Kalendárium

Říjen v honitbě

Říjen v honitbě
S říjnem přichází první podzimní měsíc. Znovu nás uchvacuje neopakovatelně vybarvená podzimní příroda, doladěná atmosférou svatebního veselí dotrubujících jelenů, rochajících daňků s hvízdáním sik. Věnujeme se lovu trofejové zvěře, která je odměnou za naši dlouhodobou chovatelskou práci. Nezapomínáme na lov holé zvěře. Na přelomu září a října máme pro lov ještě dobré klimatické podmínky, které se později budou jen zhoršovat. Řídíme se zásadou, že kvalitní matka je základem chovu a mládě je znakem kvality matky. Nejhorší chovatelskou chybou je neprovádět lov holé zvěře vůbec nebo jej odsunout až do předvánočního období. Od žní pravidelně doplňujeme zásypy pro bažanty, předkládáme jim žňové odpady s prohozeným obilím, jablka, kamínky na trávení. U rybníků můžeme přikrmovat divoké kachny, kterým předkládáme žňový odpad, obilí. V žádném případě pro kachny není vhodný chleba, knedlíky atd. Zajícům můžeme v podzimním období předkládat dužnaté krmivo. Zároveň začalo hlavní přikrmovací období spárkaté zvěře. Období, ve kterém se snažíme pomoci spárkaté zvěři vytvořit si životně důležité tukové zásoby pro překonání zimního období. Spárkaté zvěři předkládáme jadrné krmivo, granule, v ideálním případě v přikrmovacích automatech a dužnaté krmivo. Připravujeme organizaci výkupu a uskladnění žaludů a kaštanů, které uskladňujeme vždy ve vrstvě do 25 cm venku na dešti, v současné době je lepší občas kaštany kropit. Při organizaci výkupu žaludů a kaštanů je vhodné spolupracovat s místními školami, kterým můžeme při vyhodnocení výsledků nejlepšího sběrače uspořádat povídání o zvěři a myslivosti. Součástí podzimního loveckého života jsou společné lovy. Příjemně strávený den v milé společnosti myslivců na dobře připravené a organizované akci, to je nejlepší vizitka uživatele honitby a české myslivosti, to jsou vzpomínky na celý život. Proto věnujme čas a úsilí přípravě loveckých akcí. Nezbytná je příprava, úprava a vyznačení střeleckých stanovišť na aktuální počet střelců, se kterým souvisí počet loveckých psů se zkouškou z výkonu. Je třeba mít vyřešenou logistiku, závodčí, psovody, občerstvení, ošetření a uložení ulovené zvěře. Při zahájení je nezbytné, aby stanovený vedoucí lovu důsledně provedl kontrolu dokladů, dbal, aby žádný z účastníků akce nebyl pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Je nutné přesně stanovit druh a počet lovené zvěře, charakter, průběh a organizaci lečí. Nezapomeňme na připomenutí pravidel bezpečného zacházení se zbraní, zásad bezpečné střelby
a dodržování myslivecké vzdálenosti. Na stanovištích zvlášť přespolní lovce, neznalé místních podmínek, přesně seznamujeme s konfigurací terénu, bezpečným směrem výstřelu. Rozhodně bychom se měli vyvarovat sloganů typu „leč uděláme jako vždy“. I když nám proticovidová opatření možná něco upraví, i přesto začínáme připravovat Hubertské mše a Hubertské jízdy. Sokolníci začali opět létat s dravci a postupně je připravují na společné slety a sokolnický svátek Opočno. Myslivecký hospodář průběžně vede evidenci plomb
a lístků o původu zvěře, evidenci vydaných povolenek (při společném lovu seznam střelců), evidenci ulovené zvěře a podává státní správě myslivosti měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu. 
Myslivosti a Lovu Zdar!

Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...