ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Květen v honitbě

Květen v honitbě
Květnová příroda nás okouzlí čerstvě zelenou barvou právě vyrašených listů, různorodou barvou květů, vůní jara, nového života a my si uvědomíme, jak krásný název tento jarní měsíc nosí. V pranostikách je květnové počasí charakterizované pranostikami: „v květnu nesmí ovčákovi oschnout hůl“ nebo „ studený máj, ve stodole ráj“. Počátkem května přilétají křepelky, rorýsi, hnízdí holubi, koroptev, poláci, poštolka, jeřábek, tetřev, tetřívek, krahujec. Květnem začíná kladení mláďat většiny druhů spárkaté zvěře. Svá mláďata vyvádí nebo o ně již pečuje většiny obyvatel lesa, například bažanti, zajíci, ale i černá zvěř. Proto, pokud to jde, snažíme se v květnu zabezpečovat klid, chránit zvěř před volně pobíhajícími psy, upozorňovat na důsledky vynášení mláďat. K osvětě využíváme dnes jakýkoliv vhodný styk s veřejností, ale i sociální sítě. Máme asanovaná přikrmovací zařízení. Před odstřelem srnců bychom měli mít provedenou opravu mysliveckých zařízení. Nezapomeneme na úpravu přístupového šouláku. Je vhodné oživit si kritéria průběrného odstřelu, pokud je v našem okolí výstava trofejí, je vhodné ji navštívit. Na počátku odstřelu srnců bychom měli svědomitě provádět průběrný odstřel
a z chovu důsledně odstraňovat hmotnostně a trofejově slabé jedince. Trofejově silné srnce na počátku III. věkové třídy bychom měli lovit až po říji. Při lovu květnových „paličkáčů“, nebo špičáků s parůžky v lýčí, bychom neměli spěchat a  uvědomit si, že nejmladší srnci mohou vytloukat až koncem června. Z májového špičáka v lýčí na hranicích odstřelu, může být vytlučený chovný špičák nebo vidlák koncem června. I když podle platné legislativy můžeme lovit samice spárkaté zvěře do dvou let věku, v měsících výchovy mláďat je myslivecké si ránu, kromě sanitárního lovu, odpustit. Před zahájením lovu srnců je dobré vyzkoušet si individuálně své kulové zbraně, abychom předešli nepříjemnému rozčarování při lovu srnců anebo dokonce nežádoucímu postřelení zvěře. Zkontrolujeme dotažení montáže, usazení loveckého puškohledu, ale i řemeny a poutka na zbrani. Nezapomeňme, že každý střelec si musí svou zbraň nastřelovat sám, na svoje vlastní střelecké schopnosti. Pokud počítáme s přípravou políček pro zvěř, můžeme počátkem měsíce políčka připravit, pro některé plodiny eventuelně ještě vyhnojit. Plodiny, u kterých chceme, aby dosáhly mléčné zralosti v srpnu, sejeme koncem května. Počátek měsíce je ještě vhodný k výsadbě ovocnanů, i některých keřů, vhodných do lesního pláště, remízků a mezí. Při výsadbách je důležitá ochrana právě vysázených dřevin. Asi nejdostupnější a nejpoužívanější způsob je oplocenkové pletivo, přichycené ke kůlu. Můžeme ještě provést prostřihání okusových dřevin na okusových políčcích. Současnou nutností je úprava napajedel, studánek pro zvěř, přehrazováním vodotečí, tvorbou kališť, pítek pro drobnou zvěř atd. Již od března předkládáme zvěři sůl. Předkládání a doplňování soli je velmi důležité před kladením v průběhu laktace pro samice spárkaté, ale i zaječí zvěře. I když nás vlastníci pozemků mají povinnost  informovat o začátku senosečí, raději se koncem měsíce dopředu seznámíme s aktuálním postupem senosečí a připravíme si přes firmu MYSLIVOST s.r.o. dnes nejvíce používané repelenty s dřevitými válečky. Sokolníkům pelichají lovečtí dravci a probíhá chovná sezóna. Myslivecký hospodář má založenou novou evidenci pro myslivecký rok 2022/2023, vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci ulovené zvěře, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu.  
Lovu Zdar ! 
 

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...