Kalendárium

Leden v honitbě

Leden v honitbě
Společně s naším stavovským časopisem vstupujeme do nového roku 2021. Jsem velmi rád, že Vám
a Vašim rodinám mohu popřát hodně štěstí, zdraví, mnoho úspěchů v pracovním i rodinném životě. Asi si většina z nás přeje, aby rok 2021 byl pro nás tím přelomovým obdobím, ve kterém společnými silami zvládneme pandemii koronaviru. A pokud by nás současná omezení přivedla k pochopení, že respektování a dodržování limitů, norem a nařízení, je pro nás všechny životní nutností a podobný postoj bychom uměli přenést i do současného pojetí myslivosti, pak bychom mohli konstatovat, že všechno zlé je vždy pro něco dobré. Draze získané zkušenosti by pro nás měly být zdrojem poučení i pokory k životu. V lednu by se v našich honitbách měla nacházet vyšší sněhová pokrývka, doprovázená tuhými mrazy, podle našich předků by krajinu měly svírat ledové kry, led, sníh a mráz. Zvěř se ve svém dlouhodobém vývoji přizpůsobila klimatu mírného pásu a nabídce potravy v zimním období úpravou trávicího ústrojí a přizpůsobením zimnímu biorytmu. Ten je založený především na klidovém režimu, kdy zvěř získává energii vstřebáváním tukových zásob získaných v podzimním období. V zimním období zvěři vyloženě nesvědčí jakýkoliv pohyb, při kterém musí vynaložit energii navíc a čerpat uložené tukové zásoby. Proto bychom měli předcházet rušení zvěře a dobře si rozmyslet nutnost
a způsob provádění naháněk. U většiny uživatelů honiteb dochází k zvýšeného odstřelu černé zvěře vzhledem k hrozící nákaze AMP. Při plánování naháněk je dobré porovnat a vyhodnotit si poměr úspěšnosti individuálního a společného lovu a podle výsledku učinit rozhodnutí. Vzhledem k nouzovému stavu dochází
k zvýšenému rušení zvěře pohybem veřejnosti v honitbách. Nezávisle na sněhové nadílce by mělo probíhat přikrmování zvěře. Hlavní zásadou správného přikrmování je pravidelnost, pokud máme vybrané jesle nebo korýtka, musíme zvýšit frekvenci přikrmování. Zvěř by nikdy neměla najít přikrmovací zařízení prázdné. Spárkatou zvěř přikrmujeme senem, předkládáme kaštany a žaludy. Víme, že v tomto období není předkládání jadrného krmiva nevhodnější řešení. Trávicí trakt zvěře není na jadrné krmivo přizpůsoben, zvěř zbytečně zakyseluje, vyvolává metabolické poruchy a může vést k úhynu zvěře. Pokud už předkládáme jadrné krmivo, vhodná je malá dávka mačkaného ovsa. Dužnaté krmivo by nemělo zmrznout, překládáme ho pouze při plusových teplotách, aby nedocházelo k plesnivění, v množství, které zvěř v nejkratší době sebere. Sůl zvěři způsobuje pocit žízně. Potřebnou vodu zvěř vyhledává v pletivech dřevin, což může vést k nárustu škod způsobených ohryzem. V současnosti by už vůbec by nemělo docházet k předkládání pečiva. Bažantům předkládáme do zásypů zadinu smíchanou nejlépe s pšenicí. Také zaječí zvěř může pociťovat nedostatky v potravní nabídce. Do jejich krmelečků patří seno a dužnaté krmivo, na místech výskytu můžeme umístit ke stromům připevněné otýpky. Pokud provádíme zimní prořezání ovocných stromů, předložíme zvěři jejich větve. Získáme vítané a cenné záhryzky. Plán lovu spárkaté zvěře bychom měli mít splněný. Velmi žádoucí je trvalé snižování stavu všech predátorů. V zimním období můžeme využít zvýšené aktivity při kaňkování, využít obnovy a věnovat se lovu lišek, kun, vran a strak. Sokolníci se mohou věnovat lovu v bažantnicích, v honitbách mohou vydatně pomoci při lovu vran a strak. Myslivecký hospodář vede průběžně evidenci plomb
a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a o plnění plánu lovu.
Lovu Zdar ! 
 
Autor: Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...