ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Zdanění prodeje vycvičeného loveckého psa

Dotaz č.: 145

Otázka:

prodávám německého krátkosrstého ohaře po výcviku (s loveckou upotřebitelností), cizímu člověku máme normálně uzavřenou smlouvu a já i on jsme fyzické osoby, jak je to v tomto případě se zdaněním, je na to nějaký paragraf.

Tazatel:

Odpověď:

Předpokládám, že tazatel, nemá chov a výcvik loveckého psa jako podnikatelskou činnost.   Příjem z prodeje loveckého psa, je příjmem podle § 10 odst. 1 písm. a/ - z příležitostné činnosti.  Podle § 10 odst. 3 písm. a/ jsou takové příjmy až do výše 30.000 Kč osvobozeny od daně. A příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do přiznání k dani z příjmů.
 
(Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb.)
Znění zákona:
„ (1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle §6 §9 , jsou zejména a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem,“.
„3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v §4 , osvobozeny
  1. příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč“.
„4) Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. Jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Plynou-li příjmy podle odstavce 1 písm. ch) ze zdrojů v zahraničí, je základem daně (dílčím základem daně) příjem nesnížený o výdaje. Jde-li o příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, lze výdaje uplatnit podle §7 odst. 7 písm. A). Poplatník, který uplatňuje výdaje podle §7 odst. 7 písm. A), je povinen vždy vést záznamy o příjmech“.
Příjmy osvobozené od daně se neuvádějí do přiznání k dani z příjmů.
 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
Zpracování dat...