Kalendárium

Červen v honitbě

Červen v honitbě
Měsíc červen se vyznačuje příjemnými teplými dny s občasnými přeháňkami. Při pochůzkách honitbou nacházíme právě narozená mláďata všech zástupců naší zvěře. Všichni noví obyvatelé naší přírody potřebují klid, pravidelnou a vydatnou laktaci matky. Proto červen nazýváme měsícem myslivosti a ochrany přírody. Ochrana zvěře je nutná právě v letošním roce, kdy se vlivem karanténních opatření setkáváme s větším tlakem veřejnosti na přírodu. Bohužel, i přes působení na veřejnost, jsme stále svědky odnášení mláďat neukázněnými návštěvníky. O to více úsilí musejí vynaložit členové mysliveckých spolků a vysvětlovat veřejnosti, jaké následky může mít necitlivě prováděná turistika či venčení psů. Zkusme využít téma Červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody alespoň v článcích v místním tisku či na sociálních sítích. S tím souvisí i záchrana srnčat. Aby nám senoseče nezpůsobily citelné ztráty na kladených mláďatech, domluvme se s vlastníky pozemků o organizaci sklizně pícnin. Nejlepší zkušenosti máme s pokládáním válečků z dřevité vaty, ošetřených repelentem přímo na plochu, nebo rozstřikováním zředěného repelentu po ploše před sklizní. Měsícem červnem začíná období přípravy objemového krmiva (sena a letniny) na zimní období. Pro zvěř je stále nejvhodnější a nejlepší první seno posečené před odkvětem trav, kdy travní porosty obsahují nejvíce minerálních látek. První seno obsahuje zároveň největší podíl květů, lístků atd. Při správném sušení sena musíme seno nechat přes noc v kopkách, kde dojde k zahřátí, při kterém se odpaří voda a dojde
k nezbytné fermentaci. Kopřivy na letninu sušíme před odkvětem, zásadně ve stínu a v mírném průvanu. Jako letninu můžeme použít i prýty malin, ostružin a lesních dřevin. Nezapomeneme na pravidelné doplňování soli a úpravu napajedel nebo jiných zdrojů vody. Pokud nám to dříve nedovolily podmínky, můžeme v červnu připravit kulové střelby pro ověření přesnosti zbraní našich členů. Při lovu se věnujeme trvalému snižování stavů černé zvěře a průběrnému odlovu srnců ve všech věkových třídách. Blíží se srnčí říje a z chovu by měli být odstraněni všichni srnci, kteří by říji mohli rušit. Silné, trofejové, srnce v chovu ponecháme a ulovíme je na konci říje. Pokud uznáme za vhodné, můžeme z chovu odstranit slabé samice spárkaté zvěře do dvou let věku. Právě posečené travní porosty můžeme využít k lovu lišek. Pozornost věnujeme lovu toulavých psů a koček, jež nám právě v červnu mohou působit škodu na čerstvě vyvedených mláďatech. Sokolníkům probíhá chovatelská sezona, dále se sokolníci věnují kroužkování mláďat. Myslivecký hospodář vede evidenci plomb a lístků o původu zvěře, vede evidenci o ulovené zvěři, orgánu státní správy myslivosti podává měsíční hlášení o průběhu lovu a plnění plánu lovu. Ing. Václav VOMÁČKA
Autor: Ing. Václav VOMÁČKA
Zpracování dat...