Vybrané kapitoly ze zoologie srstnaté zvěře

Asi každý myslivec a čtenář časopisu mi dá za pravdu, že se člověk učí celý život. A v multidisciplinárním oboru, kterým myslivost bezesporu je, to platí dvojnásob. Ruku na srdce, kolik si ještě pamatujeme z doby, kdy jsme skládali zkoušky o první lovecký lístek, kolik informací nám v hlavě zústalo, kolik se jich za tu dobu změnilo, kolik jich v praxi využíváme. Jedním ze sedmi zkouškových předmětů je zoologie naší zvěře. Nové poznatky se v tomto segmentu znalostí sice moc nemění, ale o to spíše se znalosti zapomínají.
 
Přivítal jsem proto nabídku Ing. Vojtěcha Škalouda, CSc., který ve spřáteleném vydavatelství připravuje edici knih, že připraví pro čtenáře některé zajímavosti a části ze zoologie srstnaté zvěře ve formě menšího seriálu. A jestliže se máme v podstatě učit, proč nezačít jakoby se začátkem nového školního roku, tedy od září. Postupně tak budou vycházet jednotlivé díly přibližující život naší srstnaté zvěře, obrazově text doplní a zároveň lektoruje výtvarník a zkušený myslivec Oldřich Tripes.
 
Předem prosíme o pochopení ty, kteří by považovali seriál za zbytečné mentorování a opakování již známého, ale uvědomme si, že časopis čtou i začínající a méně zkušení myslivci, ale také nemyslivci, kteří se třeba rádi přiučí a dozvědí něco z tajů přírody. Stejně tak prosíme o shovívavost v používání myslivecké mluvy, jelikož text osciluje mezi mysliveckým a zoologickým pojednáním, není asi vhodné vždy dogmaticky požadovat užívání odpovídajících výrazů myslivecké mluvy, třeba i jen pro větší srozumitelnost při čtení ze strany nemyslivců. Vždyť třeba jen kolik mysliveckých názvů má ocas!
 
Věřím, že se tento seriál stane zajímavým pro mnohé čtenáře, možná i podkladovým materiálem pro lektory v kurzech adpetů, vedoucí mysliveckých kroužků a nebo i pro myslivcům nakloněné učitele přírodopisu na školách. V každém případě uvítáme vaše názory a ohlasy, konstruktivní připomínky i podnětné výhrady.
 
Již tedy vzhůru do zoologických zajímavostí a vazeb naší mnohobarevné přírody.
Ing. Jiří KASINA - šéfredaktor
Zpracování dat...