okresního mysliveckého spolku v Opavě. Zemědělec, vlastník lesa a myslivec. Pana Glaudera jsem si pro rozhovor vybral právě proto, že v jeho osobě se pojí všechny tři zájmové skupiny, které přicházejí do vzájemného kontaktu při výkonu práva myslivosti a také proto, že končí desetileté funkční období v čele okresního mysliveckého spolku. Více >
Číst celé
Odborní hospodáři v krajině musí spojit své síly proti pseudoochraně přírody

V sovím království

 | Jiří Kasina  | Počet komentářů:0
Víte, že na dohled majestátního Kralického Sněžníku najdete malé, ale krásné království? Království plné moudrosti, hlubokých pohledů vážných očí, resp. světel a tichého letu. Asi jediné místo u nás, kde můžete během jednoho dne zahlédnout všechny u nás žijící druhy sov. Povídal jsem si s majitelem Království sov v Králíkách Radkem Podolským, který tu o své svěřence pečuje společně s manželkou Petrou. Více >
Číst celé
V sovím království
Načítání dat

Časopis Myslivost - Aktuální číslo

Zpracování dat...