ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Účetnictví MS a daňové přiznání

Dotaz č.: 139

Otázka:

Prosím o radu ohledně daňového přiznání a účetnictví MS. Začal jsem dělat pokladníka a chtěl bych mít vše v pořádku. Jediným našim příjmem je 10 000 Kč od Obecního Úřadu, které použijeme na nákup krmiva, což musíme doložit, jiné příjmy nemáme. Každý člen na začátku roku zaplatí vklad 1000 Kč, což použijeme na zaplacení nájmu, škod, el, energie, apod. Vše zapisuji do pokladního deníku a doklady lepím do druhé knihy. Ni-kdy jsme nepodávali žádné přiznání. Potřebuji vědět, zda postupuji správně a jak dál.

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
Váže na legislativu k 1. 1. 2015
Účetnictví MS  a daňové přiznání
 
Podle platného znění §38a  . zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví mohou vést občanská sdružení a jejich organizační jednotky jednoduché  účetnictví   a jeho prováděcích právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví, ve znění účinném k 31. prosinci 2003, pokud jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč. V podstatě postupujete správně.
 
Podle ustanovení § 38m odst. 8 písm. a) ZDP nemá povinnost podat daňové přiznání poplatník uvedený v § 18 odst. 3 ZDP, pokud nemá příjmy, které jsou předmětem daně, nebo má pouze příjmy od daně osvobozené (§ 19 ZDP)..
Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), jsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (myslivecká spolky, honební společenstva apod.), předmětem daně vždy příjmy z reklam, příjmy z nájemného a příjmy z členských příspěvků. Příjmy z členských příspěvků jsou však u občanských sdružení (mysliveckých  spolků) osvobozeny od daně z příjmů podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP. Dále nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 písm. a) ZDP příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání, (tj. z činností, které jsou zakotveny ve stanovách mysliveckého spolku  za podmínky, že výdaje vynaložené podle ZDP v souvislosti s prováděním dané činnosti jsou vyšší než příjmy z dané činnosti.)
Pokud myslivecký spolek není  na finančním úřadu registrován, doporučuji  se s příslušným správcem daně domluvit.
 
 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
 
 
Zpracování dat...