ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

úhrada daně z honebního pozemku pro členku HS a majitelku pozemku

Dotaz č.: 146

Otázka:

obrátila se na nás majitelka pozemku a členka honebního společenstva s požadavkem na úhradu daně z pozemku, který vlastní v naší honitbě. Dle sdělení finančního úřadu se jedná o pozemek ostatní plocha, zamokřená plocha a na základě této skutečnosti tento pozemek nelze osvobodit od daně z důvodu využití jako honební pozemek. Osvobodit od daně lze pouze za předpokladu, že se nenachází v honitbě. Tato majitelka tuto daň požaduje proplatit po MS popřípadě HS. HS majitelce pozemku vyplácí pouze nájem který je ve výši 5 Kč za hektar a rok. Je MS nebo HS povinno tuto daň proplácet majitelce tohoto pozemku

Tazatel:

Odpověď:

dle § 3 odst. 1 DNV je obecně poplatníkem daně z pozemku vlastník takového pozemku. Zákon však v následujících odstavcích připouští také situace, kdy je poplatníkem daně osoba odlišná od vlastníka. Na vaši situaci by teoreticky mohl dopadat odstavec 3. Dle tohoto odstavce je poplatníkem daně nájemce, a to za předpokladu, že je splněna některá z uvedených alternativních podmínek. Nicméně nelze předpokládat, že taková situace bude ve vašem případě splněna. Lze tedy míti důvodně za to, že poplatníkem je dle zákona vlastník pozemku.

Vzhledem k tomu, že HS je pouhým nájemcem, a dle zákona není v dané situaci poplatníkem, nemá HS žádnou povinnost proplácet tuto daň vlastníkovi pozemku, který daň již uhradil. 

Zpracování dat...