Kalendárium

Srpen v honitbě

Srpen v honitbě

 Srpování, tedy sklízení obilí dalo název osmému měsíci letošního roku. Srpen je měsíc sklizně především obilovin, nastalo období žní. Na mnoha lokalitách je sklizeň obilí spojená s okamžitou orbou. Pro volně žijící živočichy se během krátké doby velmi výrazně změní životní podmínky v krajině.  V krátkém časovém úseku se změní krytové, klidové a především potravní podmínky. Proto nečekáme a hned po sklizni začneme s přikrmováním drobné, ale i spárkaté zvěře jadrným, pokud máme i dužnatým krmivem. Myslivecký hospodář má v předstihu domluvené zajištění řádně vyčištěného jadrného krmiva. Při odhadu spotřeby krmiva vychází ze skutečného stavu zvěře honitbě. Držíme se zásady, že spárkatou zvěř pouze přikrmujeme a ne vykrmujeme. To je zvlášť důležité v současnosti, kdy řešíme vysoké stavy spárkaté zvěře a vykrmováním zvěře můžeme zvyšovat její přírůstek. V žádném případě bychom neměli používat jadrné krmivo, které nám zbylo z předchozího roku. I v nejlépe uskladněném krmivu najdeme po roce zárodky plísní, které zvěři nijak neprospívají, jsou škodlivé až jedovaté. Jadrné krmivo uskladňujeme v suchu, nutné je zabezpečení před zvlhnutím, zapařením a znehodnocení hlodavci. Zásypy by měly mít položený podklad ze žňového odpadu (drolky, zadina, plevy atd…) a měly by být zakláskované.  Pro bažanty jsou vždy nutné kamínky s ideální velikostí 3-4 mm, dužnaté krmivo nebo pítka s vodou. K zásypům patří vždy upravené okolí. Vysekané pruhy umožní  bažantům umožní životně důležité hrabání i místo pro usušení a slunění. Zásyp má bažanty zabavit a zaměstnat a zamezit tak jejich roztoulání po okolí, které je aktuální právě po žních.  Zaječí zvěři můžeme předkládat mrkev nebo řepu. Spárkatou zvěř je ideální přikrmovat jadrným krmivem v automatických krmelcích a dužnatým krmivem. I když letní období letošního roku zatím není doprovázené řadou dnů s tropickými teplotami (sloupek je psán 10.7.) a dosavadní průběh roku je o trochu vlhčí proti loňskému, stav sucha stále trvá. Proto je důležité věnovat trvalou pozornost kvalitnímu zdroji vody, napajedel, pítek atd. Ani v letním období nezapomínáme na pravidelné doplňování slanisek. Pokud to je potřeba věnujeme se sušení otavy a sběru velmi žádané letniny – jeřabin. Na dveře klepe začátek lovu kachen, připravujeme organizaci honů na kachny, projdeme rybníky, eventuelně upravíme střelecká stanoviště.
        Začátkem srpna začíná hlavní lovecká sezóna. Srnčí říje vstupuje do druhé poloviny, kde je prostor pro odstřel trofejově silných, kapitálních, srnců. Stále máme na paměti, že naše pozornost musí být stále věnovaná snižování stavu černé zvěře. Nezakládáme již přežité a zakázané hromady, ale snažíme se využít pro lov prasat právě sklizené plochy. Posečené plochy jsou zároveň velkým lákadlem pro lišky obecné. 1.8. začíná doba lovu zvěře jelení, sičí a mufloní. Loveckým zpestřením může být zajímavý lov holuba hřivnáče, který vyžaduje i patřičné střelecké dovednosti. Od 16.8. začíná doba lovu daňčí zvěře, siky Dybowského a husí. U spárkaté zvěře se při lovu snažíme zaměřit na průběrné jedince I. věkové třídy, lovit můžeme i mladé nevodící samice. Na tradičních říjištích se snažíme lovu vyvarovat. Pokračuje velmi potřebný lov straky obecné a vrány obecné.  Pokud sokolníkům přepeřili dravci, připravují se na nastávající sezónu. Myslivecký hospodář pravidelně vede záznam o ulovené zvěři, evidenci vydaných a spotřebovaných plomb, lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek a do 5 dne v měsíci podává Měsíční hlášení o plnění Plánu lovu  
 
                                                                                                                              
 

Autor:  Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...