vychází v 5:34 a zapadá v 20:38
vychází v 1:14 a zapadá v 18:09
 

Lov na nehonebním pozemku na hranici pozemku

Dotaz č.: 2018008

Otázka:

Dobrý den, lze provádět lov na nehonebních pozemcích z mysliveckých zařízení, které jsou umístěny na hranicích honebních pozemků?

Tazatel:

Odpověď:

Povolení lovu na nehonebních pozemcích je upraven v § 41 ZoM. Dále se na samotný lov provádí a řídí dle ustanovení ZoM, týkající se „běžného“ lovu. V žádném ustanovení se však nehovoří o možnosti či naopak nemožnosti využívat k lovu zařízení, která se nacházejí mimo nehonební pozemek. Jediná omezení, která zákon pro provádění lovu stanoví, jsou v § 45 ZoM, ve kterém jsou vymezeny zakázané způsoby lovu. Pokud tedy způsob lovu, který v daných situacích zvolíte, nebude dle tohoto paragrafu zakázaný, domnívám se, že lov pomocí mysliveckých zařízení, která se nachází mimo samotný nehonební pozemek, bude v pořádku.
Zároveň bych podotkl, že takovýto způsob lovu by bylo dobré nejprve prodiskutovat s vlastníkem nehonebního pozemku, aby nedošlo ke zbytečným problémům. Dále bych také ve vztahu k vlastníkovi nehonebního pozemku připomněl § 41 odst. 2 ZoM, který pro vstup pověřené osoby s loveckou zbraní, loveckým psem či dravcem na nehonební pozemky vyžaduje předchozí souhlas vlastníka, popřípadě nájemce nehonebního pozemku.
 
Zpracování dat...