ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 
Právní poradna

Může členská schůze svým usnesením upravit doby lovu oproti vyhlášce Mze?

Dotaz č.: 2023010

Otázka:

Může členská schůze svým usnesením upravit doby lovu oproti vyhlášce Mze? Konkrétně zakázat lov spárkaté zvěře do věku dvou let po celý rok a posunout lov veškeré daňčí zvěře až na 16.8.?

Tazatel:

Odpověď:

Takové rozhodnutí členské schůze je neplatné pro rozpor s právními předpisy podle § 258 občanského zákoníku. V tomto případě je možné, aby se člen spolku obrátil s návrhem na soud, aby tento prohlásil rozhodnutí spolku za neplatné. Jestliže vaše spolkové stanovy mají zavedený nějaký vnitřní mechanismus přezkumu rozhodnutí členské schůze (např. v podobě odvolání, které projednává orgán určený stanovami), je nutné se (před podáním žaloby k soudu) nejprve obrátit na tento spolkový orgán a dát samotnému spolku možnost své nezákonné rozhodnutí napravit. Pokud tak spolek neučiní (nebo pokud žádný takový mechanismus ve stanovách není), pak se lze obrátit s návrhem na příslušný soud.

Zpracování dat...