Kalendárium

Prosinec v honitbě

Prosinec v honitbě
S prosincem přichází poslední kalendářní měsíc tohoto roku. Název je odvozený od způsobu života našich předků, odkazuje na obvyklé předvánoční zabíjačky. Končí hlavní část lovecké sezóny, pořádají se myslivecké plesy a zábavy, srazy sokolníků, předvánoční koncerty trubačů, vrcholí společné lovecké akce zakončené Poslední lečí v příjemné společnosti mysliveckých kamarádů. Je čas na bilancování, hodnocení a rozhodování, jak a kudy dál. Při organizování mysliveckých akcí dbáme na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, snažíme se vytvořit pohodovou, přátelskou atmosféru, tím vším zachováváme dobré jméno české myslivosti. Do naplnění plánu lovu by nám mělo chybět pár posledních kusů. Dohánění plnění Plánu lovu na poslední chvíli je rozhodně špatnou vizitkou mysliveckého hospodaření.
V období předvánočního shonu je důležité myslet i na zvěř. Pravidelné doplňování krmiva do přikrmovacích zařízení je základ. Prázdné krmítko je pro nás vždy signálem, že jdeme založit pozdě, máme malou kapacitu krmítek, malý počet krmítek na stav zvěře atd. V průběhu listopadu a prosince dochází u zvěře k přestavbě trávicího traktu a přízpůsobení metabolizmu na zimní období. Zvěř postupně přechází na suchý typ potravy, okusuje pupeny, větvičky, jehličí, kůru, sbírá plody a semena. Postupně snižujeme dávky energeticky bohatých jadrných krmiv a nahrazujeme je kvalitním luční senem, letninou, kaštany, žaludy. Nezapomínáme, že přechod zvěře na zimní režim není odvislý od výše sněhové nabídky, ale je daný dlouhověkým vývojem zvěře na Zemi. Snažíme se vyvarovat stále zažitých předsudků a zvěři nepředkládáme nadměrné množství jadrného krmiva, které zvěř již není schopna zpracovat pro nedostatek potřebného množství nálevníků potřebných k trávení potravy v trávicím traktu. Výsledné překyselení trávníku, zánět sliznice, zažívací potíže, zvěři neprospívá a vede i k úhynu. Dužnaté krmivo předkládáme pouze v malém množství, které zvěř okamžitě přijme, abychom se vyhnuli nebezpečí hnilob a plísní. Při větších mrazech je dužnaté krmivo již zmrzlé a zvěři se nepředkládá. Předkládání pečiva je pro zvěř nejen nevhodné, ale dokonce je zakázané mimořádným veterinárním opatřením. V období od listopadu do března zvěři nepředkládáme sůl. Prosinec je obdobím společných honů na drobnou zvěř a společných lovů na zvěř spárkatou. Při organizaci vždy dbáme na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, věnujeme čas potřebné přípravě lečí atd. Klimatické podmínky se zhoršují, hrozí odraz střel od tvrdého zmrzlého podloží, proto vždy upozorňujeme na zvýšenou opatrnost při zacházení se zbraní. Při plánování naháněk máme na paměti, že u samic spárkaté zvěře se již vyvíjí plod
a výrazné, opakované vyrušování v zimním období zvěři nikdy nesvědčí. Můžeme se věnovat lovu kožešinové zvěře, probíhá doba lovu lišek, kun, které je potřeba výrazněji tlumit. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (po společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře. Podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a o plnění plánu lovu.  
Přátelé myslivci, přeji Vám a Vašim rodinám příjemné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví a osobních úspěchů v roce 2019.
Myslivosti Zdar! Ing. Václav VOMÁČKA
 
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
vychází v 7:49 a zapadá v 15:58 vychází v 16:21 a zapadá v 7:49 Nákupní košík 0
 
Zpracování dat...