ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kalendárium

Březen v honitbě

Březen v honitbě
Březnem vstupujeme do posledního měsíce mysliveckého roku 2023/2024. Nastává čas pro hodnocení uplynulého období a pro uzavírání myslivecké evidence. V přírodě končí zimní období a postupně se probouzí nový život. Kvetou první byliny, nalévají se, pučí a kvetou první dřeviny. Název měsíce odvodili naši předci podle období březosti hospodářských zvířat
i zvěře. Březnové počasí je nestálé a příjemnou, vlahou jarní pohodu mohou vystřídat období se sněhovými a mrazivými dny. Plně naplňují pranostiku „březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“. Do jarní přírody přilétají první špačci, můžeme sledovat namlouvání s houkáním holubů a vrkáním hrdliček. Hnízdí krkavci a vrány. Můžeme sledovat kodrcání bažantů při bažantím toku, párkování kachen, táhnou a tokají sluky. Přilétá čáp bílý, troubí při toku zajímaví a stále četnější jeřábi. Nad hlavou nám v klínech kejhají husy, na hnízdištích hnízdí husa velká. Začíná kaňkování vyder, divokých koček, rysů a psíků mývalovitých. Staří jeleni by měli mít shozeno, začínají shazovat středně staří jeleni. Rodí se první muflončata i zajíčci – březnáčci. Odlétá káně rousná. Letošní zimu můžeme zatím charakterizovat jako mírnější. Přesto má zvěř, která právě překonala zimní období, vyčerpané tukové zásoby a její metabolismus se postupně přizpůsobuje jarnímu období a hlavně přechodu na zelenou potravu. Přechod na zelenou potravu může být spojený s úpornými průjmy, které můžeme zmírnit předkládáním jeřabin, obsahujících důležité třísloviny, které mají schopnost zmírňovat případné průjmy. Pokračujeme v přikrmování spárkaté zvěře. V březnu překládáme objemové krmivo, letninu, kaštany, žaludy, postupně oves, nejlépe mačkaný oves. V plusových teplotách dužnaté krmivo, jablka, řepu a mrkev. Při předkládání dužnatého krmiva si uvědomujeme, že je uskladněné již delší dobu a při vysoké vlhkosti dochází rychle k vysoké náchylnosti na plísně, hniloby atd. Z tohoto důvodu je lepší předkládat dužnaté krmivo v menších dávkách a častěji. V jarním období je velmi důležitá sůl, především pro březí samice spárkaté zvěře, u kterých se v tomto období velmi rychle vyvíjí plod. V přikrmování bažantů předkládáme do zásypů pšenici, vhodné je doplnit drobné kamínky pro lepší trávení hrabavých, vhodné je i dužnaté krmivo. Zaječí zvěři připravujeme záhryzky – ořezané větve ovocných stromů a dužnaté krmivo. Zátěž zvěře parazity, především střečky a plicnivkami, má stoupající tendenci. OMS a uživatelům honiteb, kteří se rozhodli medikovat, můžeme jen poděkovat. V honitbách, kde medikace proběhla, běží karanténní lhůta. Nesmíme zapomenout, že stejné omezení platí i pro honitby sousedící s dotčenou honitbou, jejichž uživatele musíme na probíhající medikaci upozornit. Stejně důležité je v jarním období udržovat hygienu u krmelců a krmelišť, kde vlivem nahromaděného a rozmoklého trusu může dojít k nákaze zvěře. Můžeme lovit zvěř černou a kde je to nezbytně nutné, spárkatou zvěř do dvou let věku. Sběr shozů v cizí honitbě je neetický a podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti je posuzovaný jako pytláctví. Shozy spárkaté zvěře nám poskytují cenný chovatelský a vědecký materiál, hodnotíme je na výročních schůzích nebo různých shozobraních. Shozy jsou odměnou za naši celoroční péči o zvěř. V březnu proběhne druhý termín sčítání zvěře, vyhlášený krajskými úřady. Sčítání zvěře bychom neměli chápat pouze jako legislativní povinnost, ale jako skutečnou inventarizaci veškeré zvěře, která žije v našich honitbách. Výsledek sčítání je uživatel honitby povinen předložit držiteli honitby, po jeho odsouhlasení předkládá uživatel honitby výsledky sčítání zvěře příslušnému ORP. Pro myslivecké hospodáře a uživatele honiteb začíná období příprav podkladů pro vyhodnocení mysliveckého roku. Trofeje ulovené zvěře připravíme pro odevzdání k hodnocení na členskou schůzi a na CHPT. Pro odevzdání máme připravené řádně vypreparované trofeje s dolepeným chrupem a nosními kůstkami. Aby nedošlo k nepříjemné záměně trofejí, máme na spodní
a horní čelisti uvedené naše iniciály, datum lovu a název uživatele. Pokud zároveň vyplníme identifikační štítek trofeje, kde uvedeme
i údaje o rozměrech trofeje a hmotnosti, ušetříme našemu hospodáři práci. Sokolníci zahajují přípravu na chovatelskou sezónu dravců
a sov, zároveň provádějí přípravu na zdařilé přepeřování chovaných dravců a sov. Myslivecký hospodář pokračuje ve vedení evidence plomb
a lístků o původu zvěře, evidence ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu. 
Autor: Ing. Václav Vomáčka
Zpracování dat...