ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Červen v honitbě

Červen v honitbě
Měsíc červen je našimi předky pojmenovaný podle prvního začervenání ovoce, především třešní, jahod, malin atd. a měl by slibovat bohatou budoucí úrodu.
Správný průběh června by se měl vyznačovat příjemnými teplými dny, jako protiváha proti studenému a vlhkému květnu, které v pravidelných periodách vystřídají vydatné přeháňky doprovázené bouřkovou činností. Ostatně podle indiánských pranostik je červen a červenec obdobím bouří. Srážkově by se měsíce červen a červenec měly řadit mezi měsíce s nejvyšším množstvím srážek.
Měsíc červen je označovaný jako měsíc myslivosti a ochrany přírody. V červnové přírodě se rodí mláďata obyvatelů v lesích
i na polích nebo již probíhá péče o potomstvo
a jeho výchova. Většina živočichů potřebuje především klid. Většina samic spárkaté zvěře se již stará o svá novorozená mláďata, při čemž potřebují klid pro vydatnou pastvu po kladení a probíhající laktaci.
Mládě, které je rušené, stresované nebo pozdě kladené a nedostatečně krmené mateřským lékem, již nedostatky ve svém tělesném vývoji nedožene. I přes veškerou osvětu je stále mnoho návštěvníků přírody, kteří si neuvědomují, že obyvatelům lesa mohou velmi ublížit neukázněným pohybem, křikem a puštěnými psy na volno. Zde pomáhá jen
a jen slušné upozornění a vysvětlování. Akce Záchrana srnčat je velmi prospěšná a pravidelně se jí zúčastní stále více dobrovolníků. I přes veškerou osvětu, a možná ve zvýšené míře, dochází k vynášení mláďat spárkaté zvěře, ale i zajíčat z přírody. Veřejnosti je potřeba dokola vysvětlovat, že vynesené, jako „zachráněné“ mládě, i při nejlepší odborné péči, málokdy dokáže přežít především změnu podávaného mateřského mléka.
Měsícem červnem začíná pro myslivce myslivecká péče o zvěř. Měli bychom si připravit, po případě upravit, prostory pro uskladnění budoucí letniny. U vlastníků pozemků zjistit postup probíhající senoseče a zajistit ochranu zvěře před vysečením. Po všech zkušenostech a pokusech se potvrdilo, že nejlépe funguje pokládání válečků ošetřených repelentem přímo na plochu.
Dalším úkolem v myslivecké péči o zvěř je začátek přípravy objemového krmiva na zimu. Je potěšující, že někteří uživatelé honiteb se opět vrací ke klasickému postupu při sušení sena. Různé typy balíků atd. se neosvědčily především pro srnčí zvěř. První seno by mělo být posečené ještě před odkvětem trav, kdy mají travní porosty největší obsah minerálů, s dostatkem květů, lístků. Seno by mělo být vždy zkopené, v kopkách proběhne potřebné zahřátí biomasy s odpařením vody a tím spojenou fermentací. Ukazuje se, že sušené seno je pro zvěř nejlepší a nejatraktivnější.  Usušené seno uskladňujeme ve stodolách, brzké zavážení do krmelců je nevhodné, seno v nich může zvlhnout, dostanou se do něj plísně atd.
V červnu začínáme s přípravou letniny. Kopřivy sušíme před odkvětem, zásadně ve stínu a mírném průvanu. Jako letnina jsou vhodné prýty malin, ostružin a lesních dřevin (lípy, duby, javory, jasany, topinambury atd.). Letninu sušíme volně, nebo ve svazcích.
Prvním květnem začíná odstřel srnců, který je pro některé myslivce největším loveckým zážitkem. Na začátku odstřelu bychom se měli věnovat průběrnému odstřelu srnců ve všech věkových třídách, aby se do srnčí říje dostali nejsilnější a nejkvalitnější  srnci. Silné, trofejové srnce, v chovu ponecháme
a ulovíme je na konci říje. Nezapomeneme na trvalý úkol a stále se věnujeme lovu černé zvěře. Především v Libereckém a Ústeckém kraji, v okresech vedle oblasti s výskytem AMP, je nutný radikální odstřel černé zvěře.
Na právě posečených travních porostech se můžeme věnovat lovu lišek a zvýšenou pozornost věnujeme lovu toulavých psů a koček, které nám právě v červnu mohou způsobit škodu na čerstvě kladených mláďatech. Myslivecký hospodář vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení
o průběhu lovu a plnění plánu lovu.           
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...