vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Honební společenstvo – vedení účetnictví

Dotaz č.: 135

Otázka:

naše HS podalo jako každoročně i letos daňové přiznání za rok 2014. Dnes při návštěvě FÚ kvůli nesrovnalostem v daň. podání mi paní oznámila, že podle zákona HS má povinnost vést podvojné účetnictví. Samozřejmě u nás tomu tak není, vedeme pouze pokladní deník. Ročně "vyděláme" na nájmu 4000 Kč a výdaje jsou obdobné.. Máme povinnost vés podvojné účet-nictví ?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
 
Váže na legislativu k 1. 1. 2015
 
S účinností od 1. ledna 2008 se do zákona č 563/191 Sb. O účetnictví dostalo nové ustanovení § 38 a, které umožňuje honebnímu společenstvu vést jednoduché účetnictví za podmínky, že jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. Honební společenstvo má tedy právo volby - buď povedou jednoduché účetnictví  nebo dobrovolně podvojné účetnictví.
Jestliže se rozhodnete  pro vedení jednoduchého účetnictví, vztahuje se na ně znění zákona č. 563/191 Sb., O účetnictví, a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003. Takovýmto prováděcím právním předpisem je vyhláška č 507/2002 Sb., která upravuje pravidla pro vedení jednoduchého účetnictví.
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
Zpracování dat...